Šajā numurā: ERASMUS IESPĒJA, KAS JĀIZMANTO ... - Par RTU

rtu.lv

Šajā numurā: ERASMUS IESPĒJA, KAS JĀIZMANTO ... - Par RTU

NOTIKUMU KALEIDOSKOPS

Rektors akadēmiķis

IVARS KNĒTS

visu mūsu vareno RTU saimi, visus

studentus, mācībspēkus un darbiniekus, 2010.

«Apsveicu

gadu sākot! Lai mums visiem šajā Latvijai

morāli un ekonomiski tik grūtajā laikā pietiek izturības,

gara spēka un pienākuma sajūtas nodrošināt RTU spēju

realizēt kvalitatīvu studiju procesu un zinātniskās darbības

aktivitātes.

Esam aizvadījuši ļoti grūtu, daudziem pat traģisku gadu,

jo samazinoties valsts budžeta � nansējumam trīs reizes (!),

izdzīvot 2009. gadā varējām tikai divos veidos: vai nu visiem

samazinot algas trīs reizes, vai arī daļu darbinieku atlaižot

no darba. Jebkurš no šiem variantiem bija un ir ļoti ļoti

sāpīgs.

Paldies studentiem par viņu aktīvajām prasībām valdībai

nesamazināt � nansējumu augstākajai izglītībai. RTU

nodrošina valstij visvairāk vajadzīgo inženierzinātņu kadru

sagatavošanu, mums bija arī lielākais valsts � nansējuma

apjoms. Krīzes apstākļos, kad valsts � nansējuma apjoms

kusa kā pavasara sniegs saulē, RTU bija visneizdevīgākajā

situācijā.

Novembrī Rīgā ieradās Eiropas Universitāšu asociācijas

vadība, lai pārrunātu ar rektoriem, kā arī valdības

un Saeimas pārstāvjiem situāciju par biedējoši lielo

� nansējuma samazinājumu Latvijas augstākajai izglītībai

un zinātnei. Skaidrojot mūsu valsts augstākās izglītības

� nansējuma modeli, norādīju, ka Latvijā valsts atbalstu

konkursa kārtībā saņem labākie studenti valstij prioritārajās

studiju programmās. Viņu reakcija bija milzīgs izbrīns:

«Kā?! Vai tiešām vislabākajiem studentiem un valstij

visvairāk vajadzīgajās studiju programmās � nansējums

tiek samazināts trīskārši? Tas taču nevar būt!». Izrādās – var

gan…

Tomēr mūsu dzīve turpinās, un Rīgas Tehniskajai

universitātei neapšaubāmi jānotur savs tradicionāli augstais

un prestižais līmenis studiju procesā un zinātnē. Nabadzības

dēļ lepnumu nezaudēsim, jo mēs taču esam pati pirmā

augstākās izglītības iestāde pašreizējās Latvijas teritorijā!

Un kā pirmajai mums ir jābūt par paraugu citiem. Tāpēc –

galvu augšā un pie darba, jo labi, sabiedrībai vajadzīgi darbi,

vienmēr atmaksājās.

Novēlu RTU studentiem realizēt visus savus jaukos

sapņus un sekmīgi turpināt kāpt zināšanu kalnā. Lai veicas!

Aicinu mācībspēkus un zinātniekus turēt augstu savu

profesionālo varēšanu un atdot spēkus Latvijas nākamās

inteliģences veidošanai. Lai prieks un gandarījums par

paveikto!

Paldies RTU darbinieku plašajam kolektīvam par

lielo ieguldījumu daudzo funkciju sekmīgā izpildē. Lai

optimisms un darba spars, kaut arī reizēm caur asarām!

Lai gaiši deg svecītes kā cerību zvaigznītes, Ziemassvētku

vakarā un veiksme pavada Jūs visu 2010. gadu!»

2 ZIEMA 2009

Vairāk foto – www.rtu.lv sadaļā «Fotogalerija»

01.09.2009. Iepazīšanās svētki Ķīpsalā.

23.09.2009. Inovāciju un jauno tehnoloģiju konference.

15.09.2009. RTU un Hipotēku bankas projekta

«Labā prakse» noslēgums.

14.10.2009. RTU dibinātāju atdusas vietu apmeklējums.

02.10.2009. Tikšanās ar Latvijas Darba devēju

konfederācijas prezidentu Vitāliju Gavrilovu.

20.11.2009. ASV izglītības diena RTU.

01.09.2009. Atklāts labiekārtots atpūtas stūrītis

MLĶF studentiem.

14.10.2009. RTU atzīmē 147. gadadienu.

05.10.2009. Itālijas diena RTU.

11.11.2009. SESMI atzīmē 15. gadadienu.

17.11.2009. RTU atzīmē Latvijas Republikas

proklamēšanas 91. gadadienu.

29.09.2009. Preses konference par RTU skatījumu uz

pārmaiņām Latvijas augstākajā izglītībā.

More magazines by this user
Similar magazines