2016 gada janvāris 2016 gada septembris starpība

vienotibalv

salidzinajums_2016.1.

506 Krimūnu sākumskola 12 8,093 5,6651 616,05 3489,96 10 4,284 707,05 3029 -2 -1,3811 -460,96 91,00

507 Krimuldas vidusskola 40 40,895 28,6265 778,47 22284,74 41 30,45 894,42 27234,99 1 1,8235 4950,25 115,95

508 Krāslavas Varavīksnes vidusskola 63 68,68 48,076 718,86 34559,77 61 52,418 737,20 38642,3 -2 4,342 4082,53 18,34

509 Krāslavas Valsts ģimnāzija 28 27,841 19,4887 792,45 15443,79 27 24,18 824,52 19936,85 -1 4,6913 4493,06 32,07

510 Krāslavas pamatskola 39 47,363 33,1541 710,51 23556,16 39 34,457 714,48 24618,68 0 1,3029 1062,52 3,97

511 Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskola 16 8,953 6,2671 640,91 4016,63 14 4,599 724,41 3331,55 -2 -1,6681 -685,08 83,50

512 Krapes filiāle 11 6,742 4,7194 648,60 3061 10 3,969 711,84 2825,3 -1 -0,7504 -235,7 63,24

513 Konstantinovas sākumskola 5 1,897 1,3279 631,07 838 5 1,949 703,35 1370,83 0 0,6211 532,83 72,28

514 Kolkas pamatskola 16 11,036 7,7252 670,40 5179 12 6,692 698,94 4677,33 -4 -1,0332 -501,67 28,54

515 Kokneses internātpamatskola - attīstības centrs 46 25,655 17,9585 804,99 14456,38 47 22,082 882,73 19492,35 1 4,1235 5035,97 77,74

516 Kocēnu pamatskola 27 24,198 16,9386 749,99 12703,8 27 18,329 844,23 15473,91 0 1,3904 2770,11 94,24

517 Kārsavas vidusskola 32 38,653 27,0571 737,40 19951,84 31 29,699 730,86 21705,75 -1 2,6419 1753,91 -6,54

518 Kārķu pamatskola 14 9,045 6,3315 625,75 3961,94 17 5,736 698,98 4009,34 3 -0,5955 47,4 73,23

519 Kaunatas vidusskola 34 39,926 27,9482 621,46 17368,66 32 24,051 697,88 16784,74 -2 -3,8972 -583,92 76,42

520 Katvaru internātpamatskola 27 18,935 13,2545 728,41 9654,67 28 15,231 792,74 12074,27 1 1,9765 2419,6 64,34

521 Kapsēdes pamatskola 21 16,926 11,8482 739,57 8762,54 20 11,669 723,95 8447,78 -1 -0,1792 -314,76 -15,62

522 Kandavas novada Zantes pamatskola 15 15,362 10,7534 664,25 7142,94 15 10,351 776,67 8039,32 0 -0,4024 896,38 112,42

523 Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola 42 53,343 37,3401 826,29 30853,91 43 39,073 864,40 33774,58 1 1,7329 2920,67 38,10

