Sāciet šeit - BlackBerry

xnet.lt

Sāciet šeit - BlackBerry

Esiet sveicināts BlackBerry!Iepazīstiet savu jauno BlackBerry® Curve viedtālruni.Sākuma ekrāna iepazīšanaVerwenden Sie nur von BlackBerry® autorisiertes Zubehör. DieseDokumentation wird ohne Mängelgewähr und ohne Zusicherung,Gewährleistung, Garantie oder ausdrückliche Billigung vonResearch In Motion Limited und seinen angegliedertenUnternehmen bereitgeste©2011 Research In Motion Limited. Visas tiesības saglabātas.BlackBerry®, RIM®, Research In Motion® un saistītās preču zīmes,nosaukumi un logotipi ir Research In Motion Limited īpašums un irreģistrēti un/vai tiek lietoti ASV un citās pasaules valstīs. Mac irApple Inc. preču zīme. Bluetooth ir Bluetooth SIG preču zīme.Windows ir Microsoft Corporation preču zīme. Wi-Fi ir Wi-FiAlliance preču zīme. Visas citas preču zīmes ir to attiecīgoīpašnieku īpašums. Visas citas preču zīmes ir to attiecīgo īpašniekuīpašums.MAT-44665-037 | PRINTSPEC-089 | SWD -1568276-1011014414-037 |REA71UW/REB71UWSāciet šeitBlackBerry Curve 9380 SmartphoneJūs varat pārvietot un noslēpt ikonas. Pieskarieties un turiet ikonu, un pieskarieties ikonai Move(pārvietot) vai Hide (slēpt).%"$!)'!#'%+!"%*)!-&")&")&)"&)"%*""%*")&&!*)%))!-')!1


Drošības informācijaPIRMS BLACKBERRY® VIEDTĀLRUŅALIETOŠANAS NOTEIKTI IZLASIETINFORMĀCIJAS BUKLETU (IEKĻAUTS) PARDROŠĪBU UN IZSTRĀDĀJUMU. Tas ietversvarīgu ar viedtālruni saistītu drošībasinformāciju.Papildu informācija par darbasākšanuVideomateriālus, BlackBerry® Answers un vēl daudzko citu skatiet tīmekļa vietnē www.blackberry.com/gettingstarted.SIM kartes ievietošanaAtkarībā no BlackBerry® viedtālruņa modeļa vai jūsubezvadu pakalpojumu sniedzēja, iespējams, lailietotu viedtālruni, SIM karte nav jāievieto.Akumulatora un multivideskartes ievietošanaMultivides karte pieejama pēc izvēles. Ja multivideskarte bija komplektācijā, iespējams, tā jau ir ievietota.Viedtālruņa iestatīšana1. Ja nepieciešams, iestatiet BlackBerry® ID.2. Iestatīšanas funkcija palīdz ātri apgūt ierīceslietošanu!Ja iestatīšana nesākas automātiski, sākuma ekrānāpieskarieties ikonai Setup (iestatīšana).E-pasta iestatīšana1. Sākuma ekrānā pieskarieties ikonai Setup(iestatīšana) > Email Accounts (e-pasta konti).2. Lai iestatītu e-pasta adresi, izpildiet norādījumus.Kad jūsu e-pasta adrese būs pareizi iestatīta,saņemsiet apstiprinājuma e-pasta ziņojumu. Laiskatītu savus e-pasta ziņojumus, Home (galvenajā)ekrānā noklikšķiniet uz ikonas Messages (ziņojumi).Nepieciešams datu plāns.Importējiet informāciju parkontaktpersonāmVarat importēt informāciju par kontaktpersonām noSIM kartes vai izmantojot darbvirsmasprogrammatūru BlackBerry® Desktop Software. Laiiegūtu informāciju par darbvirsmas programmatūruBlackBerry Desktop Software, skatiet šīsrokasgrāmatas sadaļu „Savienojuma izveide ardatoru”.Ja jums ir SIM karte, rīkojieties šādi:1. Uz ekrāna pieskarieties ikonai Setup(iestatīšana) > ikonai SIM Contacts Sync (SIMkontaktpersonu sinhronizācija).2. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.Šīs funkcijas atbalsta ne visi bezvadu pakalpojumu sniedzēji.


