Views
1 year ago

2016 gada janvāris 2016 gada septembris starpība

salidzinajums_2016

68 Valdemārpils

68 Valdemārpils vidusskola 4 5,278 3,6946 708,10 2616,15 4 3,416 783,71 2677,14 0 -0,2786 60,99 75,61 69 Valdemārpils vidusskola 31 33,909 23,7363 696,68 16536,69 31 23,978 766,49 18378,84 0 0,2417 1842,15 69,80 70 Vaivaru pamatskola 21 20,543 14,3801 640,96 9217,11 22 18,537 717,36 13297,7 1 4,1569 4080,59 76,40 71 Vaiņodes vidusskola 31 31,763 22,2341 711,31 15815,44 31 23,599 781,11 18433,37 0 1,3649 2617,93 69,79 72 Vaiņodes internātpamatskola 44 20,756 14,5292 693,88 10081,54 33 11,118 670,38 7453,34 -11 -3,4112 -2628,2 -23,50 73 Vaidavas internātpamatskola 15 10,688 7,4816 791,69 5923,14 apvienota ar Dauguļu internātpamatskolu 74 Vaboles vidusskola 22 18,634 13,0438 658,72 8592,27 21 12,289 728,72 8955,2 -1 -0,7548 362,93 69,99 75 V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija 26 26,29 18,403 709,15 13050,51 25 16,781 778,34 13061,29 -1 -1,622 10,78 69,19 76 Užavas pamatskola 14 13,75 9,625 748,59 7205,19 13 10,276 708,49 7280,45 -1 0,651 75,26 -40,10 77 Uzvaras vidusskola 24 24,227 16,9589 751,55 12745,38 21 15,729 799,87 12581,17 -3 -1,2299 -164,21 48,33 78 Upītes pamatskola 12 9,915 6,9405 630,18 4373,73 12 5,243 732,12 3838,52 0 -1,6975 -535,21 101,95 79 Upesleju internātpamatskola - rehabilitācijas centrs 28 18,96 13,272 721,85 9580,39 27 14,311 724,30 10365,52 -1 1,039 785,13 2,45 80 Upesgrīvas internātpamatskola 48 23,168 16,2176 855,42 13872,82 46 14,027 896,72 12578,33 -2 -2,1906 -1294,49 41,31 81 Umurgas pamatskola 19 17,075 11,9525 695,15 8308,8 22 12,22 817,93 9995,13 3 0,2675 1686,33 122,78 82 Ulbrokas vidusskola 57 63,292 44,3044 868,67 38486,11 54 44,561 855,91 38140,15 -3 0,2566 -345,96 -12,77 83 Ugāles vidusskola 34 34,166 23,9162 817,35 19547,92 35 25,914 796,96 20652,48 1 1,9978 1104,56 -20,39 84 Turlavas pamatskola 16 14,581 10,2067 638,12 6513,12 16 8,517 715,73 6095,83 0 -1,6897 -417,29 77,60 85 Tumes vidusskola 27 28,933 20,2531 761,90 15430,84 27 21,613 777,74 16809,37 0 1,3599 1378,53 15,84 86 Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola 34 36,909 25,8363 797,69 20609,43 33 24,986 820,93 20511,81 -1 -0,8503 -97,62 23,24 87 Tukuma Raiņa ģimnāzija 32 41,267 28,8869 910,56 26303,22 31 27,736 869,91 24127,78 -1 -1,1509 -2175,44 -40,65 88 Tukuma internātpamatskola 44 37,684 26,3788 817,45 21563,44 41 22,927 854,17 19583,45 -3 -3,4518 -1979,99 36,71 89 Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskola 28 35,754 25,0278 817,88 20469,83 27 24,243 822,02 19928,12 -1 -0,7848 -541,71 4,13 90 Tukuma 3. pamatskola 28 23,647 16,5529 709,40 11742,66 26 17,144 719,05 12327,42 -2 0,5911 584,76 9,65 91 Tukuma 2. vidusskola 61 79,429 55,6003 844,84 46973,2 64 59,817 853,54 51056,42 3 4,2167 4083,22 8,71 92 Tukuma 2. pamatskola 52 54,864 38,4048 896,05 34412,51 56 41,791 