Sāciet šeit - BlackBerry

xnet.lt

Sāciet šeit - BlackBerry

Messages (ziņojumi)BlackBerry MessengerTālrunisLai „Home” (galvenajā) ekrānā aplūkotu visus ziņojumus, pieskarietiesikonai Messages (ziņojumi).Īsziņu nosūtīšana1. Sākuma ekrānā pieskarietiesikonai Text Messages(īsziņas).2. Pieskarieties ikonai.3. Laukā To (kam), ierakstietkontaktpersonasinformāciju.4. Ievadiet ziņojumu.5. Pieskarieties ikonai .Lai rakstot ievietotu punktu,divreiz nospiediet Space(atstarpes) taustiņu.Var tikt piemērota papildu maksa.Tērzējiet ar draugiem jebkurā vietā un laikā!Kontaktpersonaspievienošana,izmantojot svītrkodu1. Sākuma ekrānā pieskarietiesikonai BlackBerryMessenger.2. Pieskarieties ikonai >Scan a PIN barcode (skenēPIN svītrkodu).3. Turiet BlackBerry®viedtālruni tā, laikontaktpersonas svītrkodavisi četri stūri būtu redzamiekrānā un atskanētu skaņassignāls.Lai veiktu zvanu vai atvērtu tālruņa lietojumprogrammu, nospiediettaustiņu.Nomainiet zvanasignālu1. Sākuma ekrānā pieskarietiesikonai Setup (iestatīšana) >ikonai Ring Tones (zvanasignāli).2. Laukā Ring Tone (zvanasignāls) pieskarietiesiepriekš ielādētam zvanasignālam vai pieskarietiesAll Music (visa mūzika) vaiAll Alerts (visi signāli).3. Nospiediet taustiņu >Save (saglabāt).Nepieciešams datu plāns.

More magazines by this user
Similar magazines