Views
1 year ago

2016 gada janvāris 2016 gada septembris starpība

salidzinajums_2016

655 Dignājas pamatskola

655 Dignājas pamatskola 12 8,816 6,1712 612,80 3781,73 11 5,873 692,10 4064,72 -1 -0,2982 282,99 79,30 656 Dekšāru pamatskola 17 14,914 10,4398 705,88 7369,29 17 11,256 792,39 8919,12 0 0,8162 1549,83 86,50 657 Degumnieku pamatskola 15 8,589 6,0123 630,12 3788,46 14 6,285 725,66 4560,77 -1 0,2727 772,31 95,54 658 Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola 24 21,325 14,9275 665,99 9941,59 23 16,424 714,31 11731,81 -1 1,4965 1790,22 48,32 659 Daukstes pamatskola 14 7,285 5,0995 616,77 3145,22 660 Dauguļu internātpamatskola 14 11,783 8,2481 749,50 6181,99 661 Daugmales pamatskola 17 17,16 12,012 765,91 9200,11 15 8,898 742,84 6609,82 -2 -3,114 -2590,29 -23,07 662 Daugavpils Vienības pamatskola 44 40,688 28,4816 758,36 21599,41 44 31,729 746,15 23674,67 0 3,2474 2075,26 -12,21 663 Daugavpils Valsts ģimnāzija 31 33,646 23,5522 965,38 22736,86 30 24,124 928,32 22394,83 -1 0,5718 -342,03 -37,06 664 Daugavpils Saskaņas pamatskola 37 41,32 28,924 814,70 23564,28 40 31,175 826,24 25757,9 3 2,251 2193,62 11,54 665 Daugavpils logopēdiskā internātpamatskola - attīstības centrs 78 50,813 35,5691 689,25 24516,06 74 42,017 761,84 32010,43 -4 6,4479 7494,37 72,59 666 Daugavpils Krievu vidusskola - licejs 70 73,543 51,4801 827,02 42574,96 69 59,215 776,84 46000,41 -1 7,7349 3425,45 -50,18 667 Daugavpils Centra vidusskola 59 53,468 37,4276 772,43 28910,22 57 45,995 720,64 33145,63 -2 8,5674 4235,41 -51,80 668 Daugavpils 9. vidusskola 53 61,828 43,2796 763,13 33028,05 56 45,769 744,88 34092,3 3 2,4894 1064,25 -18,25 669 Daugavpils 3. vidusskola 65 67,785 47,4495 870,56 41307,58 66 56,871 764,76 43492,64 1 9,4215 2185,06 -105,80 670 Daugavpils 17. vidusskola 57 64,389 45,0723 850,22 38321,35 53 40,828 802,60 32768,44 -4 -4,2443 -5552,91 -47,62 671 Daugavpils 16. vidusskola 57 61,545 43,0815 778,36 33532,91 56 50,885 737,82 37543,85 -1 7,8035 4010,94 -40,54 672 Daugavpils 15. vidusskola 62 69,56 48,692 772,96 37637,04 58 47,891 791,77 37918,6 -4 -0,801 281,56 18,81 673 Daugavpils 13. vidusskola 66 78,716 55,1012 747,85 41207,54 68 64,623 755,03 48792,46 2 9,5218 7584,92 7,18 674 Daugavpils 12. vidusskola 52 58,615 41,0305 762,26 31276,02 55 44,661 753,24 33640,6 3 3,6305 2364,58 -9,02 675 Daugavpils 11. pamatskola 28 25,918 18,1426 738,98 13407,06 30 22,254 729,92 16243,53 2 4,1114 2836,47 -9,07 676 Daugavpils 10. vidusskola 69 72,44 50,708 708,27 35915,07 66 51,025 736,23 37566,1 -3 0,317 1651,03 27,96 677 Daugavpils 1. speciālā pamatskola 15 13,086 9,1602 735,10 6733,65 19 17,252 775,35 13376,32 4 8,0918 6642,67 40,25 678 Daudzeses pamatskola 15 13,332 9,3324 633,63 5913,26 16 8,991 720,52 6478,16 1 -0,3414 564,9 86,89 679 Dagdas vidusskola 42 43,088 30,1616 952,40 28725,79 43 35,605 895,21 31873,83 1 5,4434 3148,04 -57,19 680 Codes pamatskola 24 18,217 