Svētais Meinards - Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra

ikskile.lv

Svētais Meinards - Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra

domāt tikai par mākslinieciski garīgām vērtībām, joorganizatoriskās rūpes uzņēmās prāvests.Skatītāju spēj aizraut uzrunājošs tēlniecisks sniegumsar perfekti izspēlētu satura, tēmas un formasmijiedarbību. Svētā Meinarda piemineklis ir veiksmīgaparaugstunda, apliecinot kultūras valodas pārākumupār politiskajām un sadzīviskajām nesaskaņām. Ja Latvijuaplūko no kultūras daudzslāņainības aspekta, tā irfantastiska zeme, jo pēdas te atstājusi gandrīz vai ikvienaEiropas kultūras, garīgo vērtību un mākslas stila izpausme– cita pārstāvēta krāšņāk, cita mazāk krāšņi, ciknu katrai nākamajai politiskajai elitei ambīcijas likušasiepriekšējo laiku māksliniecisko devumu pasludināt par„seklu, nevērtīgu un noderīgu tikai iznīcināšanai”.Svētā Meinarda personības veikuma tēma ir pietiekamiietilpīga, ar 800 gadu senām vēsturiskāmPieminekļa atbalstītāju komanda (no kreisās):Roberts Anspoks, Jānis Stradiņš, kardināls Jānis Pujats,Juris Savickis, Viktors Suškēvičs un Ikšķiles sv. Meinards romas katoļudraudzes prāvests Konstantīns Bojārssaknēm un lielisku vēstījumu par drosmi, uzņēmību unlabdarību. Pagaidām sabiedrības apziņā vēl pienācīginetiek novērtēts aspekts, ka tēlnieciskie darbi, īpašimonumentālie, ir vērsti un tiek radīti tikai ar vienu mērķi– popularizēt cienījamas garīgas vērtības. Tēlniecībair spēcīgs ideoloģisks instruments, labākie pasaulesmēroga tēlniecības sniegumi liecina par tās spēju caurigadsimtiem izvest nozīmīgas un globālas idejas.Viktora Šuškēviča pašizvirzītais mākslinieciskaisuzdevums ietvēra ideju par pieminekli ar nozīmīgukultūrvēsturisku saturu, pārstāvošu kristīgo vērtībuienākšanas laikmetu, bet vienlaikus integrējamumūsdienīgas vides apstākļos un saprotamu mūsdienucilvēkam. Svētais Meinards Latvijas kontekstā irunikāla personība un standartizēta tēla interpretācijašajā gadījumā nederēja, lai gan tēlnieks godīgi atzīst -kārdinājums bijis gan. Jutīgā tēma un saturs nešaubīginoteica materiāla izvēli – granīts. Ne kurš katrs granītsderēja, Svētā Meinarda stājskulptūrai rūpīgi tikapiemeklēts tumši, tumši pelēka granīta šķirne no Somijasatradnēm, bet pamatne tapa no granīta, kas atceļojano Ukrainas.Pieminekļa plastiskā valoda ir viegli nolasāma unsaprotama, darbam ir lakonisks un precīzs dekoratīvaisrisinājums un līdzsvarota kompozīcija, maksimāli pietuvinottēla raksturu atsaucēm, kuras par bīskapa Mienardapersonību un darbību lasāmas laikabiedru hronikās.Monumenta kompozicionālais centrs ir krusts SvētāMeinarda rokās, bet ne bīskapa varu demonstrējošaiszizlis, kā pieņemts oficiālajā sakrālajā tēlniecībā. Jā, irlauztas dažas atzītas shēmas, bet ieguvusi tēla kopējāizteiksmība ar vertikālo dominanti, simbolizējot vērtības,pēc kurām tiekties sevis pilnveides procesā. Tēlnieksapzināti vairījies no subjektīvo uzskatu atainošanasbīskapa tēlā, priekšplānā izvirzot universālas kategorijasun radot iespēju mākslas asociatīvo valodu uztvertvisiem - sirmgalvjiem un bērniem, ticīgiem un neticīgajiem,Latvijas iedzīvotājiem un ceļiniekiem no tuvām40 41

More magazines by this user
Similar magazines