524 Kandavas internātvidusskola 52 38,067 26,6469 993,26 26467,39 55 31,972 907,35 29009,88 3 5,3251 2542,49 -85,91

525 Kalvenes pamatskola 15 13,966 9,7762 698,33 6827,01 15 8,586 706,75 6068,16 0 -1,1902 -758,85 8,42

526 Kalupes pamatskola 14 13,6 9,52 670,44 6382,61 15 9,51 749,88 7131,4 1 -0,01 748,79 79,44

527 Kalsnavas pamatskola 18 20,578 14,4046 664,29 9568,79 18 14,653 730,78 10708,12 0 0,2484 1139,33 66,49

528 Kalnciema vidusskola 29 24,423 17,0961 673,50 11514,22 26 19,306 716,08 13824,63 -3 2,2099 2310,41 42,58

529 Kalnciema pagasta vidusskola 23 23,226 16,2582 630,89 10257,14 25 16,884 693,32 11706 2 0,6258 1448,86 62,43

530 Kalētu pamatskola 20 16,35 11,445 650,29 7442,56 18 9,866 713,57 7040,04 -2 -1,579 -402,52 63,28

531 K. Valdemāra pamatskola 16 11,909 8,3363 641,70 5349,43 14 6,931 702,67 4870,2 -2 -1,4053 -479,23 60,97

532 Jūrmalas Valsts ģimnāzija 38 36,911 25,8377 840,85 21725,56 44 29,73 916,59 27250,26 6 3,8923 5524,7 75,74

533 Jūrmalas vakara vidusskola 22 18,919 13,2433 1041,23 13789,29 20 11,827 840,12 9936,05 -2 -1,4163 -3853,24 -201,11

534 Jūrmalas sākumskola "Atvase" 26 30,582 21,4074 937,00 20058,79 25 22,581 1011,10 22831,6 -1 1,1736 2772,81 74,10

535 Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola 45 46,092 32,2644 699,98 22584,57 44 37,364 716,98 26789,11 -1 5,0996 4204,54 16,99

536 Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskola 25 22,589 15,8123 740,54 11709,57 22 11,056 702,93 7771,54 -3 -4,7563 -3938,03 -37,61

537 Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola 62 74,996 52,4972 694,69 36469,05 60 54,769 772,34 42300,1 -2 2,2718 5831,05 77,65

538 Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola 30 29,878 20,9146 623,87 13048,01 32 22,734 774,50 17607,46 2 1,8194 4559,45 150,63

539 Jūrmalas pilsētas internātpamatskola 29 29,605 20,7235 792,77 16429,04 30 19,45 805,80 15672,89 1 -1,2735 -756,15 13,03

540 Jūrmalas Alternatīvā skola 26 22,981 16,0867 633,49 10190,81 25 13,449 740,82 9963,27 -1 -2,6377 -227,54 107,33

541 Jura Neikena Dikļu pamatskola 13 13,21 9,247 618,69 5721,04 16 10,607 693,07 7351,43 3 1,36 1630,39 74,38

542 Jumpravas vidusskola 26 25,422 17,7954 734,80 13076,01 26 15,439 804,50 12420,68 0 -2,3564 -655,33 69,70

543 Jumpravas internātpamatskola 21 14,378 10,0646 800,39 8055,65 24 13,501 1151,97 15552,76 3 3,4364 7497,11 351,58

544 Jēkabpils Valsts ģimnāzija 62 73,137 51,1959 807,35 41333,02 63 54,088 800,24 43283,33 1 2,8921 1950,31 -7,11

545 Jēkabpils vakara vidusskola 21 18,094 12,6658 857,98 10867,01 20 14,126 852,96 12048,98 -1 1,4602 1181,97 -5,02

546 Jēkabpils pamatskola 59 64,869 45,4083 799,87 36320,57 60 53,415 779,02 41611,22 1 8,0067 5290,65 -20,85

547 Jēkabpils 3. vidusskola 47 61,36 42,952 758,02 32558,32 48 45,045 778,63 35073,56 1 2,093 2515,24 20,62

548 Jēkabpils 2. vidusskola 55 64,806 45,3642 725,30 32902,47 53 44,029 778,31 34268,01 -2 -1,3352 1365,54 53,01

549 Jersikas pamatskola 20 17,686 12,3802 656,69 8129,99 19 11,363 707,17 8035,57 -1 -1,0172 -94,42 50,48

550 Jelgavas Valsts ģimnāzija 70 72,067 50,4469 811,46 40935,55 71 57,698 809,20 46689,22 1 7,2511 5753,67 -2,26

551 Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola 27 20,59 14,413 722,72 10416,55 22 12,838 718,47 9223,68 -5 -1,575 -1192,87 -4,25

552 Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola 53 53,667 37,5669 721,24 27094,59 58 47,298 739,64 34983,61 5 9,7311 7889,02 18,41

