Šajā numurā: ERASMUS IESPĒJA, KAS JĀIZMANTO ... - Par RTU

rtu.lv

Šajā numurā: ERASMUS IESPĒJA, KAS JĀIZMANTO ... - Par RTU

Gada skolotājs un skolas dvēsele

Jauniešu personības un pašu alkas pēc zināšanām kalpo par labu piemēru

skolēniem. Anna ķīmijas, bioloģijas un dabas zinību stundās izmanto daudz

dažādu tehnoloģiju, kas skolēniem mācību procesu padara saprotamāku un

aizraujošāku. Iespēju robežās stundas vērstas uz praktisku darbošanos, kur lieti

noder Annas iepriekšējā pieredze gan RTU laboratorijā, gan darbs uzņēmumā

«Grindex». «Nelielā gadu starpība ir pluss – vieglāk veidot kontaktu, spilgtā

atmiņā vēl palicis pašas skolas laiks ar skolēnu vēlmēm un rīcību. Gandarījums

ir bijis gan par skolēnu, kam mājas darbi principā neeksistē, un kurš atnes

rūpīgi izstrādātu darbu; gan par stundu, pēc kuras skolēni mirdzošām acīm

stāsta cik bijis interesanti un žēl, ka stunda tik ātri beigusies. Arī audzināmā

klase, kura kļuvusi daudz saliedētāka un draudzīgāka, liek uzsmaidīt un

saprast, ka lielais ieguldītais darbs nav velts. Enerģiju turpināt iesākto dod arī

skolēnu labie noklusētie vārdi, ko pačukst vecāki vai citi skolotāji!

Arī Mārtiņš savās stundās arvien biežāk dzird frāzes «Es beidzot sāku

saprast � ziku!» vai «Tas nemaz nav tik grūti!». Šīs atklāsmes skolēnus motivē

strādāt vairāk, domāt patstāvīgāk, meklēt atbildes un kopsakarības reālajā

dzīvē.

Jauniešu enerģija un ieguldītais darbs novērtēts arī ar smalkiem

tituliem. Anna pagājušajā gadā atzīta par Gada skolotāju, savukārt Bruno

pamatskolas skolēni piešķīruši titulu «Skolas dvēsele», kas ir reizē gan necerēts

pagodinājums, gan milzīga atbildība «nenolaist latiņu».

Kļūt par līderi pusaudzim – solis uz uzvaru

Ieguvēji ir ne tikai skolēni. Visi trīs dalībnieki uzsver, ka dalība «Iespējamā

misijā» un darbs skolā ļoti daudz devis viņu personīgajai izaugsmei. Bruno

atzīst, ka «programma dod ticību saviem spēkiem. Esmu ieguvis apziņu – ja

MŪSĒJIE DODAS PIERĀDĪT SEVI

vien dara, var izdarīt patiešām daudz. Dalība «Iespējamā misijā» man parādīja

to, ka pedagoģija reizē ir bezmiegs un lielākais emocionālais «kaifs»».

Anna stāsta: «Jau pēc pirmā gada jutu, ka ieguvusi no programmas un

skolas esmu daudz. Uzlabojušās uzstāšanās un komunikācijas prasmes, spēju

tikt galā ar darbu stresa apstākļos, esmu guvusi lielāku pārliecību par saviem

spēkiem, iemācījusies reaģēt un rīkoties negaidītās situācijās, kas skolā ir bieža

parādība. «Iespējamā misija» ir iespēja būt tieši iesaistītam mūsu nākotnes

veidošanā, dodot savas zināšanas un ieguldījumu sabiedrībai, skolēniem;

iespēja sevī attīstīt varbūt pat vēl neatklātas spējas un gūt iemaņas darbā ar

cilvēkiem, sākot ar pusaudžiem pilnu klasi.» Arī Mārtiņš uzver, ka darbs

skolā daudz sniedz tieši komunikācijas un vadības prasmju attīstībā. Bet ne

mazāk būtiska ir arī «Iespējamās misijas» komanda – gan jaunie kolēģi, gan

mācībspēki, kurus Mārtiņš raksturo kodolīgi: «Iepriekš nekad neesmu saticis

vienkopus tik daudz cilvēku, no kuriem kaut ko varu iemācīties!»

Vīzija – skola un vecāki ir vienots spēks bērnu attīstībai

Kvalitatīvas un bērniem draudzīgas izglītības virzienā, kur katrs bērns

saņem tikai vislabāko skolotāju un izglītību, Latvijai vēl labs gabals mērojams,

bet «Iespējamās misijas» dalībnieki jau tagad aktīvi iesaistās kvalitatīvas

izglītības veidošanā ne tikai ar savu ikdienas darbu, arī – izsakot viedokli un

piedāvājot risinājumus šajā jomā. Lai gan daudzi novērojumi un atzinumi

par Latvijas izglītības situāciju dalībniekiem ir skarbi, prieks tomēr esot par

tik daudzajiem talantīgajiem un spējīgajiem bērniem un viņu skolotājiem,

kas arī šodienas apstākļos nesavtīgi iegulda milzīgu darbu viņu izaugsmē.

Mārtiņaprāt, nākotnes ideālajai skolai vajadzētu ietvert ne tikai bērnu un

jauno skolotāju apmācību, bet arī atbildīgu vecāku audzināšanu, kas visi kopā

palīdzētu bērniem attīstīties par radošām un patstāvīgām personībām.

ZIEMA 2009

23

More magazines by this user
Similar magazines