Sāciet šeit - BlackBerry

xnet.lt

Sāciet šeit - BlackBerry

Drošības informācijaPIRMS BLACKBERRY® VIEDTĀLRUŅALIETOŠANAS NOTEIKTI IZLASIETINFORMĀCIJAS BUKLETU (IEKĻAUTS) PARDROŠĪBU UN IZSTRĀDĀJUMU. Tas ietversvarīgu ar viedtālruni saistītu drošībasinformāciju.Papildu informācija par darbasākšanuVideomateriālus, BlackBerry® Answers un vēl daudzko citu skatiet tīmekļa vietnē www.blackberry.com/gettingstarted.SIM kartes ievietošanaAtkarībā no BlackBerry® viedtālruņa modeļa vai jūsubezvadu pakalpojumu sniedzēja, iespējams, lailietotu viedtālruni, SIM karte nav jāievieto.Akumulatora un multivideskartes ievietošanaMultivides karte pieejama pēc izvēles. Ja multivideskarte bija komplektācijā, iespējams, tā jau ir ievietota.Viedtālruņa iestatīšana1. Ja nepieciešams, iestatiet BlackBerry® ID.2. Iestatīšanas funkcija palīdz ātri apgūt ierīceslietošanu!Ja iestatīšana nesākas automātiski, sākuma ekrānāpieskarieties ikonai Setup (iestatīšana).E-pasta iestatīšana1. Sākuma ekrānā pieskarieties ikonai Setup(iestatīšana) > Email Accounts (e-pasta konti).2. Lai iestatītu e-pasta adresi, izpildiet norādījumus.Kad jūsu e-pasta adrese būs pareizi iestatīta,saņemsiet apstiprinājuma e-pasta ziņojumu. Laiskatītu savus e-pasta ziņojumus, Home (galvenajā)ekrānā noklikšķiniet uz ikonas Messages (ziņojumi).Nepieciešams datu plāns.Importējiet informāciju parkontaktpersonāmVarat importēt informāciju par kontaktpersonām noSIM kartes vai izmantojot darbvirsmasprogrammatūru BlackBerry® Desktop Software. Laiiegūtu informāciju par darbvirsmas programmatūruBlackBerry Desktop Software, skatiet šīsrokasgrāmatas sadaļu „Savienojuma izveide ardatoru”.Ja jums ir SIM karte, rīkojieties šādi:1. Uz ekrāna pieskarieties ikonai Setup(iestatīšana) > ikonai SIM Contacts Sync (SIMkontaktpersonu sinhronizācija).2. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.Šīs funkcijas atbalsta ne visi bezvadu pakalpojumu sniedzēji.

More magazines by this user
Similar magazines