831,86 34764,24 4 3,3862 351,73 -64,19 93 Trikātas pamatskola 19 15,738 11,0166 637,91 7027,57 15 10,648 720,70 7674,03 -4 -0,3686 646,46 82,79 94 Trapenes pamatskola 14 9,609 6,7263 627,14 4218,33 14 6,487 703,35 4562,64 0 -0,2393 344,31 76,21 95 Tīnūžu pamatskola 20 18,042 12,6294 747,85 9444,91 23 14,362 739,24 10617,02 3 1,7326 1172,11 -8,61 96 Tiskādu vidusskola 24 24,538 17,1766 639,77 10988,99 25 17,625 708,89 12494,17 1 0,4484 1505,18 69,12 97 Tiskādu speciālā internātpamatskola 36 20,817 14,5719 741,60 10806,59 27 10,172 760,18 7732,54 -9 -4,3999 -3074,05 18,57 98 Tirzas pamatskola 16 14,393 10,0751 667,96 6729,72 17 11,299 714,35 8071,41 1 1,2239 1341,69 46,39 99 Tilžas vidusskola 22 18,262 12,7834 650,90 8320,76 21 14,293 725,46 10369,07 -1 1,5096 2048,31 74,56 100 Tilžas internātpamatskola 40 14,748 10,3236 684,24 7063,79 30 11,139 726,60 8093,58 -10 0,8154 1029,79 42,36 101 Teteles pamatskola 27 30,718 21,5026 649,65 13969,08 27 20,925 718,33 15031,05 0 -0,5776 1061,97 68,68 102 Tārgales pamatskola 22 20,883 14,6181 698,60 10212,22 21 15,799 776,02 12260,39 -1 1,1809 2048,17 77,42 103 Taurupes pamatskola 15 9,902 6,9314 656,47 4550,27 15 7,675 721,33 5536,2 0 0,7436 985,93 64,86 104 Taurenes pamatskola 15 10,739 7,5173 641,88 4825,2 15 7,687 722,37 5552,84 0 0,1697 727,64 80,49 105 Talsu Valsts ģimnāzija 42 34,291 24,0037 948,41 22765,24 42 26,614 908,33 24174,39 0 2,6103 1409,15 -40,07 106 Talsu sākumskola 42 31,912 22,3384 724,54 16185 38 24,302 806,97 19610,92 -4 1,9636 3425,92 82,43 107 Talsu pamatskola 44 32,147 22,5029 704,46 15852,48 44 25,417 722,66 18367,87 0 2,9141 2515,39 18,20 108 Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskola 17 16,548 11,5836 969,19 11226,71 15 11,269 866,10 9760,07 -2 -0,3146 -1466,64 -103,09 109 Talsu Kristīgā vidusskola 24 31,732 22,2124 726,02 16126,73 26 22,173 762,52 16907,31 2 -0,0394 780,58 36,49 110 Talsu 2. vidusskola 58 66,706 46,6942 809,59 37803,31 59 51,047 821,43 41931,43 1 4,3528 4128,12 11,83 111 Špoģu vidusskola 38 44,205 30,9435 643,78 19920,91 40 34,716 700,66 24324,17 2 3,7725 4403,26 56,88 112 Šķibes pamatskola 26 20,147 14,1029 647,48 9131,4 25 14,997 699,32 10487,72 -1 0,8941 1356,32 51,84 113 Šķeltovas pamatskola 10 7,607 5,3249 644,14 3430 9 4,735 729,14 3452,49 -1 -0,5899 22,49 85,00 114 Šķaunes pamatskola 9 6,428 4,4996 626,96 2821,09 8 4,033 698,65 2817,67 -1 -0,4666 -3,42 71,69 115 Š. Dubnova Rīgas Ebreju vidusskola 30 28,401 19,8807 722,63 14366,34 35 25,913 748,15 19386,69 5 6,0323 5020,35 25,52 116 Svētes pamatskola 23 17,996 12,5972 655,69 8259,87 22 15,525 745,62 11575,68 -1 2,9278 3315,81 89,92 117 Sventes vidusskola 20 22,773 15,9411 653,16 10412,05 23 17,809 718,15 12789,61 3 1,8679 2377,56 65,00 118 Sveķu internātpamatskola 51 39,803 27,8621 1076,81 30002,15 50 26,258 877,29 23035,81 -1 -1,6041 -6966,34 -199,52 119 Sūnu