šeit - LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

ppf.lu.lv

šeit - LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

Jūrmalas gatvē 74/76Rīga LV1083(pasta izdevumus sedz dalībnieki).Darbus var iesniegt arī personīgi LU PPMF V300. vai V305. kabinetā līdz29.11.2012. plkst. 15. 00. (1.atklātās mājsaimniecības olimpiādesreģistratoriem). Iesūtīto darbu fotogrāfiju un aprakstu izstādi un iesūtītospētījumus varēs apskatīt 16.01.2013. no plkst. 10.00 – 17.00.1. kārtas dalībnieku sarakstu jānosūta uz e-pastu lmpb@inbox.lv, aizpildotpievienoto veidlapu (1.pielik.). Iesūtītos pētījumus un darbu fotogrāfijas araprakstiem komisija novērtē un izvirza 60 labāko darbu autorus uz 2. kārtu.2. kārtai uzaicināto dalībnieku saraksts būs apskatāms LU PPMF mājas lapā:www. ppmf.lu.lv no 2012. gada 21. decembra.2. kārta notiek 2013. gada 16. janvārī LU Pedagoģijas, psiholoģijas unmākslas fakultātē, Rīgā, Jūrmalas gatvē 74/76. (precīzi norises laiki tiksnorādīti uzaicinājumā).Uzaicinātie dalībnieki klātienē veiks radošu praktisku darbu, kura ideja būssaistīta ar ilgtspējību. Atkarībā no izvēlētā materiāla - tekstila vai skārda unstieples, katram olimpiādes dalībniekam jāņem līdzi materiāli un darba rīkitekstila izstrādājumu un metāla izstrādājumu darināšanai (precīzāk materiāliun darbarīki būs uzskaitīti uzaicinājumā dalībai 2.kārtā) un skices veidošanai(A4 zīmēšanas papīrs, lineāls, rakstāmpiederumi, krāsas, aplikāciju papīrs,līme, zīmuļi, šķēres).4. SKOLOTĀJIEM2. kārtas laikā tiks organizēta skolotāju radošo darbu izstāde.Darbu tēma: „Ilgtspējība”.Radošais darbs, tā izvēles pamatojums un apraksts (1000 zīmes).Skolotāji darbus izstādei nodod 16.01.2013. reģistrējoties, atpakaļ saņem16.01.2013. plkst. 17.00.1. kārtai iesūtītie skolēnu pētījumi un radošo darbu fotogrāfijas un aprakstipaliek olimpiādes organizatoru rīcībā.Kontaktpersonas un tālruņi: Lolita Šelvaha 26517197 un Māra Urdziņa–Deruma 29363294.5. OLIMPIĀDES 2. KĀRTAS DARBU VĒRTĒŠANAAtklātās olimpiādes dalībnieku darbus vērtē organizatoru komisija pēckritērijiem: atbilstība uzdevumam; darba kompozīcija; oriģinalitāte; krāsu vai materiālu salikums; tehniskā kvalitāte.


1.pielikums1. atklātās mājsaimniecības olimpiādes 1. kārtas dalībnieku sarakstsNr.1.2.3.4.5.6.Skolnieka/cesvārds, uzvārdsKlase Skola Novads Skolotāja /as vārds, uzvārdsKontakttālrunis:e-pasts:2.pielikumsPētnieciskie darbi saistībā ar ilgtspējību mājsaimniecībāDzīvot šodien, saglabāt nākošajām paaudzēm.Domāt globāli, rīkoties lokāli.Izvērtēt sakarību starp vēlmēm un iespējām.Kā mainīt savus ikdienas paradumus.Indivīda izdzīvošana mūsdienu mainīgajos apstākļos.Pagātne, tagadne, nākotne.Pētījums jāveic vienā no mājturības un tehnoloģiju/mājsaimniecības tēmām:tehnoloģijas I vai tehnoloģijas II, mājoklis, apģērbs, uzturs, drošība,patērētājzinības u.c.Kopīgais apjoms nepārsniedz 20 lpp.Pētnieciskais darbs sastāv no titullapas, satura rādītāja, ievada, teorētiskāpamatojuma nodaļas, novērojuma/eksperimenta/praktiskās izmēģinājumadarbības veikšanas, secības un norises apraksta, rezultātu fiksēšanas, objektīvoun subjektīvo secinājumu veikšanas, nobeiguma, ieteikumiem problēmasrisināšanai, literatūras saraksta, ja nepieciešami, arī pielikumiem.Pētniecisko darbu vērtēšanas kritēriji: Temata / problēmas oriģinalitāte un aktualitāte. Pētījuma rezultātu / secinājumu zinātniskā / praktiskā vērtība.


Raksta satura loģika.Raksta valoda.Korekts atsauču lietojums (vai atsauces tekstā un vēres (literatūras un avotu saraksts)savstarpēji sakrīt).Raksta struktūras atbilstība noformēšanas prasībām.Tēmas paraugam: Mazgāšanas līdzekļi no senatnes līdz mūsdienām, to izmantošanasefektivitāte šodien. Efektīvāko veļas ziepju noteikšana. Seno un mūsdienīgo kopšanas līdzekļu salīdzinājums un efektivitāte/ietekme uz apkārtējo vidi. Tekstilmateriālu krāsošana ar mūsdienu dzērieniem: COCA-COLA,FANTA, TARHŪNS u.c. Recycling idejas izveidošanās un to realizācija konkrētos materiālos vaitehnoloģijās. Latviskās garšvielas un to salīdzinājums ar mūsdienu populārākajāmgaršvielām pasaules virtuvēs. Mēbeļu atjaunošanas un vizuālo izmaiņu iespējas. Slow Fashion idejas rašanās un izmantošana apģērba veidošanā unpārveidošanā. Metāla izstrādājumu jaunā dzīve.Radošo darbu fotogrāfijas un apraksts3.pielikumsKatrs pretendents iesūta 1-3 radošo praktisko darbu fotogrāfijas izvēlētajāmateriālā un tehnikā, kurās ir realizētas ilgtspējības idejas.Katru ideju noformē uz A4 krāsainā plānā kartona (vienai idejai 1-2 kartoni).Īss idejas apraksts – līdz 1000 rakstu zīmēm.Katrs kartons kreisajā pusē ir parakstīts (1. pielikums).Radošo darbu vērtēšanas kritēriji atbilstība uzdevumam un apjomam; noformējums; ideju oriģinalitāte apraksts.

More magazines by this user
Similar magazines