Views
1 year ago

2016 gada janvāris 2016 gada septembris starpība

salidzinajums_2016

357 Pelēču pamatskola

357 Pelēču pamatskola 16 13,084 9,1588 632,79 5795,58 16 9,103 709,24 6456,2 0 -0,0558 660,62 76,45 358 Pelču speciālā internātpamatskola-attīstības centrs 92 69,176 48,4232 736,67 35672,03 86 41,007 800,87 32841,29 -6 -7,4162 -2830,74 64,20 359 Pededzes pamatskola 17 10,428 7,2996 646,16 4716,7 16 8,701 713,23 6205,85 -1 1,4014 1489,15 67,08 360 Pāvilostas vidusskola 25 23,378 16,3646 681,78 11157,05 22 14,867 734,45 10919,03 -3 -1,4976 -238,02 52,67 361 Pāles pamatskola 15 15,512 10,8584 631,95 6861,92 16 10,122 788,80 7984,24 1 -0,7364 1122,32 156,85 362 Pastendes pamatskola 20 17,734 12,4138 683,11 8480,04 18 15,254 719,70 10978,36 -2 2,8402 2498,32 36,59 363 Pamūšas speciālā internātpamatskola 39 28,505 19,9535 774,79 15459,85 43 21,962 819,54 17998,8 4 2,0085 2538,95 44,75 364 Pamatskola "Rīdze" 40 43,996 30,7972 811,48 24991,35 41 33,646 808,12 27190,04 1 2,8488 2198,69 -3,36 365 Palsmanes pamatskola 18 16,642 11,6494 654,85 7628,58 16 15,154 712,98 10804,57 -2 3,5046 3175,99 58,14 366 Palsmanes internātpamatskola 46 25,399 17,7793 809,36 14389,85 41 18,365 833,40 15305,31 -5 0,5857 915,46 24,04 367 Ozolu pamatskola 11 10,148 7,1036 624,12 4433,49 10 5,718 695,88 3979,02 -1 -1,3856 -454,47 71,76 368 Ozolnieku vidusskola 62 64,476 45,1332 668,93 30190,74 71 51,458 719,11 37004,16 9 6,3248 6813,42 50,19 369 Ozolmuižas pamatskola 12 8,086 5,6602 615,52 3483,99 15 6,553 692,85 4540,26 3 0,8928 1056,27 77,33 370 Ozolaines pamatskola 16 15,986 11,1902 688,51 7704,53 16 8,967 743,95 6670,97 0 -2,2232 -1033,56 55,44 371 Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskola 15 11,163 7,8141 667,58 5216,52 14 4,533 705,60 3198,47 -1 -3,2811 -2018,05 38,02 372 Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskola 80 93,684 65,5788 820,27 53792,33 80 70,927 814,28 57754,62 0 5,3482 3962,29 -5,99 373 Olaines sākumskola 11 11,307 7,9149 900,91 7130,58 16 11,441 910,40 10415,91 5 3,5261 3285,33 9,50 374 Olaines 2. vidusskola 57 68,128 47,6896 893,83 42626,18 55 49,184 903,74 44449,53 -2 1,4944 1823,35 9,91 375 Olaines 1. vidusskola 57 67,113 46,9791 940,06 44163,16 58 50,841 957,04 48657,05 1 3,8619 4493,89 16,98 376 Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskola 18 15,608 10,9256 621,34 6788,5 14 8,985 701,43 6302,31 -4 -1,9406 -486,19 80,09 377 Ogresgala pamatskola 20 16,817 11,7719 778,89 9168,98 20 15,624 762,53 11913,7 0 3,8521 2744,72 -16,36 378 Ogres Valsts ģimnāzija 48 61,238 42,8666 915,01 39223,3 53 42,056 843,16 35459,98 5 -0,8106 -3763,32 -71,85 379 Ogres sākumskola 48 57,798 40,4586 787,11 31845,2 51 50,196 821,45 41233,37 3 9,7374 9388,17 34,34 OGRES 1.VIDUSSKOLAS VAKARA UN NEKLĀTIENES 380 NODAĻA 15 9,353 6,5471 869,71 5694,07 15 6,378 850,54 5424,76 0 -0,1691 -269,31 -19,17 381 Ogres 1. vidusskola 92 111,242 77,8694 872,03 67904,67 94 84,06 876,73 73697,54 2 6,1906 5792,87 4,69 382 O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola 55 51,658 36,1606 814,17 29440,74 55 35,688 954,44 34062,09 0 -0,4726 4621,35 140,27 383 Nītaures vidusskola 15 13,571 9,4997 863,42 8202,2 17 12,391 757,73 9389,02 2 2,8913 1186,82 -105,69 384 Nīkrāces pamatskola 14 12,246 8,5722 634,01 5434,86 15 6,577 722,05 4748,9 1 -1,9952 -685,96 88,04 385 Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskola 19 22,98 16,086 635,46 10222,05 36 28,019 707,54 19824,68 17 11,933 9602,63 72,08 386 Nīcgales pamatskola 13 9,33 6,531 609,40 3979,99 4 1,466 680,31 997,34 -9 -5,065 -2982,65 70,91 387 Nīcas vidusskola 34 26,779 18,7453 719,05 13478,81 34 20,544 719,91 14789,89 0 1,7987 1311,08 0,86 388 Nirzas pamatskola 12 9,258 6,4806 757,97 4912,11 12 6,589 801,61 5281,81 0 0,1084 369,7 43,64 389 Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola 32 31,23 21,861 836,83 18293,85 28 21,34 770,81 16449,12 -4 -0,521 -1844,73 -66,01 390 Nautrēnu vidusskola 26 26,612 18,6284 670,87 12497,19 26 18 727,91 13102,43 0 -0,6284 605,24 57,05 391 Naukšēnu novada vidusskola 34 32,324 22,6268 646,86 14636,41 28 19,749 725,67 14331,16 -6 -2,8778 -305,25 78,80 392 Naujenes pamatskola 13 15,256 10,6792 679,96 7261,46 14 12,066 769,87 9289,22 1 1,3868 2027,76 89,90 393 Murmastienes pamatskola 14 7,887 5,5209 632,99 3494,66 14 4,7 713,20 3352,03 0 -0,8209 -142,63 80,21 394 Murjāņu sporta ģimnāzija 67 59,162 41,4134 607,96 25177,59 68 39,699 746,07 29618,05 1 -1,7144 4440,46 138,11 395 Mores pamatskola 17 20,045 14,0315 671,33 9419,73 16 12,474 754,93 9417 -1 -1,5575 -2,73 83,60 396 Misas vidusskola 25 22,7 15,89 666,06 10583,73 24 16,965 735,33 12474,83 -1 1,075 1891,1 69,27 397 Milzkalnes sākumskola 9 11,327 7,9289 811,70 6435,9 10 7,783 817,95 6366,1 1 -0,1459 -69,8 6,25 398 Mētrienas pamatskola 11 6,319 4,4233 646,59 2860,05 10 3,799 718,88 2731,01 -1 -0,6243 -129,04 72,29 399 Mērsraga vidusskola 22 23,147 16,2029 729,51 11820,22 23 17,064 698,78 11924,06 1 0,8611 103,84 -30,73 400 Mērdzenes pamatskola 15 11,653 8,1571 626,86 5113,36 15 7,459 702,10 5236,98 0 -0,6981 123,62 75,24 401 Mežvidu pamatskola 12 11,923 8,3461 667,92 5574,5 13 8,018 739,98 5933,13 1 -0,3281 358,63 72,06 402 Mežotnes pamatskola 17 15,633 10,9431 652,86 7144,29 14 9,001 705,79 6352,79 -3 -1,9421 -791,5 52,93 403 Mežinieku pamatskola 17 17,202 12,0414 657,84 7921,32 14 10,72 745,76 7994,6 -3 -1,3214 73,28 87,92 404 Mežgaļu pamatskola 15 14,108 9,8756 652,53 6444,13 15 10,227 710,11 7262,31 0 0,3514 818,18 57,58 405 Mežciema pamatskola 48 50,345 35,2415 828,66 29203,2 47 37,471 847,23 31746,42 -1 2,2295 2543,22 18,57 406 Mežāres pamatskola 10 8,072 5,6504 643,26 3634,7 12 5,93 709,73 4208,71 2 0,2796 574,01 66,47 407 Meņģeles filiāle 10 6,678 4,6746 645,09 3015,54 10 5,417 716,58 3881,74 0 0,7424 866,2 71,49 408 Meirānu Kalpaka pamatskola 10 4,892 3,4244 619,90 2122,77 12 5,198 731,84 3804,12 2 1,7736 1681,35 111,95 Medumu speciālās internātpamatskolas struktūrvienība 21 20,386 14,2702 725,82 10357,55 16 13,633 803,29 10951,27 409 Kalkūni -5 -0,6372 593,72 77,47 410 Medumu