pamatskola 17 16,613 11,6291 670,87 7801,63 18 11,767 714,14 8403,23 1 0,1379 601,6 43,26 120 Sutru pamatskola 9 5,953 4,1671 650,93 2712,48 8 3,099 727,27 2253,81 -1 -1,0681 -458,67 76,34 Suntažu vidusskolas teritoriālā struktūrvienība Lauberes 5 3,287 2,3009 730,69 1681,25 6 2,765 816,49 2257,59 121 filiāle 1 0,4641 576,34 85,80 122 Suntažu vidusskola 28 31,054 21,7378 773,36 16811,13 27 21,075 830,82 17509,44 -1 -0,6628 698,31 57,46 123 Suntažu internātpamatskola - rehabilitācijas centrs 25 12,322 8,6254 804,39 6938,19 25 8,605 800,64 6889,52 0 -0,0204 -48,67 -3,75 124 Sunākstes pamatskola 10 7,45 5,215 657,14 3426,98 10 5,414 723,58 3917,46 0 0,199 490,48 66,44 125 Subates pamatskola 14 12,814 8,9698 651,25 5841,57 12 7,047 712,53 5021,23 -2 -1,9228 -820,34 61,29 126 Strenču novada vidusskola 23 20,995 14,6965 645,90 9492,54 25 13,647 715,29 9761,63 2 -1,0495 269,09 69,39 127 Strenču novada vidusskola 16 13,125 9,1875 609,59 5600,61 16 9,238 688,26 6358,12 0 0,0505 757,51 78,67 Strazdumuižas internātvidusskola - attīstības centrs 62 42,541 29,7787 866,42 25800,93 59 25,12 868,22 21809,64 128 vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem -3 -4,6587 -3991,29 1,80 129 Strautiņu pamatskola 14 15,332 10,7324 688,12 7385,23 13 12,255 726,97 8909,02 -1 1,5226 1523,79 38,85 130 Straupes pamatskola 18 18,993 13,2951 680,93 9053,03 20 12,27 753,24 9242,27 2 -1,0251 189,24 72,31 131 Stopiņu pamatskola 17 14,374 10,0618 814,38 8194,09 18 9,488 804,39 7632,01 1 -0,5738 -562,08 -9,99 132 Stiklu internātpamatskola 30 23,666 16,5662 747,09 12376,51 31 17,92 841,29 15075,85 1 1,3538 2699,34 94,19 133 Stendes pamatskola 17 11,171 7,8197 622,77 4869,89 15 7,435 730,44 5430,8 -2 -0,3847 560,91 107,67 134 Stelpes pamatskola 13 10,284 7,1988 637,90 4592,11 14 8,154 714,39 5825,13 1 0,9552 1233,02 76,49 135 Stāmerienas pamatskola 15 11,508 8,0556 647,22 5213,71 13 8,715 723,64 6306,5 -2 0,6594 1092,79 76,42 136 Stāķu pamatskola 21 17,65 12,355 674,40 8332,2 19 13,314 743,81 9903,13 -2 0,959 1570,93 69,41 137 Staļģenes vidusskola 26 24,201 16,9407 746,74 12650,23 25 18,059 831,92 15023,72 -1 1,1183 2373,49 85,19 138 Stalbes vidusskola 26 23,616 16,5312 663,22 10963,81 28 15,206 725,61 11033,59 2 -1,3252 69,78 62,39 139 Staiceles vidusskola 25 25,195 17,6365 703,18 12401,61 25 18,232 708,05 12909,1 0 0,5955 507,49 4,87 140 Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāle 11 6,351 4,4457 628,70 2795,03 11 6,091 710,60 4328,24 0 1,6453 1533,21 81,89