553 Jelgavas Spīdolas ģimnāzija 47 54,209 37,9463 741,37 28132,29 48 41,644 791,21 32949,03 1 3,6977 4816,74 49,84

554 Jelgavas 6. vidusskola 57 54,937 38,4559 718,08 27614,47 57 42,569 750,84 31962,54 0 4,1131 4348,07 32,76

555 Jelgavas 5. vidusskola 64 68,798 48,1586 734,61 35377,79 62 49,306 752,58 37106,74 -2 1,1474 1728,95 17,97

556 Jelgavas 4. vidusskola 95 112,79 78,953 707,54 55862,02 95 87,726 749,85 65781,26 0 8,773 9919,24 42,31

557 Jelgavas 4. sākumskola 74 82,42 57,694 724,29 41787 73 64,038 722,73 46282,1 -1 6,344 4495,1 -1,56

558 Jelgavas 3. sākumskola 49 55,36 38,752 734,49 28463,04 53 44,332 792,58 35136,58 4 5,58 6673,54 58,09

559 Jelgavas 2. pamatskola 59 66,873 46,8111 720,90 33745,98 57 46,911 740,36 34730,98 -2 0,0999 985 19,46

560 Jelgavas 2. internātpamatskola 15 15,238 10,6666 723,49 7717,14 15 10,5 790,14 8296,5 0 -0,1666 579,36 66,66

561 Jelgavas 2. internātpamatskola 27 14,062 9,8434 748,04 7363,28 14 7,983 691,07 5516,8 -13 -1,8604 -1846,48 -56,97

562 Jelgavas 2. internātpamatskola 15 10,936 7,6552 688,05 5267,17 26 8,783 767,85 6744 11 1,1278 1476,83 79,80

563 Jelgavas 1. internātpamatskola 43 31,541 22,0787 708,18 15635,8 39 22,725 782,37 17779,33 -4 0,6463 2143,53 74,18

564 Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskola 11 7,904 5,5328 674,76 3733,32 11 5,91 717,66 4241,39 0 0,3772 508,07 42,90

565 Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija 32 27,837 19,4859 811,58 15814,35 31 19,791 816,90 16167,34 -1 0,3051 352,99 5,32

566 Jaunstrūžānu pamatskola 13 13,31 9,317 634,20 5908,87 13 7,638 708,96 5415,03 0 -1,679 -493,84 74,76

567 Jaunsilavas pamatskola 21 18,127 12,6889 635,27 8060,9 19 12,898 709,46 9150,6 -2 0,2091 1089,7 74,19

568 Jaunpils vidusskola 25 29,204 20,4428 789,02 16129,81 24 21,619 800,80 17312,48 -1 1,1762 1182,67 11,78

569 Jaunpiebalgas vidusskola 39 40,549 28,3843 753,21 21379,46 44 31,215 839,32 26199,22 5 2,8307 4819,76 86,10

570 Jaunogres vidusskola 53 61,235 42,8645 780,21 33443,27 52 52,698 784,50 41341,52 -1 9,8335 7898,25 4,29

571 Jaunmuižas pamatskola 6 6,02 4,214 636,94 2684,05 5 3,042 759,16 2309,36 -1 -1,172 -374,69 122,22

572 Jaunmārupes pamatskola 40 44,095 30,8665 845,30 26091,53 43 39,067 852,46 33302,9 3 8,2005 7211,37 7,15

573 Jaunlaicenes pamatskola 11 8,588 6,0116 617,92 3714,69 11 5,334 697,63 3721,16 0 -0,6776 6,47 79,71

574 Jaunjelgavas vidusskola 27 28,474 19,9318 701,57 13983,59 26 19,516 795,58 15526,63 -1 -0,4158 1543,04 94,01

575 Jaunburtnieku pamatskola 21 15,007 10,5049 612,31 6432,25 21 9,531 699,05 6662,63 0 -0,9739 230,38 86,74

576 Jankas Kupalas Rīgas Baltkrievu pamatskola 22 17,817 12,4719 837,50 10445,18 22 12,74 737,45 9395,13 0 0,2681 -1050,05 -100,05

577 J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija 37 33,948 23,7636 721,13 17136,64 41 27,877 701,50 19555,75 4 4,1134 2419,11 -19,63

578 J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola 54 60,374 42,2618 818,52 34591,96 52 42,52 820,37 34882,16 -2 0,2582 290,2 1,85

579 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola 42 38,845 27,1915 714,16 19419,15 42 27,016 736,46 19896,31 0 -0,1755 477,16 22,30

580 J. Endzelīna Kauguru pamatskola 17 17,808 12,4656 682,93 8513,09 18 14,175 786,93 11154,8 1 1,7094 2641,71 104,01