pamatskola 11 9,815 6,8705 596,66 4099,34 12 5,803 710,23 4121,47 1 -1,0675 22,13 113,57 411 Medumu internātpamatskola 32 25,14 17,598 729,59 12839,34 34 20,25 810,42 16411 2 2,652 3571,66 80,83 412 Māteru Jura Kazdangas pamatskola 21 19,683 13,7781 730,09 10059,29 18 14,754 718,45 10600,05 -3 0,9759 540,76 -11,64 413 Mārupes vidusskola 77 90,3 63,21 999,23 63161,5 79 68,231 985,99 67275,21 2 5,021 4113,71 -13,24 414 Mārupes pamatskola 34 29,641 20,7487 815,89 16928,65 39 28,95 826,15 23917,08 5 8,2013 6988,43 10,26 415 Mārupes novada Skultes sākumskola 3 2,674 1,8718 684,06 1280,43 9 4,845 718,06 3479,02 6 2,9732 2198,59 34,00 416 Mārsnēnu pamatskola 11 8,524 5,9668 663,25 3957,49 10 5,216 708,03 3693,08 -1 -0,7508 -264,41 44,78 417 Mārkalnes pamatskola 10 8,036 5,6252 609,01 3425,8 -10 -5,6252 -3425,8 -609,01 418 Mārcienas pamatskola 12 6,181 4,3267 633,61 2741,44 9 3,737 712,45 2662,44 -3 -0,5897 -79 78,84 419 Mālupes pamatskola 12 7,333 5,1331 634,62 3257,59 11 3,899 712,11 2776,51 -1 -1,2341 -481,08 77,48 420 Mālpils novada vidusskola 44 44,099 30,8693 729,43 22517,03 45 34,147 747,67 25530,84 1 3,2777 3013,81 18,24 421 Mālpils internātpamatskola 29 14,101 9,8707 721,86 7125,31 30 13,906 722,84 10051,87 1 4,0353 2926,56 0,98 422 Mazzalves pamatskola 12 14,276 9,9932 670,21 6697,59 14 10,211 738,42 7540,01 2 0,2178 842,42 68,21 423 Mazsalacas vidusskola 38 37,775 26,4425 642,92 17000,53 41 30,622 713,26 21841,38 3 4,1795 4840,85 70,33 424 Mazozolu filiāle 8 7,409 5,1863 642,79 3333,69 8 5,354 715,61 3831,35 0 0,1677 497,66 72,82 425 Mazirbes internātpamatskola 17 9,832 6,8824 792,86 5456,8 15 4,02 793,55 3190,09 -2 -2,8624 -2266,71 0,69 426 Matīšu pamatskola 17 18,502 12,9514 656,27 8499,56 16 10,837 731,75 7930 -1 -2,1144 -569,56 75,49 427 Maltas vidusskola 63 70,466 49,3262 642,60 31696,79 63 53,369 705,85 37670,43 0 4,0428 5973,64 63,25 428 Maltas speciālā internātpamatskola 61 42,796 29,9572 738,11 22111,68 54 26,731 777,33 20778,84 -7 -3,2262 -1332,84 39,22 429 Malienas pamatskola 14 9,761 6,8327 606,91 4146,81 14 7,266 689,97 5013,34 0 0,4333 866,53 83,07

430 Majoru vidusskola 36 42,64 29,848 798,55 23835,21 36 31,725 807,20 25608,32 0 1,877 1773,11 8,64 431 Madonas Valsts ģimnāzija 36 33,818 23,6726 951,35 22520,81 38 25,371 896,37 22741,76 2 1,6984 220,95 -54,98 432 Madonas Vakara un neklātienes vidusskola 17 8,296 5,8072 809,53 4701,13 17 4,766 727,21 3465,86 0 -1,0412 -1235,27 -82,33 433 Madonas pilsētas 2. vidusskola 34 40,363 28,2541 872,02 24638 33 27,36 867,82 23743,55 -1 -0,8941 -894,45 -4,20 434 Madonas pilsētas 1. vidusskola 64 75,554 52,8878 849,15 44909,68 67 60,462 786,45 47550,63 3 7,5742 2640,95 -62,70 435 Madlienas vidusskola 31 28,37 19,859 769,04 15272,44 31 20,063 802,31 16096,81 0 0,204 824,37 33,27 436 Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskola 22 23,558 16,4906 612,23 10096,1 22 14,332 693,57 9940,18 0 -2,1586 -155,92 81,33 437 Ludzas pilsētas ģimnāzija 57 71,802 50,2614 764,79 38439,63 56 47,722 755,01 36030,44 -1 -2,5394 -2409,19 -9,79 438 Ludzas novada vakara vidusskola 19 10,47 7,329 725,78 5319,24 18 7,345 746,17 5480,65 -1 0,016 161,41 20,39 439 Ludzas Mūzikas pamatskola 25 12,563 8,7941 739,10 6499,68 23 8,601 793,56 6825,39 -2 -0,1931 325,71 54,46 440 Ludzas 2. vidusskola 48 55,01 38,507 762,62 29366,08 49 39,954 715,46 28585,37 1 1,447 -780,71 -47,16 441 Lubānas vidusskola 26 23,956 16,7692 688,15 11539,77 26 18,536 717,38 13297,38 0 1,7668 1757,61 29,23 442 Līvu pamatskola 14 11,596 8,1172 667,20 5415,81 12 7,6 736,87 5600,21 -2 -0,5172 184,4 69,67 443 Līvbērzes vidusskola 23 18,31 12,817 638,49 8183,53 20 12,99 701,89 9117,52 -3 0,173 933,99 63,40 444 Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola 11 12,434 8,7038 693,58 6036,76 11 8,466 727,26 6157,01 0 -0,2378 120,25 33,69 445 Līvānu 2. vidusskola 28 32,694 22,8858 650,25 14881,47 30 26,641 713,60 19011,01 2 3,7552 4129,54 63,35 446 Līvānu 1. vidusskola 64 64,117 44,8819 743,12 33352,76 59 48,253 752,78 36324,02 -5 3,3711 2971,26 9,66 447 Līgatnes novada vidusskola 27 31,465 22,0255 646,76 14245,18 24 19,95 733,82 14639,76 -3 -2,0755 394,58 87,06 448 Lībagu sākumskola 10 6,211 4,3477 749,75 3259,69 10 6,167 820,92 5062,6 0 1,8193 1802,91 71,17 449 Lizuma vidusskola 23 20,91 14,637 678,81 9935,76 24 17,644 731,93 12914,26 1 3,007 2978,5 53,12 450 Litenes pamatskola 13 9,19 6,433 632,69 4070,09 13 6,601 702,40 4636,55 0 0,168 566,46 69,71 451 Limbažu sākumskola 42 41,378 28,9646 676,15 19584,38 36 30,86 785,33 24235,22 -6 1,8954 4650,84 109,18 452 Limbažu novada ģimnāzija 35 36,378 25,4646 760,13 19356,3 35 25,764 809,32 20851,39 0 0,2994 1495,09 49,20 453 Limbažu 3. vidusskola 52 57,702 40,3914 718,64 29027,07 57 48,227 738,50 35615,82 5 7,8356 6588,75 19,86 454 Liezēres pamatskola 14 13,577 9,5039 654,94 6224,49 15 9,424 700,48 6601,36 1 -0,0799 376,87 45,54 455 Liepupes vidusskola 25 20,87 14,609 655,28 9572,94 24 15,719 747,55 11750,79 -1 1,11 2177,85 92,28 456 Liepu pamatskola 15 16,192 11,3344 622,29 7053,25 16 12,156 687,94 8362,65 1 0,8216 1309,4 65,66 457 Liepnas vidusskola 16 14,402 10,0814 658,86 6642,23 15 8,468 719,11 6089,42 -1 -1,6134 -552,81 60,25 458 Liepnas internātpamatskola 32 14,931 10,4517 647,77 6770,33 29 9,572 730,69 6994,16 -3 -0,8797 223,83 82,92 459 Liepnas internātpamatskola 5 0,574 0,4018 631,53 253,75 4 0,286 712,87 203,88 -1 -0,1158 -49,87 81,33 460 Liepājas Valsts 1. ģimnāzija 55 58,409 40,8863 934,61 38212,63 55 44,375 981,35 43547,24 0 3,4887 5334,61 46,74 461 Liepājas vakara (maiņu) vidusskola 30 27,365 19,1555 913,12 17491,3 29 19,298 762,82 14720,94 -1 0,1425 -2770,36 -150,30 462 Liepājas speciālā internātpamatskola 71 70,296 49,2072 776,47 38207,78 71 52,801 1017,48 53723,73 0 3,5938 15515,95 241,01 463 Liepājas Raiņa 6. vidusskola 55 55,48 38,836 780,00 30291,95 55 43,394 773,15 33550 0 4,558 3258,05 -6,85 464 Liepājas pilsētas 12. vidusskola 52 57,312 40,1184 753,53 30230,25 54 43,922 724,51 31821,98 2 3,8036 1591,73 -29,01 465 Liepājas Katoļu pamatskola 23 22,299 15,6093 598,41 