Ropažu novada pašvaldības valsts amatpersonām martā ...

ropazi.lv

Ropažu novada pašvaldības valsts amatpersonām martā ...

Informācija par amatpersonāmizmaksāto atalgojumu saskaņāar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92.pantuROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAVALSTS AMATPERSONAS SARAKSTS MARTĀVārds,uzvārds Amats Alga Deputāti Komisijas Kopā1 2 3 4 5 6Antons CIBUĻSKIS Deputāts, izglītības darba 340 113 453koordinatorsIgors GRIGORJEVS Zaķumuižas pamatskolas 404 404direktorsRaimonds SKREBS Deputāts 28 28Indulis LĪDACIS Deputāts 63 63Zigurds BLAUS Deputāts,domes priekš- 175 175sēdētāja otrais vietnieks,dzīvokļu komisijaspriekšsēdētājs, iepirkumakomisijas loceklis


1 2 3 4 5 6Vladislavs ŠLĒGELMILHS Deputāts 135 135Aija KUKULE Deputāts 74 74Sarmīte ŠUKSTE Deputāte 104 104Aigars KLEINS Deputāts 63 63Sanita MEGERE-KLEVINSKA Deputāte,Kultūras un 563 53 616izglītības centra vadītājaIvo SKUDIĶIS Deputāts,domes priekšsēdē- 79 79tāja pirmais vietnieksIvars GAILĪTIS Domes priekšsēdētājs, 861domes kapitāla daļu turētājapārstāvis SIACiemats,SIA Vilkme,finanšu komitejaspriekšsēdētājsKlaudija-Terēza HĒLA Deputāte 38 38Juris PUTNIŅŠ Domes izpilddirektors,domes 833 49 882kapitāla daļas turētājs SIAHydroenergy Latvia, SIAApriņķa avīze, iepirkumakomisijas loceklis


1 2 3 4 5 6__________________________________________________________________________________________________________________Valdis VUCENS Deputāts,iepirkuma komisijas 126 126priekšsēdētājsLija-Lidija BATAREVSKA Deputāte, sociālo jautājumu 145 145komitejas priekšsēdētājaJānis JANSONS Revīzijas komisijas 124 124priekšsēdētājsValdis ŠĪRANTS SIA Vilkme valdes loceklis 239 239Andris BARTKEVIČS SIA Ciemats valdes loceklis 565 565Māra PRIEDE Ropažu vidusskolas 472 472direktoreAntra URTĀNE Ropažu vidusskolas 92 92direktora vietnieceaudzināšanas jomā0,5 slodzeIndra ĶEĶE Ropažu vidusskolas 276 276direktora vietnieceaudzināšanas jomā0,5 slodze


1 2 3 4 5 6Velga ROTBERGA-BLEIJAIngmārs ĶIECISRita FREIMANERopažu vidusskolasdirektora vietniece 360 360Ropažu vidusskolasdirektora vietnieks 272 272Ropažu vidusskolasdirektora vietniece 360 360Jānis ZOMMERS Būvinspektors 353 353Jānis MEIJERS Zaķumuižas pamatskolas 333 333direktora vietnieks saimn.darbā 0,7 slodzeInta OZOLA Zaķumuižas pamatskolas 78 78direktora vietniece izglītībasjomā 0,5 slodzeValentīna STRUPĀ Zaķumuižas pamatskolas 78 78direktora vietnieceLīga STUDĀNE Zaķumuižas pamatskolas 145 145direktora vietnieceGunta DARBVARE Mūzikas un mākslas skolas 129 129Rodenpois direktora vietn.Mācību darbā


1 2 3 4 5 6Inese PAURA Mūzikas un mākslas skolas 129 129direktora vietnieceVēsma EGLĪTE PII Annele vadītāja 517 517Aurēlija BINĀNE Ropažu informācijas 279 279centra vadītājaInāra SKRODELE Zaķumuižas bibliotekas 371 371inf.centra vadītāja,pamatskolasdirektora vietnieceKaspars DREISMANIS Pašvaldības policijas 374 374inspektorsLāsma KORNE Pašvaldības policijas 459 459inspektoreAinars LINDE Speciālists teritorijas 504 15 519plānošanas jautājumosDiāns VELIČKO Pašvaldības policijas 491 491inspektorsDace FILIPSONE Pašvaldības policijas 369 369inspektoreGunārs REĶELISPašvaldības policijasinspektors


1 2 3 4 5 6Sergejs KURSIŠS Pašvaldības policijas 293 293inspektorsHerberts LINDE Pašvaldības policijas 347 347inspektorsGundars KUZMINSKIS Pašvaldības policijas 334 334inspektorsRolands FELKERS Ugunsdrošības inspektors 349 349Guntars SILIŅŠ Deputāts 139 139Renāte GREMZE Būvvaldes vadītāja,iepir- 551 59 610kuma komisijas locekleDzintars KUKULIS Pašvaldības policijas 325 325inspektorsIngrīda ZUNDE Bāriņtiesas priekšsēdētāja 432 432Sarmīte CIBUĻSKA Bāriņtiesas locekle,soc. 423 4 427dienesta centra DzīparivadītājaInese DAUKŠTE Bāriņtiesas locekle 14 14Ina BAIŽA Bāriņtiesas locekle 12 12


1 2 3 4 5 6Gunta GRĪNBERGA Dzimtsarakstu nodaļas 180 180vadītājaGatis KUKULIS Pašvaldības policijas 313 313inspektorsAina BERNHARDE Iepirkuma komisijas 412 45 457locekleAinārs BLEIJA Pašvaldības policijas 325 325inspektorsOskars AŠMANIS Juriskonsults 474 59 533


Pašvaldības darbinieku darba samaksasapmērs sadalījumā pa algu amplitūdāmsaskaņā ar Valsts un pašvaldību institūcijuamatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.pantuROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBANr.p.k. Darba samaksas amplitūda Ls Īss paskaidrojums par attiecīgā grupā Nodarbināto skaits 2012.gadaiekļautiem nodarbinātiemmarts1 virs 1000 22 600-999 Administrācijas vadītāji,iestāžu vadītāji,to 39vietnieki,struktūrvienību vadītāji3 300-599 Administrācijas un finanšu darbinieki,paš- 117valdības policijas darbinieki,autovadītāji,skolotāji,bibliotēku darbinieki,sociāliedarbinieki,ēku uzraugi4 līdz 299 Apkopēji,daiļdārznieki,sētnieki,ēku 138uzraugi,deputāti,apsardzes darbiniekiPII skolotāju palīgi un auklītes

More magazines by this user
Similar magazines