Ropažu novada Attīstības programma 2013. - 2019. gadam - Ropaži.lv

ropazi.lv

Ropažu novada Attīstības programma 2013. - 2019. gadam - Ropaži.lv

27PROJEKTA NOSAUKUMS 21/APRAKSTSKOPĒJĀFINANSĒJUMAAPJOMS (LVL)FINANŠUINSTRUMENTSĪSTENOŠANASGADSSiltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšana unenergoefektivitātes paaugstināšana Ropažu novadapašvaldības ēkās300000 KPFI 2012.(Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana Ropažu novada pašvaldībasmūzikas un mākslas skolā „Rodenpois” un PII „Annele”, samazinotsiltumenerģijas un apgaismojuma elektroenerģijas patēriņu)Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem resursiemRopažu novadā451300 KPFI 2012.(Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana siltumenerģijas ražošanasprocesā Ropažu novada pašvaldībā, aizvietojot fosilo energoresursupatērējošās tehnoloģijas ar atjaunojamo energoresursu izmantojošāmtehnoloģijām)Pamatlīdzekļu uzstādīšana Ropažu mūzikas un mākslasskolas keramikas darbnīcā1850,75 ELFLA 2012.(Keramikas darbnīcas labiekārtošana)Carnikavas novada un Ropažu novada pašvaldībukapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politikuinstrumentu un pārējās ārvalstu palīdzības līdzfinansētoprojektu un pasākumu īstenošanā.21297,2 ESF 2012.(Novada pašvaldību kapacitātes stiprināšana ES politikas instrumentuun pārējās ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu finansējuma aktīvāpiesaistē un projektu īstenošanā)Juriskonsulta piesaiste Ropažu novada pašvaldībai18500 ESF 2012.(Ropažu novada pašvaldības administratīvās kapacitātespaaugstināšana, piesaistot novada pašvaldības darbam kvalificētujuriskonsultu)Ropažu Mūzikas un Mākslas skolas „Rodenpois” mūzikasteorētisko priekšmetu kabineta tehniskā pilnveidošana2000 ELFLA 2012.(Modernizēts mūzikas teorētisko priekšmetu un mūzikas mācībaskabinets, iegādāta dokumentu kamera, projektors, pārnēsājamsekrāns)Tabula 4: Ropažu novada pašvaldības īstenotie projekti no 2010. līdz 2012.gadam (Rīgas plānošanas reģions)21 Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību projekti, Ropažu pašvaldības projekti (Dati uz 2012.gada martu)

More magazines by this user
Similar magazines