141 Stacijas pamatskola 17 13,634 9,5438 657,68 6276,76 18 9,865 764,11 7537,99 1 0,3212 1261,23 106,44 142 Sproģu pamatskola 9 6,942 4,8594 622,53 3025,13 11 4,916 696,78 3425,38 2 0,0566 400,25 74,25 143 Spāres internātpamatskola 40 34,112 23,8784 808,30 19300,83 37 21,565 879,29 18961,83 -3 -2,3134 -339 70,99 144 Sociālās korekcijas izglītības iestāde "Naukšēni" 16 2,505 1,7535 820,26 1438,32 25 5,795 908,62 5265,46 9 4,0415 3827,14 88,36 145 Smiltenes Trīs pakalnu sākumskola 31 25,426 17,7982 794,24 14136,05 146 Smiltenes ģimnāzija 36 31,224 21,8568 745,28 16289,45 reorganizēta 147 Smiltenes Centra vidusskola 43 41,368 28,9576 884,55 25614,57 82 70,996 783,64 55635,58 39 42,0384 30021,01 -100,91 148 Smārdes pamatskola 17 17,638 12,3466 815,31 10066,36 16 13,834 897,38 12414,33 -1 1,4874 2347,97 82,06 149 Slokas pamatskola 30 31,448 22,0136 731,69 16107,04 28 23,302 745,09 17362,12 -2 1,2884 1255,08 13,41 150 Skujenes pamatskola 11 8,55 5,985 617,71 3696,98 apvienota ar Sēmūkšu psk 151 Skrundas vidusskola 38 40,393 28,2751 753,20 21296,7 40 32,84 737,70 24226,14 2 4,5649 2929,44 -15,49 152 Skaistkalnes vidusskola 27 23,064 16,1448 679,00 10962,27 26 18,481 739,32 13663,33 -1 2,3362 2701,06 60,32 153 Sīļukalna pamatskola 9 5,861 4,1027 626,27 2569,38 8 3,354 707,34 2372,43 -1 -0,7487 -196,95 81,08 154 Silenes pamatskola 10 11,143 7,8001 628,95 4905,86 11 5,79 701,24 4060,2 1 -2,0101 -845,66 72,30 155 Sikšņu pamatskola 10 12,969 9,0783 621,21 5639,54 11 7,333 692,51 5078,17 1 -1,7453 -561,37 71,30 156 Siguldas Valsts ģimnāzija 47 54,551 38,1857 990,24 37813,12 47 40,762 979,38 39921,61 0 2,5763 2108,49 -10,86 157 Siguldas pilsētas vidusskola 58 66,426 46,4982 867,35 40330,41 60 55,308 855,61 47322,02 2 8,8098 6991,61 -11,75 158 Siguldas 1. pamatskola 35 46,505 32,5535 830,76 27044,26 35 32,34 821,91 26580,5 0 -0,2135 -463,76 -8,86 159 Sērmūkšu pamatskola 10 6,664 4,6648 679,38 3169,19 apvienota ar Skujenes pamatskolu 160 Sēmes sākumskola 7 5,874 4,1118 651,06 2677,04 7 4,634 693,50 3213,66 0 0,5222 536,62 42,43 161 Sējas pamatskola 21 23,425 16,3975 849,70 13933,02 21 16,547 716,18 11850,64 0 0,1495 -2082,38 -133,52 162 Sesavas pamatskola 18 16,184 11,3288 629,77 7134,57 17 9,567 692,68 6626,83 -1 -1,7618 -507,74 62,90 163 Seces pagasta pamatskola 18 17,168 12,0176 621,81 7472,7 18 11,317 722,26 8173,85 0 -0,7006 701,15 100,45 164 Sākumskola "Taurenītis" 19 12,032 8,4224 744,83 6273,26 16 11,068 719,67 7965,32 -3 2,6456 1692,06 -25,16 165 Sākumskola "Ābelīte" 15 8,2 5,74 798,80 4585,11 13 7,986 838,97 6700,04 -2 2,246 2114,93 40,17 166 Saulkrastu vidusskola 36 38,505 26,9535 852,03 22965,15 37 30,02 774,47 23249,46 1 3,0665 284,31 -77,56 167 Sauleskalna sākumskola 4 3,156 2,2092 638,54 1410,67 4 2,315 716,38 1658,43 0 0,1058 247,76 77,84 168 Salnavas pamatskola 12 10,401 7,2807 656,31 4778,36 12 6,365 717,10 4564,35 0 -0,9157 -214,01 60,80 169 Salienas vidusskola 20 20,372 14,2604 597,05 8514,14 20 13,742 712,66 9793,35 0 -0,5184 1279,21 115,61 170 Salgales pamatskola 16 15,259 10,6813 670,17 7158,31 15 12,198 768,66 9376,12 -1 1,5167 2217,81 98,49 171 Saldus Vakara vidusskola 14 13,579 9,5053 705,75 6708,33 13 7,932 696,99 5528,49 -1 -1,5733 -1179,84 -8,76 172 Saldus pamatskola 