Svētais Meinards - Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra

ikskile.lv

Svētais Meinards - Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra

un ieinteresētu sponsoru, kurš spētu izprast Meinardatēla garīgo vērtību un nepieciešamību Ikšķilē, finansiāliatbalstot šo ideju. Šoreiz liela pateicība pienākas RobertamAnspokam, kurš nepieciešamību pēc pieminekļa sv.Meinardam izprot gan no kristīgā, gan kultūrvēsturiskāviedokļa Livonijas un Latvijas izveidošanās procesos. Būdamspozitīvi noskaņots un ieinteresēts šīs ieceres īstenošanā,viņš uzrunā un lūdz atbalstu no SIA „Itera Latvija”prezidenta Jura Savicka. Savukārt Juris Savickis, būdamskristietis, turklāt arī katolis, kurš nāk no Ludzas puses, ātrisaprot šo vajadzību ne tikai Ikšķilei, bet visai Latvijai unpiekrīt sniegt finansiālu atbalstu pilnā apjomā. Jautājumarisināšanā no savas puses iesaistās arī prāvests, un2006.g. 1.novembrī ar SIA „Itera Latvija” prezidentu JuriSavicki tiek parakstīts līgums par ziedojumu pilnā apjomā,kas ietver visu ieceres īstenošanai nepieciešamofinansiālo atbalstu. Tēlnieks Viktors Suškēvičs var uzsāktnepieciešamā granīta iegādi Somijā un Ukrainā.Tēlnieks ļoti intensīvi uzsāk strādāt ar iegādātajiemmateriāliem. Piemineklis ir gatavs uzstādīšanai jau 2008.gadā, un to bija plānots uzstādīt jau tā paša gada augustā,bet visu neparedzēti iekavē jaunas vietas izvēle piemineklim.Viens no risinājumiem bija laukums iepretimIkšķiles Biedrības namam. Tomēr, ņemot vērā paredzētosrekonstrukcijas un celtniecības darbus, bija skaidrs, kašinī vidē sakrāla skulptūra neiederēsies. Doma par skulptūrasuzstādīšanu uz salas tika noraidīta, jo sala apmeklētājiemir pieejama reizi gadā, kā arī nelielā teritorijabūtu pārblīvēta ar sakrāliem objektiem. Nepieņemamsierosinājums bija uzstādīt sakrālo monumentu Daugavaskrastā, pludmalē, kur apmeklētājiem būtu iespējanofotografēties pie svētā skulptūras arī bez virsdrēbēm.Visu šo nesekmīgo meklējumu rezultātā, nācās atgrieztiespie jau 2005.gadā plānotās vietas, jo citu – labākuun cildenāku – Ikšķilē atrast neizdevās. Ejot laikam, tiekpamainīta arī skulptūras pamatnes arhitektūra, paredzotzem skulptūras postamenta uzbērumu ar granītā veidotiempakāpieniem.Par to, ka šodien mēs varam stāvēt pie šī Sv. Meinardapieminekļa ar kaut vai tikai daļēji sakoptu tāapkārtni, ir jāpateicas sponsoram Jura Savicka kungam,kā arī visiem tiem, kuri mūs ir morāli atbalstījuši, pirmsčetriem gadiem balsojot konkursā, gan arī pašvaldībaipar atvēlēto vietu pilsētā un piešķirto finansējumuuzstādīšanas darbiem. Lai gan priekšā stāv pamatīgsdarbs, līdz pieminekļa apkārtējā teritorija tiks gaumīgiiekārtota, mēs esam bezgala priecīgi un gandarīti parpaveikto.Piezīme: Norādītie datumi atbilst atzīmēm kalendārāIesvētīts pamatakmens bīskapasvētā Meinarda piemineklim20.07.2010, „Ogres Vēstis Visiem”, Anna LiepnieceBaltijas tautu kristības šūpulī Ikšķilē iesvētītspamatakmens Latvijas apustuļa svētā Meinarda –pirmā Ikšķiles un Līvzemes bīskapa – piemineklim.Ceturtdien, 2010.gada 15.jūlijā, pieminekļa pamatosiemūrēja kapsulu ar vēstījumu nākamajām paaudzēm.Pieminekļa pamatosielikta kapsula aršādu tekstu:„Vissvētās Trīsvienībasgodam mūsuKunga 2010.gadā, Romaspāvesta BenediktaXVI pontifikāta piektajāgadā, Rīgas arhibīskapametropolīta Jāņa KardinālaPujata bīskapakalpošanas deviņpadsmitajāgadā, Baltijas14 15

More magazines by this user
Similar magazines