12,7519 663,73 8463,86 22 13,539 779,10 10548,24 -2 0,7871 2084,38 115,37 681 Ciblas vidusskola 22 23,179 16,2253 673,24 10923,51 23 16,463 706,42 11629,79 1 0,2377 706,28 33,18 682 Cēsu Valsts ģimnāzija 50 47,165 33,0155 950,27 31373,53 49 35,471 955,66 33898,06 -1 2,4555 2524,53 5,39 683 Cēsu Pilsētas vidusskola 86 73,92 51,744 914,53 47321,47 75 52,721 901,34 47519,7 -11 0,977 198,23 -13,19 684 Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola 22 22,825 15,9775 824,94 13180,54 21 17,634 839,34 14800,96 -1 1,6565 1620,42 14,40 685 Cēsu internātpamatskola - rehabilitācijas centrs 66 39,822 27,8754 859,44 23957,36 65 28,497 763,66 21762,09 -1 0,6216 -2195,27 -95,78 686 Cēsu 2. pamatskola 40 39,555 27,6885 907,48 25126,65 37 29,981 892,61 26761,28 -3 2,2925 1634,63 -14,87 687 Cēsu 1. pamatskola 44 47,454 33,2178 896,48 29779,06 44 35,817 805,32 28844,04 0 2,5992 -935,02 -91,16 688 Cēres pamatskola 13 12,235 8,5645 655,26 5611,95 14 8,3 751,33 6236,01 1 -0,2645 624,06 96,07 689 Cesvaines vidusskola 39 38,509 26,9563 692,94 18678,98 36 29,166 771,45 22500,13 -3 2,2097 3821,15 78,52 690 Cesvaines internātpamatskola 30 19,01 13,307 622,18 8279,34 24 11,833 715,38 8465,1 -6 -1,474 185,76 93,20 691 Carnikavas pamatskola 32 35,856 25,0992 814,10 20433,24 32 25,33 808,07 20468,47 0 0,2308 35,23 -6,03 692 Burtnieku Ausekļa vidusskola 17 16,818 11,7726 634,69 7471,99 17 11,21 713,55 7998,9 0 -0,5626 526,91 78,86 693 Brocēnu vidusskola 49 54,686 38,2802 800,71 30651,37 63 50,849 868,05 44139,54 14 12,5688 13488,17 67,34 694 Brocēnu vidusskola 31 8,617 6,0319 694,04 4186,35 -31 -6,0319 -4186,35 -694,04 695 Briežuciema pamatskola 15 7,668 5,3676 622,07 3339 13 4,401 730,01 3212,79 -2 -0,9666 -126,21 107,95 696 Brenguļu sākumskola 5 4,642 3,2494 660,84 2147,34 7 4,43 713,89 3162,52 2 1,1806 1015,18 53,05 697 Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola 16 12,716 8,9012 632,49 5629,95 15 7,701 712,24 5484,99 -1 -1,2002 -144,96 79,75 698 Blomes pamatskola 18 16,449 11,5143 632,53 7283,15 19 10,685 704,06 7522,85 1 -0,8293 239,7 71,53 699 Blīdenes pamatskola 14 14,895 10,4265 607,76 6336,79 13 11,867 706,54 8384,53 -1 1,4405 2047,74 98,78 700 Biržu pamatskola 16 15,969 11,1783 652,52 7294,05 17 10,851 766,98 8322,48 1 -0,3273 1028,43 114,46 701 Biržu internātpamatskola 30 17,962 12,5734 751,95 9454,61 28 11,511 783,90 9023,53 -2 -1,0624 -431,08 31,95 702 Birznieku pamatskola 11 9,618 6,7326 623,79 4199,76 703 Birzgales pamatskola 15 16,206 11,3442 632,81 7178,71 15 10,519 709,10 7459,01 0 -0,8252 280,3 76,29 704 Bilskas pamatskola 14 9,522 6,6654 601,67 4010,34 12 6,799 685,62 4661,51 -2 0,1336 651,17 83,95 705 Biķernieku pamatskola 14 13,825 9,6775 646,90 6260,36 14 9,615 713,19 6857,36 0 -0,0625 597 66,30 706 Bikstu pamatskola 16 15,882 11,1174 654,02 7271,02 16 9,278 733,42 6804,7 0 -1,8394 -466,32 79,40 707 Biedrības "Tautskola 99 Baltie zirgi" pamatskola 7 