7 Tietokortti - Työterveyslaitos

ttl.fi

7 Tietokortti - Työterveyslaitos

Tietokortti 7 • Tärinän haittavaikutuksetpuristusvoimatyöntövoimasuuntaaineLisätietoa:Tärinä ja sen torjunta työssä. Työsuojeluhallinto. Tampere2007. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 43.painokoneen kunto ja huoltokoneen ominaisuudettärinän vaimennusTärinän haitallisuuteen vaikuttavista tekijöistä erityisestipuristusvoimalla on suuri merkitys. Mitä suuremmat voimat– sitä enemmän tärinää siirtyy työkalusta käteen.Toimenpiteet toiminta-arvon ylittyessäJos työntekijän tärinäaltistus ylittää toiminta-arvon, työnantajanon riskin arvioinnin mukaisesti laadittava ja toimeenpantavatärinäntorjuntaohjelma. Ohjelman tavoitteena onvähentää tärinäaltistus sekä siihen liittyvät terveydelle jaturvallisuudelle aiheutuvat vaarat ja haitat mahdollisimmanalhaiselle tasolle.Tärinäntorjuntaohjelmassa on kiinnitettävä huomiotaerityisesti:• vaihtoehtoisiin työmenetelmiin• työvälineisiin, joiden pitäisi aiheuttaa mahdollisimmanvähän tärinää ja olla ergonomisesti hyviä• tärinää vähentävien lisälaitteiden kuten istuinten jakädensijojen käyttämiseen• työvälineiden kunnossapitosuunnitelmiin• työpisteiden suunnitteluun ja sijoitteluun• työntekijöiden opastamiseen työvälineiden oikeaan jaturvalliseen käyttöön• altistuksen keston ja voimakkuuden rajoittamiseen• työtehtävien suunnitteluun siten, että tärinä välillävähenee tai keskeytyy• vaatetukseen, jonka pitää suojata kylmältä ja kosteudeltaKoneiden turvallisuus. Osa 14: Tärinän hallinta ja mittaus.Suomen standardisoimisliitto SFS. Helsinki 2010. SFSkäsikirja93-14.The European centralized database on hand-arm vibrationat the National Institute for Working Life North, Umeå,Sweden. www.vibration.db.umu.seThe European centralized database on whole-body Vibrationat the National Institute for Working Life North,Umeå, Sweden. www.vibration.db.umu.seEU:n tärinää koskeva direktiivi 44/2002/EYValtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisestatärinästä aiheutuvilta vaaroilta 48/2005.Työterveyslaitoksen aihesivut: www.ttl.fi/tarinawww.ttl.fiTyöterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A, 00250 Helsinki, puh.030 4741, s-posti: etunimi.sukunimi@ttl.fi, Internet: www.ttl.fi6/ 2011

More magazines by this user
Similar magazines