Ropažu novada Attīstības programma 2013. - 2019. gadam - Ropaži.lv

ropazi.lv

Ropažu novada Attīstības programma 2013. - 2019. gadam - Ropaži.lv

191.2. APDZĪVOJUMA STRUKTŪRARopažu novads izveidots 2004.gadā Ropažupagasta administratīvi teritoriālajās robežās.Teritorijā atrodas vairāki ciemi: Augšciems,Bajāri, Bajārkrogs, Gaidas, Jaunbagumi,Kangari, Kākciems, Lielkangari, Mucenieki,Podkājas, Ropaži, Rotkaļi, Silakrogs,Tumšupe, Ūlupji, Vāverkrogs, Villasmuiža, unZaķumuiža.Lielākās apdzīvotās vietas – Ropaži, Silakrogs,Zaķumuiža, Tumšupe, Mucenieki unKākciems 16 .IEDZĪVOTĀJU SKAITS UZCIEMS2012.GADA 1.JANVĀRIRopaži 1656Silakrogs 1128Zaķumuiža 1039Tumšupe 578Mucenieki 641Kākciems 427Tabula 1 : Iedzīvotāju skaits lielākajos ciemosKā Ropažu novada attīstības centri noteiktisekojoši ciemi: Ropaži, Zaķumuiža, Silakrogsun Mucenieki.Attēls 10: Apdzīvojuma struktūra(SIA „Reģionālie projekti”)16Ropažu novada pašvaldības 2011.gada publiskaispārskats

More magazines by this user
Similar magazines