1,586 1,1102 593,43 658,83 8 0,933 680,25 634,67 1 -0,1772 -24,16 86,81 708 Bērzupes speciālā internātpamatskola 29 19,189 13,4323 763,39 10254,12 25 11,848 1096,08 12986,35 -4 -1,5843 2732,23 332,69 709 Bērzpils vidusskola 25 20,171 14,1197 638,11 9009,98 24 12,467 775,58 9669,15 -1 -1,6527 659,17 137,47 710 Bērzgales pamatskola 13 12,763 8,9341 615,02 5494,62 12 6,867 691,33 4747,33 -1 -2,0671 -747,29 76,31 711 Bērzaunes pamatskola 17 17,046 11,9322 648,34 7736,17 18 11,676 707,87 8265,14 1 -0,2562 528,97 59,53 712 Bēnes vidusskola 23 26,501 18,5507 711,22 13193,63 22 19,033 710,56 13524,02 -1 0,4823 330,39 -0,66 713 Bejas pamatskola 20 12,681 8,8767 656,83 5830,44 17 10,117 702,64 7108,63 -3 1,2403 1278,19 45,82 714 Bebru pamatskola 16 14,286 10,0002 639,42 6394,3 17 9,122 715,07 6522,89 1 -0,8782 128,59 75,66 715 Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola 24 20,824 14,5768 655,72 9558,24 31 22,156 747,99 16572,5 7 7,5792 7014,26 92,28 716 Bārtas pamatskola 15 9,97 6,979 730,17 5095,85 14 3,732 718,92 2683,02 -1 -3,247 -2412,83 -11,25 717 Bauskas Valsts ģimnāzija 40 44,591 31,2137 853,60 26644,16 42 34,542 842,61 29105,44 2 3,3283 2461,28 -10,99 718 Bauskas sākumskola 44 38,143 26,7001 734,05 19599,24 41 30,337 820,53 24892,4 -3 3,6369 5293,16 86,48 719 Bauskas pilsētas pamatskola 30 35,978 25,1846 731,57 18424,35 35 27,059 758,09 20513,09 5 1,8744 2088,74 26,52 720 Bauskas 2. vidusskola 55 63,137 44,1959 736,13 32533,75 53 44,972 842,85 37904,77 -2 0,7761 5371,02 106,73 721 Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola 15 14,231 9,9617 617,07 6147,07 16 10,171 761,72 7747,43 1 0,2093 1600,36 144,65 722 Barkavas pamatskola 15 14,885 10,4195 654,92 6823,99 16 10,513 721,63 7586,47 1 0,0935 762,48 66,70 723 Balvu Valsts ģimnāzija 49 44,966 31,4762 745,05 23451,26 47 32,972 840,87 27725,21 -2 1,4958 4273,95 95,82 724 Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola 31 24,332 17,0324 729,12 12418,66 28 14,867 765,73 11384,16 -3 -2,1654 -1034,5 36,61 725 Balvu pamatskola 50 45,446 31,8122 699,26 22244,91 48 30,698 809,76 24858,15 -2 -1,1142 2613,24 110,51 726 Baltinavas vidusskola 21 18,44 12,908 652,40 8421,13 22 13,854 722,78 10013,36 1 0,946 1592,23 70,38 727 Baltinavas Kristīgā internātpamatskola 27 16,067 11,2469 802,78 9028,74 26 7,232 786,66 5689,11 -1 -4,0149 -3339,63 -16,12 728 Baložu vidusskola 49 58,899 41,2293 834,47 34404,74 50 41,494 824,03 34192,29 1 0,2647 -212,45 -10,44

729 Baldones vidusskola 57 64,286 45,0002 879,47 39576,51 57 42,819 988,01 42305,54 0 -2,1812 2729,03 108,53 730 Babītes vidusskola 75 83,692 58,5844 861,28 50457,65 68 59,369 906,91 53842,61 -7 0,7846 3384,96 45,63 731 Babītes novada pašvaldības Salas sākumskola 8 4,524 3,1668 791,22 2505,63 8 3,349 810,70 2715,05 0 0,1822 209,42 19,49 732 Āgenskalna Valsts ģimnāzija 70 84,63 59,241 935,09 55395,66 71 65,196 910,22 59342,8 1 5,955 3947,14 -24,87 