Svētais Meinards - Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra

ikskile.lv

Svētais Meinards - Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra

Svētā Meinarda skats pāri laikiemMūsu draugu lokā jau izsenis ir cieņā kāda tradīcija– katru gadu augustā apmeklēt Svētā Meinarda saluIkšķilē laikā, kad Daugavas ūdeņu līmenis pazeminātsun līdz vēsturiski nozīmīgajai vietai, kur pirms vairāk kā800 gadiem tika uzstādīta pirmā krusta zīme Latvijasteritorijā, iespējams nokļūt kājām. Apmeklējums parastiizvēršas par garu un rāmu sarunu piepildītu pastaigu,apspriežot, kā kuram klājies un kas noticis mūsu uncitu dzīvē. Lai gan neskaitāmas reizes esam bijuši svētāMeinarda salā, tik un tā katru reizi vieta pārsteidz untiek atklāta kā no jauna – XII gadsimta baznīcas akmensmūriem, kas tapuši pirmā Livonijas bīskapa, svētā Meinardavadībā, ir, ko pastāstīt, ja māk ieklausīties. To sapratusiarī valsts, jo dažādu laikmetu kolīzijas pārdzīvojušāsbaznīcas mūra daļas iekļautas Valsts Kultūras pieminekļuaizsardzības inspekcijas kultūras mantojuma sarakstā.Vēsturisko personību darbs iemiesojas ne tikai materiālitaustāmā izteiksmē, bet arī sajūtu līmenī. To apliecinadaudzo cilvēku vēlme saņemt kristību vietā, kur reizsācies kristīgo vērtību ceļš un izplatība Latvijā. Beidzotir nokārtots kāds sabiedrības parāds, un bīskapamSvētajam Meinardam Latvijā tapusi cienīga piemiņaszīme mūžīgā materiālā tēlnieka Viktora Šuškevičaautorizpildījumā, tiesa, ne uz salas, bet Ikšķiles pilsētasparka zonā. No mūžības uz nākotni, tā šķiet, Svētā Meinardastaltais granīta tēls liturģiskā tērpā lūkojas pāri laikiemun notikumiem.Svētā Meinarda kults mūsdienās ir dažādu konfesiju– katoļu un luterāņu – vienotās vērtības sapludinošstilts. Svētais Meinards, kas ieradās Livonijā kāaugustīniešu mūks, lai sludinātu kristīgās vērtības, irapstiprināts par pirmo mūsu tautas apustuli, bīskapu unsvēto. Sirds mīlestībai nav nacionalitātes, ādas krāsas,ticības piederības zīmoga, tā ir saprotama mums visiem,ja domājam kategorijās, kas nekad nenovecos. SvētāMeinarda vēsturisko laikabiedru atsauces hronikās unrakstos vēsta par bīskapatoleranto dabu unemocionālo inteliģenci,par māku cienīt vietējāstradīcijas un valodu, parnerimstošām rūpēmun darbu iedzīvotājulabā. Bīskaps Meinardsnekad nav pielietojisvardarbību kalpošanā,bet bijis miera apustulis.Svētītā bīskapa Meinardamirstīgās atliekas dus Rīgas Doma baznīcas sienasnišā kopš XIV gadsimta, kad tās pārapbedīja, pārvedotno Ikšķiles. Oficiāli tiek uzskatīts, ka bīskaps dzimis 1130.gadā, miris – 1196.gadā, 16 pēdējie dzīves gadi pavadītiLivonijā.Vietas izvēle Svētā MeinardapiemineklimIkšķile ir viena no pirmajām Latvijas teritorijā,kas saņēmusi svarīgo pilsētas statusu, pateicotiessvētā Meinarda uzņēmībai un sabiedriskās dzīvesaktivizēšanai. Un ir tikai loģiski un racionāli pieminekliLatvijas kontekstā nozīmīgai personībai uzstādīt vietā,kur tā reiz dzīvojusi, strādājusi, bijusi laimīga, noskumusivai gandarīta. Ikšķile laika gaitā pletusies plašumā,šķelta ar Rīgas – Daugavpils šoseju divās daļās, līdz arto apgrūtinot pilsētas centra izveidi, ap kuru grupētosviss cilvēka dzīvē nepieciešamais. Vai veikalu ieskautslaukums uzskatāms par centru? Domājams, ka nē, jopietrūkst uz pilsētas vēsturi vai pārstāvētās kultūrasiezīmēm norādoši vides elementi. Tas var būt muzejs,piemineklis, baznīca vai kas cits, ja vien nolasāmskultūrslāņa zemteksts un vēstījums. Rolanda statuja36 37

More magazines by this user
Similar magazines