Ropažu novada Attīstības programma 2013. - 2019. gadam - Ropaži.lv

ropazi.lv

Ropažu novada Attīstības programma 2013. - 2019. gadam - Ropaži.lv

41ZEMES LIETOŠANAS VEIDSLauksaimniecībāizmantojamā zeme,t.sk.:1215,9;4%629,4;2%482,0;1%692,2;2%878,1;3%210,5;1%LIZKrūmājsŪdensCeļiPLATĪBA (HA)6515,9;20%21868,6;67%MežsPurvsApbūvePārējās zemes% NOTERITORIJASKOPPLATĪBAS6515,9 ha 20,1%Aramzeme 4453,5 ha 13,7%Augļu dārzs 80,3 ha 0,2%Pļava 1325,4 ha 4,1%Ganības 656,7 ha 2,0%Mežs 21868,6 ha 67,3%Krūmājs 210,5 ha 0,6%Purvs 878,1 ha 2,7%Zeme zem ūdeņiem 692,2 ha 2,1%Zeme zem ēkām 482,0 ha 1,5%Zeme zem ceļiem 629,4 ha 1,9%Pārējās zemes 1215,9 ha 3,7%Kopplatība 32492,6Tabula 6: Zemes sadalījums pa zemes lietošanasveidiem (ha) uz 2012.gada 1.janvāri (VZD)Attēls 19: Zemes sadalījums pa zemes lietošanasveidiem (ha) uz 2012.gada 1.janvāri (VZD)Ropažu novada zemes vidējā kadastrālāvērtība 2012.gada maijā - 502,2 LVL/ha.28859,2 ha jeb 88,8% novada teritorijas2012.gada 1.janvārī bija zeme īpašumā, t.sk.:11601,9 ha jeb 40% - fizisko personuīpašumā;8710,8 ha jeb 30% - valsts un valstsinstitūciju īpašumā;8262,4 ha jeb 29% - juridisko personuīpašumā;174,2 jeb 1% - pašvaldības īpašumā;109,9 jeb mazāk par 1% - jauktastatusa kopīpašumā.205,1 ha jeb 0,6% no kopplatības – zemelietojumā, 379,6ha jeb 1,2% – pašvaldībaipiekritīgā zeme, 2915,2 ha jeb 9% – valstijpiekritīgā zeme, 112,3 ha jeb 0,3% – zemezem publiskajiem ūdeņiem.109,9;

More magazines by this user
Similar magazines