733 Āgenskalna sākumskola 45 47,589 33,3123 781,01 26017,18 37 34,15 899,69 30724,46 -8 0,8377 4707,28 118,68 734 Ādažu vidusskola 96 130,244 91,1708 848,49 77357,92 98 97,164 849,15 82506,9 2 5,9932 5148,98 0,66 735 Ābeļu pamatskola 16 18,935 13,2545 715,85 9488,25 16 12,926 735,29 9504,34 0 -0,3285 16,09 19,44 736 Augstkalnes vidusskolas struktūrvienība Bukaišu skola 7 3,395 2,3765 628,05 1492,57 6 2,133 691,87 1475,75 -1 -0,2435 -16,82 63,81 737 Augstkalnes vidusskola 25 23,488 16,4416 645,35 10610,6 24 16,554 710,02 11753,73 -1 0,1124 1143,13 64,67 738 Audriņu pamatskola 21 13,79 9,653 623,22 6015,95 16 8,134 697,65 5674,66 -5 -1,519 -341,29 74,43 739 Auces vidusskola 46 57,893 40,5251 793,51 32157,02 46 41,136 878,24 36127,34 0 0,6109 3970,32 84,73 740 Ata Kronvalda Durbes vidusskola 21 17,964 12,5748 651,39 8191,14 21 14,854 702,41 10433,53 0 2,2792 2242,39 51,01 741 Asares pamatskola 10 5,834 4,0838 629,45 2570,54 7 2,766 721,92 1996,84 -3 -1,3178 -573,7 92,48 742 Apriķu pamatskola 14 8,556 5,9892 665,97 3988,62 14 5,989 692,10 4145,01 0 -0,0002 156,39 26,14 743 Antūžu speciālā internātpamatskola 31 33,344 23,3408 716,20 16716,73 33 19,219 785,73 15100,91 2 -4,1218 -1615,82 69,53 744 Annenieku pamatskola 15 14,58 10,206 610,64 6232,19 14 8,797 701,32 6169,52 -1 -1,409 -62,67 90,68 745 Annas Brigaderes pamatskola 18 15,554 10,8878 659,22 7177,43 18 12,524 706,99 8854,31 0 1,6362 1676,88 47,77 746 Andzeļu pamatskola 12 8,144 5,7008 625,73 3567,15 12 4,701 706,31 3320,37 0 -0,9998 -246,78 80,58 747 Andrupenes pamatskola 14 13,189 9,2323 684,47 6319,26 13 8,235 752,54 6197,17 -1 -0,9973 -122,09 68,07 748 Andreja Upīša Skrīveru vidusskola 41 49,351 34,5457 778,51 26894,12 43 37,425 779,50 29172,9 2 2,8793 2278,78 0,99 749 Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola 41 44,633 31,2431 778,21 24313,79 45 36,507 806,61 29447,01 4 5,2639 5133,22 28,40 750 Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola 26 25,229 17,6603 661,13 11675,73 26 18,511 701,72 12989,59 0 0,8507 1313,86 40,59 751 Ances pamatskola 13 13,043 9,1301 687,83 6279,94 12 9,284 685,31 6362,39 -1 0,1539 82,45 -2,52 752 Amatas pamatskola 19 17,878 12,5146 722,58 9042,78 18 12,55 716,05 8986,47 -1 0,0354 -56,31 -6,53 753 Amatas novada Drabešu sākumskola 8 6,599 4,6193 908,31 4195,74 10 4,872 838,47 4085,01 2 0,2527 -110,73 -69,84 754 Alūksnes pilsētas sākumskola 30 38,815 27,1705 794,84 21596,14 30 28,232 770,83 21762,2 0 1,0615 166,06 -24,00 755 Alūksnes novada vidusskola 32 27,998 19,5986 808,71 15849,56 28 20,731 758,95 15733,85 -4 1,1324 -115,71 -49,76 756 Alsungas vidusskola 20 20,258 14,1806 621,28 8810,19 20 12,856 718,10 9231,85 0 -1,3246 421,66 96,81 757 Alojas Ausekļa vidusskola 32 29,031 20,3217 730,78 14850,68 33 25,47 747,94 19050,03 1 5,1483 4199,35 17,16 758 Allažu pamatskola 18 16,422 11,4954 737,99 8483,49 18 11,317 787,08 8907,36 0 -0,1784 423,87 49,09 759 