Viedtālruņu maiņaLai pārsūtītu datus no iepriekšēja BlackBerry®viedtālruņa, rīkojieties šādi:1. Datorā atveriet BlackBerry® Desktop Software(BlackBerry® darbvirsmas programmatūra). Laisaņemtu programmatūras jaunāko versiju,apmeklējiet tīmekļa vietniwww.blackberry.com/desktopsoftware.2. Pievienojiet jauno viedtālruni datoram.3. Noklikšķiniet uz Copy data and settings fromanother device (kopēt datus un iestatījumus nocitas ierīces) un veiciet uzvednēs aprakstītāsdarbības.4. Ja nepieciešamas, jaunajā viedtālrunīpieskarieties ikonai Setup (iestatīšana) > ikonaiEmail Accounts (e-pasta konti) un veicietuzvednēs aprakstītās darbības.Nobloķēt ekrānuLai nobloķētu ekrānu, nospiediet taustiņuBlackBerry® viedtālruņa augšpusē.Paroles iestatīšanajūsu1. Sākuma ekrānā pieskarieties ikonai Setup(iestatīšana) > Password (parole).2. Atlasiet Enable (iespējot) > pieskarieties SetPassword (iestatīt paroli) un veiciet uzvednēsaprakstītās darbības.Lai bloķētu viedtālruni, sākuma ekrānā pieskarietiesikonai Password Lock (bloķēšana ar paroli).Pierakstiet savu paroli turpmākai lietošanai.Applications(lietojumprogrammas)Messages (ziņojumi)Sūtiet e-pastu un citus ziņojumus.ĪsziņasSūtiet īsziņas.Browser (pārlūkprogramma)Pārlūkot tīmekļa vietnes.Media (multivide)Skatiet saglabātos attēlus, atskaņojietdziesmas un veiciet citas darbības.BlackBerry MessengerTērzējiet ar draugiem un kolēģiem.KameraUzņemiet attēlus.Options (opcijas)Iestatiet opcijas. Papildu opcijas varatatrast katras lietojumprogrammas izvēlnē.Savienojumu pārvaldībaIestatiet bezvadu savienojumus,piemēram, Bluetooth® savienojumu.PalīdzībaMeklējiet lietošanas pamācību šeit vaiizvēlnē uzsitiet pa Help (palīdzība).Vairāk ikonu skatiet Ikonu skaidrojumsdocs.blackberry.com/icons/70.Statusa indikatoriSākuma ekrānsJaunspaziņojumsNeatvērtoziņojumu skaitsSociālāsplūsmasBlackBerry AppWorldpaziņojumsWi-Fi® ieslēgtsIestatītsmodinātājsBlackBerry®MessengerViesabonēšanaNFC tehnoloģija irieslēgtaBluetooth®tehnoloģija irieslēgtaMessages (ziņojumi)TālrunisNeatvērtsĪsziņaPielikumsNotiek ziņojumasūtīšanaNeatbildētszvansVeikts zvansAtvērtsNosūtītsziņojumsSapulcesuzaicinājumsZiņojums navnosūtītsSaņemts zvansBalss pastaziņojums


Messages (ziņojumi)BlackBerry MessengerTālrunisLai „Home” (galvenajā) ekrānā aplūkotu visus ziņojumus, pieskarietiesikonai Messages (ziņojumi).Īsziņu nosūtīšana1. Sākuma ekrānā pieskarietiesikonai Text Messages(īsziņas).2. Pieskarieties ikonai.3. Laukā To (kam), ierakstietkontaktpersonasinformāciju.4. Ievadiet ziņojumu.5. Pieskarieties ikonai .Lai rakstot ievietotu punktu,divreiz nospiediet Space(atstarpes) taustiņu.Var tikt piemērota papildu maksa.Tērzējiet ar draugiem jebkurā vietā un laikā!Kontaktpersonaspievienošana,izmantojot svītrkodu1. Sākuma ekrānā pieskarietiesikonai BlackBerryMessenger.2. Pieskarieties ikonai >Scan a PIN barcode (skenēPIN svītrkodu).3. Turiet BlackBerry®viedtālruni tā, laikontaktpersonas svītrkodavisi četri stūri būtu redzamiekrānā un atskanētu skaņassignāls.Lai veiktu zvanu vai atvērtu tālruņa lietojumprogrammu, nospiediettaustiņu.Nomainiet zvanasignālu1. Sākuma ekrānā pieskarietiesikonai Setup (iestatīšana) >ikonai Ring Tones (zvanasignāli).2. Laukā Ring Tone (zvanasignāls) pieskarietiesiepriekš ielādētam zvanasignālam vai pieskarietiesAll Music (visa mūzika) vaiAll Alerts (visi signāli).3. Nospiediet taustiņu >Save (saglabāt).Nepieciešams datu plāns.