33 45,017 31,5119 729,59 22990,83 34 30,412 762,45 23187,62 1 -1,0999 196,79 32,86 173 Saldus novada pašvaldības Zirņu pamatskola 18 17,168 12,0176 640,54 7697,74 18 11,399 701,70 7998,71 0 -0,6186 300,97 61,16 174 Saldus novada pašvaldības Striķu pamatskola 19 14,311 10,0177 632,04 6331,57 17 7,95 708,14 5629,75 -2 -2,0677 -701,82 76,11 Saldus novada pašvaldības Rubas speciālā 22 14,103 9,8721 798,68 7884,63 21 9,684 820,96 7950,15 175 internātpamatskola -1 -0,1881 65,52 22,28 176 Saldus novada pašvaldības Rubas pamatskola 17 18,713 13,0991 663,05 8685,32 16 13,441 717,18 9639,56 -1 0,3419 954,24 54,13 177 Saldus novada pašvaldības Pampāļu pamatskola 13 12,799 8,9593 653,03 5850,65 14 11,265 706,12 7954,45 1 2,3057 2103,8 53,10 178 Saldus novada pašvaldības Lutriņu pamatskola 15 15,337 10,7359 641,95 6891,96 15 10,284 715,57 7358,96 0 -0,4519 467 73,62 179 Saldus novada pašvaldības Kursīšu pamatskola 13 15,38 10,766 675,32 7270,46 13 10,125 729,98 7391,06 0 -0,641 120,6 54,66 180 Saldus novada pašvaldības Jaunlutriņu pamatskola 15 12,987 9,0909 627,59 5705,36 13 8,701 705,05 6134,64 -2 -0,3899 429,28 77,46 181 Saldus novada pašvaldības Ezeres vidusskola (pamatskola) 21 21,568 15,0976 684,05 10327,55 20 12,295 693,69 8528,95 -1 -2,8026 -1798,6 9,64 182 Saldus novada pašvaldības Druvas vidusskola 48 50,148 35,1036 721,83 25338,68 52 40,911 804,37 32907,73 4 5,8074 7569,05 82,55 183 Saldus novada pašvaldības Cieceres internātpamatskola 71 55,128 38,5896 809,20 31226,57 63 34,039 702,19 23901,88 -8 -4,5506 -7324,69 -107,01 184 Saldus 2. vidusskola 51 53,62 37,534 722,03 27100,76 abas apvienotas par Saldus vidusskolu 185 Saldus 1.vidusskola 40 46,89 32,823 719,35 23611,17 62 59,349 776,84 46104,42 22 26,526 22493,25 57,49 Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 2. 61 79,018 55,3126 927,44 51299,3 63 56,674 864,99 49022,41 186 vidusskola" 2 1,3614 -2276,89 -62,45 Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 1. 67 86,03 60,221 915,03 55104,3 69 66,121 825,69 54595,72 187 vidusskola" 2 5,9 -508,58 -89,34 188 Salas vidusskola 33 33,836 23,6852 737,30 17463,03 31 22,5 737,76 16599,58 -2 -1,1852 -863,45 0,46 189 Salas pamatskola 14 14,209 9,9463 633,36 6299,62 14 6,336 712,81 4516,36 0 -3,6103 -1783,26 79,45 190 Salacgrīvas vidusskola 45 53,24 37,268 831,58 30991,17 42 35,84 936,96 33580,77 -3 -1,428 2589,6 105,39 191 Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola 21 20,682 14,4774 619,05 8962,19 20 15,123 687,75 10400,87 -1 0,6456 1438,68 68,70 192 Sabiles vidusskola 25 18,505 12,9535 682,31 8838,24 22 14,741 735,63 10843,96 -3 1,7875 2005,72 53,33 193 Rūjienas vidusskola 67 76,379 53,4653 692,53 37026,53 60 45,245 865,79 39172,5 -7 -8,2203 2145,97 173,25 194 Rušonas pamatskola 14 13,976 9,7832 641,03 6271,36 13 8,216 721,31 5926,3 -1 -1,5672 -345,06 80,28 195 Rugāju novada vidusskola 29 27,743 