Ropažu novada Attīstības programma 2013. - 2019. gadam - Ropaži.lv

ropazi.lv

Ropažu novada Attīstības programma 2013. - 2019. gadam - Ropaži.lv

46.1. Uzņēmumu reģistrācija un apgrozījums .................................................................................. 536.2. Ekonomiskā aktivitāte un nodarbinātība ................................................................................. 556.3. Investīcijas .............................................................................................................................. 596.4. Nekustamā īpašuma tirgus ..................................................................................................... 596.5. Lauksaimniecība ..................................................................................................................... 606.6. Tūrisma un citi pakalpojumi ..................................................................................................... 61Novērtējums ........................................................................................................................................ 617. ROPAŽU NOVADA SVID ANALĪZE ......................................................................................................... 638. PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMS ................................................................... 65STRATĒĢISKĀ DAĻA ............................................................................................................................... 67STRATĒĢISKĀS PLĀNOŠANAS ELEMENTI ...................................................................................................... 689. VIEDOKĻU LĪDERI PAR ROPAŽU NOVADU 2030.GADĀ ............................................................................ 6810. ROPAŽU NOVADA VĪZIJA ................................................................................................................. 7011. STRATĒĢISKIE MĒRĶI ..................................................................................................................... 7212. PRIORITĀTES ................................................................................................................................ 7312.1. Ilgtermiņa prioritātes ............................................................................................................... 7312.2. Vidēja termiņa prioritātes ........................................................................................................ 7313. UZDEVUMI .................................................................................................................................... 7514. EKONOMISKĀ SPECIALIZĀCIJA ........................................................................................................ 7615. FUNKCIONĀLO SAIŠU STIPRINĀŠANA ............................................................................................... 7716. SASKAŅOTĪBA UN PĒCTECĪBA ......................................................................................................... 7716.1. Atbilstība nacionālā līmeņa plānošanas dokumentiem ........................................................... 7816.2. Atbilstība reģiona līmeņa plānošanas dokumentiem .............................................................. 7916.3. Atbilstība vietēja līmeņa plānošanas dokumentiem ................................................................ 8016.4. Kaimiņu pašvaldību attīstības plānošanas stratēģiskie uzstādījumi ....................................... 81RĪCĪBAS UN INVESTĪCIJU PLĀNS .......................................................................................................... 8617. RĪCĪBAS PLĀNS .............................................................................................................................. 8718. INVESTĪCIJU PLĀNS ...................................................................................................................... 105ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBA ............................................................................................................... 11019. PROGRAMMAS ĪSTENOŠANA ......................................................................................................... 11119.1. Programmas īstenošanas uzraudzība .................................................................................. 11119.2. Uzraudzības process ............................................................................................................ 11120. UZRAUDZĪBAS RĀDĪTĀJI ............................................................................................................... 11320.1. Teritorijas attīstības rādītāju tabula ....................................................................................... 11420.2. Darbības rezultātu rādītāju tabula ......................................................................................... 11520.3. Uzdevumu un rīcības izpildes tabula .................................................................................... 11720.4. Politikas rezultātu rādītāji ...................................................................................................... 118

More magazines by this user
Similar magazines