Aleksandrovas internātpamatskola 34 31,176 21,8232 870,60 18999,25 34 21,248 820,72 17438,62 0 -0,5752 -1560,63 -49,88 760 Aknīstes vidusskola 25 22,365 15,6555 598,88 9375,74 25 18,973 829,19 15732,23 0 3,3175 6356,49 230,31 761 Aizupes pamatskola 28 24,428 17,0996 655,90 11215,66 27 19,203 725,77 13936,9 -1 2,1034 2721,24 69,86 762 Aizputes vidusskola 55 56,444 39,5108 811,94 32080,59 56 43,882 799,26 35072,94 1 4,3712 2992,35 -12,69 763 Aizputes pagasta pamatskola 18 17,356 12,1492 673,40 8181,32 17 11,676 697,44 8143,3 -1 -0,4732 -38,02 24,04 764 Aizputes novada Neklātienes vidusskola 47 21,668 15,1676 781,37 11851,51 47 15,831 781,63 12374 0 0,6634 522,49 0,26 765 Aizkraukles Vakara (maiņu) vidusskola 18 16,853 11,7971 721,24 8508,5 19 12,406 789,64 9796,31 1 0,6089 1287,81 68,41 766 Aizkraukles pilsētas sākumskola 42 37,491 26,2437 860,45 22581,42 apvienota ar ģimnāziju 767 Aizkraukles pagasta sākumskola 17 7,185 5,0295 772,45 3885,04 16 6,761 796,93 5388,01 -1 1,7315 1502,97 24,47 768 Aizkraukles novada ģimnāzija (vidusskola) 38 41,974 29,3818 838,52 24637,36 88 71,012 845,38 60031,77 50 41,6302 35394,41 6,85 769 Aizkraukles 1. vidusskola 31 25,26 17,682 757,71 13397,9 apvienota ar ģimnāziju 770 Aglonas vidusskola 26 26,219 18,3533 651,89 11964,4 26 16,987 800,59 13599,68 0 -1,3663 1635,28 148,70 771 Aglonas internātvidusskola 33 22,607 15,8249 678,33 10734,49 25 10,6 716,42 7594 -8 -5,2249 -3140,49 38,09 772 Adamovas speciālā internātpamatskola 41 23,772 16,6404 747,32 12435,72 36 11,026 761,16 8392,56 -5 -5,6144 -4043,16 13,84 773 A. Spāģa Dunalkas pamatskola 12 9,603 6,7221 609,76 4098,89 10 4,976 682,12 3394,21 -2 -1,7461 -704,68 72,35 25203 24920,37 17444,26 13390659,0 24763 18014,88 14435382,93 -440 570,62 1044723,95 * Dati nav objektīvi

2011. gada septembris Nr. 9. - Jelgavas rajona padome
Slimnīcas Ziņas, septembris, 2008 - P. Stradiņa Klīniskā ...
Nr. 9 (102) Septembris - Mālpils
2012.gada 6.septembris Nr.36(272) - Jelgavas Vēstnesis
Nr. 9 (124) Septembris - Mālpils
2012. gada marts Nr.3.
2011.g. septembris Nr.1 - Jelgavas 1. ģimnāzija
2010. gada janvāris Nr.1. - Jelgavas rajona padome
2011.gada 22.septembris Nr.37(222) - Jelgavas Vēstnesis
2010. gada decembris Nr.12
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
2011.gada 3.marts Nr.9(194) - Jelgavas Vēstnesis
2011.gada 18.augusts Nr.32(217) - Jelgavas Vēstnesis
2012. gada jūnijs Nr.6. - Jelgavas rajona padome
2011.gada 28.aprīlis Nr.17(202) - Jelgavas Vēstnesis
2013. gada maijs Nr.5 - Jelgavas rajona padome
2012.gada 26.aprīlis Nr.17(253) - Jelgavas Vēstnesis
2008. gada 3.aprīlis. Nr14(46) - Jelgavas Vēstnesis
Ropažu novada Attīstības programma 2013. - 2019. gadam - Ropaži.lv
2013.gada 7.februāris Nr.6(293) - Jelgavas Vēstnesis
Nr.2 (129) Februāris - Mālpils
Nr.11 (115) Novembris - Mālpils
2011. gADA miRKļi JeLgAVā - Jelgavas Vēstnesis
2009. gada 20.augusts. Nr.32(116) - Jelgavas Vēstnesis