19,4201 743,52 14439,31 28 20,518 813,04 16682,03 -1 1,0979 2242,72 69,52 196 Rugāju novada Eglaines pamatskola 20 16,439 11,5073 665,12 7653,68 21 11,271 734,09 8273,88 1 -0,2363 620,2 68,97 197 Rudzātu vidusskola 21 18,199 12,7393 643,73 8200,65 20 14,134 719,34 10167,13 -1 1,3947 1966,48 75,61 198 Rudzātu speciālā internātpamatskola 36 23,478 16,4346 765,74 12584,62 36 13,849 794,77 11006,74 0 -2,5856 -1577,88 29,03 199 Rudes pamatskola 11 9,306 6,5142 617,54 4022,75 12 5,539 711,83 3942,83 1 -0,9752 -79,92 94,30 200 Rucavas pamatskola 15 15,841 11,0887 600,64 6660,34 17 9,283 682,50 6335,63 2 -1,8057 -324,71 81,86 201 Rubeņu pamatskola 16 11,976 8,3832 635,72 5329,36 16 7,514 708,65 5324,83 0 -0,8692 -4,53 72,94 202 Rubenes pamatskola 17 17,259 12,0813 668,41 8075,32 18 12,078 813,94 9830,74 1 -0,0033 1755,42 145,52 203 RTU inženierzinātņu vidusskola 14 4,316 3,0212 599,69 1811,77 16 4,128 687,83 2839,36 2 1,1068 1027,59 88,14 204 Rožupes pamatskola 22 13,833 9,6831 644,24 6238,28 21 9,099 725,97 6605,61 -1 -0,5841 367,33 81,73 205 Ropažu vidusskola 38 34,475 24,1325 766,61 18500,21 37 24,7 871,56 21527,47 -1 0,5675 3027,26 104,95 206 Rojas vidusskola 41 43,642 30,5494 768,32 23471,67 38 32,528 801,29 26064,39 -3 1,9786 2592,72 32,97 207 Rīgas Zolitūdes ģimnāzija 112 140,388 98,2716 800,82 78697,97 111 96,776 827,38 80070,12 -1 -1,4956 1372,15 26,55 208 Rīgas Ziepniekkalna sākumskola 32 24,989 17,4923 789,21 13805,05 30 18,459 805,46 14868,04 -2 0,9667 1062,99 16,26 209 Rīgas Valsts vācu ģimnāzija 59 73,858 51,7006 902,38 46653,82 66 61,028 854,82 52167,85 7 9,3274 5514,03 -47,57 210 Rīgas Valsts 3. ģimnāzija 83 95,192 66,6344 889,26 59255,46 82 70,491 818,23 57678,15 -1 3,8566 -1577,31 -71,03

2011. gada septembris Nr. 9. - Jelgavas rajona padome
Slimnīcas Ziņas, septembris, 2008 - P. Stradiņa Klīniskā ...
Nr. 9 (102) Septembris - Mālpils
2012.gada 6.septembris Nr.36(272) - Jelgavas Vēstnesis
Nr. 9 (124) Septembris - Mālpils
2012. gada marts Nr.3.
2011.g. septembris Nr.1 - Jelgavas 1. ģimnāzija
2011.gada 22.septembris Nr.37(222) - Jelgavas Vēstnesis
2010. gada janvāris Nr.1. - Jelgavas rajona padome
2010. gada decembris Nr.12
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
2011.gada 3.marts Nr.9(194) - Jelgavas Vēstnesis
2011.gada 18.augusts Nr.32(217) - Jelgavas Vēstnesis
2012. gada jūnijs Nr.6. - Jelgavas rajona padome
2011.gada 28.aprīlis Nr.17(202) - Jelgavas Vēstnesis
2013. gada maijs Nr.5 - Jelgavas rajona padome
2012.gada 26.aprīlis Nr.17(253) - Jelgavas Vēstnesis
Ropažu novada Attīstības programma 2013. - 2019. gadam - Ropaži.lv
2008. gada 3.aprīlis. Nr14(46) - Jelgavas Vēstnesis
2011. gADA miRKļi JeLgAVā - Jelgavas Vēstnesis
2013.gada 7.februāris Nr.6(293) - Jelgavas Vēstnesis
Nr.11 (115) Novembris - Mālpils
Nr.2 (129) Februāris - Mālpils
2009. gada 30.aprīlis. Nr.17(101) - Jelgavas Vēstnesis