Browser (pārlūkprogramma)Camera (Fotokamera)AttēliVideoklipaierakstīšana1. Sākumekrānā pieskarietiesikonai Media (multivide) >Video Camera(videokamera).2. Pieskarieties ikonai .3. Lai pauzētu ierakstu,pieskarieties ikonai .Lai skatītu savus attēlus, pieskarieties ikonai Media (multivide) > Pictures(attēli).Fona attēla nomaiņa1. Sākuma ekrānā pieskarietiesikonai Setup (iestatīšana) >ikonai Wallpaper (fonaattēls).2. Uzņemiet attēlu vaiizmantojiet esošu attēlu.3. Nospiediet taustiņu >Set As Wallpaper (iestatītkā fona attēlu).4. Lai atgrieztos sākumaekrānā, nospiediet taustiņu.Nepieciešams datu plāns.


BlackBerry App WorldkatalogsLejupielādējiet spēles, lietojumprogrammas undaudz ko citu! Dodieties uz www.blackberry.com/appworld.Nepieciešams datu plāns.Wi-Fi un BluetoothLai pārvaldītu bezvadu savienojumus, pieskarietiesikonai Manage Connections (pārvaldītsavienojumus).Kopēšana un ielīmēšanaLai skatītu video, pieskarieties ikonai Setup(iestatīšana) > Tutorials (pamācības) > Edit Text(rediģēt tekstu).Savienojuma izveide ar datoruVarat izmantot darbvirsmas programmatūruBlackBerry® Desktop Software lai:• sinhronizētu kontaktpersonas, mūziku, attēlusu.c.;• dublētu un atjaunotu viedtālruņa datus;• atjauninātu programmatūru.Lai lejupielādētu programmatūru BlackBerryDesktop Software, apmeklējiet tīmekļa vietniwww.blackberry.com/desktopsoftware.Multivides failu sinhronizēšana1. Pievienojiet savu BlackBerry® viedtālrunidatoram.2. Datorā atveriet BlackBerry® Desktop Software(BlackBerry® darbvirsmas programmatūra).• Ja izmantojat datoru, kurā instalētaoperētājsistēma Windows®, noklikšķiniet uzMusic, Pictures (mūzika, attēli) vai Videos(video).• Ja lietojat datoru, kurā instalētaoperētājsistēma Mac, sadaļas Media(multivide) kreisajā rūtī noklikšķiniet uz Music(mūzika).Plašāku informāciju skatiet BlackBerry DesktopSoftware (BlackBerry darbvirsmas programmatūra)palīdzības sadaļā.Vai nepieciešama papildupalīdzība?• Atrodiet nepieciešamo palīdzības informāciju„Home” (galvenajā) ekrānā — vienkāršipieskarieties ikonai un sāciet rakstīt!• Lai skatītu pamācības, pieskarieties ikonai Setup(iestatīšana) > Tutorials (pamācības).• www.blackberry.com/gettingstarted:informācija par darba sākšanu.• www.blackberry.com/go/docs: Sameklējietpilnu lietošanas pamācību.• Informācija par jūs bezvadu pakalpojuma plānu iratrodama bezvadu pakalpojumu sniedzējatīmekļa vietnē.Lai skatītu atbilstības deklarāciju, kas sastādīta saskaņā ar Direktīvas1999/5/EK noteikumiem (HG Nr. 88/2003), apmeklējiet vietniwww.blackberry.com/go/declarationofconformity.

More magazines by this user
Similar magazines