Svētais Meinards - Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra

ikskile.lv

Svētais Meinards - Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra

tautu kristības šūpulī Ikšķilē iesvētīts pamatakmens Latvijasapustuļa Svētā Meinarda, pirmā Ikšķiles un Līvzemesbīskapa, piemineklim, kas tapis, pateicoties labdara JuraSavicka un tēlnieka Viktora Suškēviča pūlēm.”Vēstījumu parakstījuši Ikšķiles Romas katoļu draudzesprāvests Konstantīns Bojārs un Ikšķiles Romas katoļudraudzes priekšnieks Alberts Oborenko.Svētā Meinarda skulptūra kopā ar granīta postamentubūs patiesi iespaidīga – tās augstums sasniegs 7,5metrus. Skaidrs, ka tik monumentālam darbam svarīgair piesaiste videi.„Šis variants ir pieņemams, lai gan lielu skulptūruizvietošana Latvijas mērogā ir sarežģīts process,” atzinatēlnieks Viktors Suškēvičs, uzsverot, ka radīt Svētā Meinardaskulptūru bijusi liela atbildība, jo Ulmaņlaikā, kāzināms, Latvija bijusi tēlniecības lielvalsts ar spēcīgāmtēlniecības tradīcijām. Dabiski, ka mākslinieks ar tāmnevarēja nerēķināties. Kompozīcijas pamatā ir krusts,kuru bīskapa tērpā, tuvu pieglaudis sirdij, nes SvētaisMeinards, tādējādi simbolizējot Jēzus Kristus mīlestību.Šāds Svētā Meinarda attēlojums – bez varas simbola,bīskapa zižļa- sakrālajā mākslā ir jaunums. Taču tēlniekamāksliniecisko redzējumu atbalstīja V.Em. Jānis kardinālsPujats, tādejādi apliecinot savas vispusīgās zināšanasne tikai teoloģijā, vēsturē, bet arī mākslā. Tā ir garīgāvertikāle, pēc kurasmums tiekties, sevipilnveidojot, vēršotlabāku.„Skulptūras pamatāir viduslaikuestētika, kas izpaužas,piemēram, tērpadrapējumā un labipazīstamā pasaulē.Tāpēc, teiksim, ja šeitatbrauks japānis, kasneko pat nezināspar kristietību, ieraugotšo skulptūru,viņš tomērsapratīs, ka tajā irattēlota liela garīgapersonība, kasnāk no viduslaikiem,”pastāstījaViktors Suškēvičs.Problēma bijusipieminekļanovietojums sakrālajālaukumā,kurā jau ir Baltais krusts. Perspektīvas trūkumu, jo vietair neliela, koku ieskauta, izdevies veiksmīgi atrisināt,skulptūru pavēršot ar skatu uz Rīgas – Daugavpils maģistrālespusi. Diennakts tumšajā laikā piemineklis būsspoži izgaismots.Celtniecības darbus veic SIA „Remtals Būve”, kas šonedēļsāks granīta postamenta un pakāpienu montāžu.Valdes priekšsēdētājs Haralds Rembergs jo sevišķiuzsvēra labo sadarbību ar Ikšķiles novada domi, kas finansēpostamenta izbūves un laukuma labiekārtošanasdarbus.Neapšaubāmi, piemineklis Latvijas pirmajam Apustulimbīskapam svētajam Meinardam iezīmēs pilsētascentru, ko, jādomā, novērtēs ne tikai ikšķilieši, bet arītuvi un tāli viesi.16 17