VDI, Latgales reģionālās valsts darba inspekcijas aktualitātes

lbas.lv

VDI, Latgales reģionālās valsts darba inspekcijas aktualitātes

Daugavpils, 2013Valsts darba inspekcijas,Latgales reģionālās valstsdarba inspekcijasaktualitātes


Latgales reģionālā Valsts darba inspekcijaReģionālās inspekcijas centrsDaugavpilī, Saules ielā 38, LV-5401Biroji• Rēzekne - Zemnieku iela 16a, LV-4601, tālr. 26599470,Apmeklētāju pieņemšana - pirmdienās no plkst. 13.00 līdz 18.00• Jēkabpils - Brīvības ielā 45, 2. stāvā, tālr. 26145360, 28342951.Apmeklētāju pieņemšana - pirmdienās no 13.00 līdz 17.00• Preiļi - N.Rancāna iela 3, tālr.25484742.Apmeklētāju pieņemšana – pirmdienās no 9.00 līdz 12.00• Krāslava - Rīgas iela 159, tālr. 27891462.Apmeklētāju pieņemšana - pirmdienās no 9.00 līdz 12.00


Normatīvie akti darba aizsardzībā, par kuru prasībuneievērošanu 2012. gadā izdots rīkojums VDI


Normatīvie akti darba aizsardzībā, par kuru prasībuneievērošanu 2012. gadā izdots rīkojums LRVDI


Normatīvie akti darba aizsardzībā, par kuru prasībuneievērošanu 2012. gadā piemērots administratīvais sods VDI


Normatīvie akti darba aizsardzībā, par kuru prasībuneievērošanu 2012. gadā piemērots administratīvais sods LRVDI


Nelaimes gadījumu darbā skaita dinamika (2009. – 2012.)


Nelaimes gadījumu darbā skaita dinamika LRVDI(2009. – 2012.)


Nozares, kurās 2012. gadā notikuši letāli nelaimesgadījumi darbā


Nozares, kurās 2012. gadā notikuši letāli nelaimesgadījumi darbā LRVDI


Nozares, kurās 2012.gadā notikušismagi nelaimes gadījumi darbā


Nozares, kurās 2012.gadā notikušismagi nelaimes gadījumi darbā LRVDI


Smago un letālo nelaimes gadījumu cēloņi 2012. gadā


Smago un letālo nelaimes gadījumu cēloņi 2012. gadāLRVDI


Pirmreizēji apstiprināto arodslimnieku skaita dinamika(2008. – 2012.)


Pirmreizēji apstiprināto arodslimnieku skaita dinamika(2008. – 2012.) L RVDI


L RVDI sastādītie DVHR


Pārskats par pirmreizēji apstiprinātajiemarodslimniekiem, arodslimību izveidošanās cēloņiem (I)


Pārskats par pirmreizēji apstiprinātajiemarodslimniekiem, arodslimību izveidošanās cēloņiem (II)


Arodslimību izraisītājfaktori


Darbība 2013. gadā darba aizsardzībā• letālo nelaimes gadījumu darbā un to nelaimes gadījumu darbā,kuru rezultātā cietušajam radušies smagi veselības traucējumi,skaita samazināšana (Darba aizsardzības jomas attīstībaspamatnostādnes 2008. – 2013.gadam) 6 tematiskās pārbaudes darba aizsardzības jomā‣ kokapstrādes un mežizstrādes nozarē‣ būvniecības nozarē‣ transporta nozarē (ostas un loģistika)‣ metālapstrādes nozarē un nozarē, kurā atbilstoši 2013.gada 1.pusgada statistikasdatiem visbiežāk notiks nelaimes gadījumi darbā (katrai reģionālajai Valsts darbainspekcijai nozare tiks noteikta atsevišķi)‣ pārbaudes darba aizsardzības pakalpojumu sniedzēju (kompetentoinstitūciju/speciālistu u.c.) sniegto pakalpojumu kvalitātes kontrolei‣ informatīvi izglītojošas pārbaudes Darba aizsardzības dienā pārbaudes par darba drošības organizāciju pašvaldību izveidotajās algotopagaidu sabiedrisko darbu vietās un sociālo dienestu organizētajos darba unsociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos


Darbība 2013. gadā darba aizsardzībā• veicināt darba devēju un nodarbināto praktisko zināšanu līmeņapaaugstināšanu par darba aizsardzības jautājumiem uzņēmumost.sk. par sociālo dialogu uzņēmumos• atbalstīt sabiedrības informēšanu par drošu, nekaitīgu uncilvēkcienīgu darba vidi• turpināt izglītot skolēnus un jauniešus par darba aizsardzībasjautājumiem• Eiropas informēšanas kampaņa „Novērsīsim darba vides riskuskopā!”


Online interactive Risk AssessmentRiska interaktīvā novērtēšana tiešsaistēRĪKS, KURŠ PAREDZĒTS MAZO BIROJUVADĪTĀJIEM1. Risku identifikācija2. Risku novērtēšana3. Veicamo pasākumu noteikšanaVairāk informācijas:• http://www.oiraproject.euVai kontakti Latvijā• VDI Sadarbības un attīstības nodaļas vadītāja LindaMatisāne Linda.Matisane@vdi.gov.lv


KOPSAVILKUMS – DARBA AIZSARDZĪBALatvijā 2012.gadāKatrās 11 dienās viensnodarbinātais gāja bojānelaimes gadījumā darbāIk pēc katrām 11 stundāmvienam nodarbinātajam tikareģistrēta arodslimībaIk pēc katrām nepilnām 6stundām viens nodarbinātaiscieta nelaimes gadījumādarbā


ZIŅO: nekvalitativs@vdi.gov.lvSEKO: @darbaizsardziba@darbainspekcijaSKATIES:http://www.youtube.com/user/LMVDI#p/uIEPAZĪSTIES:http://www.slideshare.net/Valsts_darba_inspekcija


Jautājumi!

More magazines by this user
Similar magazines