9340,76 23 16,812 701,59 11795,1 0 1,2027 2454,34 103,18 466 Liepājas internātpamatskola 29 19,201 13,4407 760,94 10227,59 25 12,73 691,48 8802,48 -4 -0,7107 -1425,11 -69,47 467 Liepājas Ezerkrasta sākumskola 29 28,237 19,7659 764,21 15105,31 27 22,124 749,59 16583,98 -2 2,3581 1478,67 -14,62 468 Liepājas Centra sākumskola 39 45,411 31,7877 837,90 26634,98 39 35,709 804,65 28733,21 0 3,9213 2098,23 -33,25 469 Liepājas A. Puškina 2. vidusskola 62 69,358 48,5506 799,41 38811,81 62 56,067 729,61 40907,19 0 7,5164 2095,38 -69,80 470 Liepājas 8. vidusskola 60 70,575 49,4025 669,50 33075,02 61 51,603 700,98 36172,91 1 2,2005 3097,89 31,48 471 Liepājas 7. vidusskola 79 85,704 59,9928 728,26 43690,15 71 64,02 760,05 48658,33 -8 4,0272 4968,18 31,79 472 Liepājas 3. pamatskola 45 41,783 29,2481 727,81 21287,02 43 30,822 701,56 21623,44 -2 1,5739 336,42 -26,25 473 Liepas pamatskola 21 19,836 13,8852 766,21 10639,02 18 13,822 705,86 9756,4 -3 -0,0632 -882,62 -60,35 474 Lielvārdes pamatskola 22 28,11 19,677 892,26 17557,01 22 20,614 1003,90 20694,42 0 0,937 3137,41 111,64 475 Lielplatones internātpamatskola 49 44,811 31,3677 795,38 24949,3 48 28,266 809,08 22869,51 -1 -3,1017 -2079,79 13,70 476 Lēdmanes pamatskola 14 16,343 11,4401 702,41 8035,68 16 10,911 778,14 8490,33 2 -0,5291 454,65 75,73 477 Lejasstrazdu sākumskola 12 9,065 6,3455 659,37 4184,05 12 5,364 708,46 3800,17 0 -0,9815 -383,88 49,09 478 Lejasciema vidusskola 22 18,747 13,1229 644,10 8452,45 24 16,733 695,83 11643,27 2 3,6101 3190,82 51,73 479 Lādezera pamatskola 22 19,642 13,7494 620,80 8535,67 23 15,657 695,22 10885,13 1 1,9076 2349,46 74,42 480 Lāču pamatskola 17 18,237 12,7659 635,71 8115,39 17 10,986 793,14 8713,43 0 -1,7799 598,04 157,43 481 Lažas speciālā internātpamatskola 25 25,501 17,8507 838,86 14974,27 24 17,065 887,34 15142,4 -1 -0,7857 168,13 48,47 482 Lazdonas pamatskola 15 10,657 7,4599 625,60 4666,94 16 7,052 704,06 4965 1 -0,4079 298,06 78,45 483 Laurenču sākumskola 26 24,859 17,4013 751,16 13071,24 27 23,519 741,40 17437,06 1 6,1177 4365,82 -9,76 484 Launkalnes sākumskola 4 3,119 2,1833 616,84 1346,74 4 2,167 711,74 1542,33 0 -0,0163 195,59 94,90 485 Laucienes pamatskolas filiāle "Dursupes pamatskola" 12 10,401 7,2807 652,77 4752,62 15 8,043 725,36 5834,09 3 0,7623 1081,47 72,59 486 Laucienes pamatskola 19 15,11 10,577 662,29 7005 18 11,417 706,18 8062,42 -1 0,84 1057,42 43,89 487 Lapmežciema pamatskola 22 17,236 12,0652 667,57 8054,32 23 13,403 737,50 9884,76 1 1,3378 1830,44 69,94 488 Laidu pamatskola 17 12,518 8,7626 628,43 5506,65 13 8,342 707,91 5905,38 -4 -0,4206 398,73 79,48 489 Ķemeru vidusskola 21 13,854 9,6978 644,40 6249,25 21 9,299 712,08 6621,66 0 -0,3988 372,41 67,68 490 Ķekavas vidusskola 74 90,623 63,4361 939,59 59604,22 81 70,715 913,18 64575,25 7 7,2789 4971,03 -26,42 491 Ķeipenes pamatskola 18 17,371 12,1597 626,25 7614,96 18 12,051 697,91 8410,48 0 -0,1087 795,52 71,66 492 Ķeguma komercnovirziena vidusskola 33 36,203 25,3421 794,72 20139,83 33 26,427 858,37 22684,09 0 1,0849 2544,26 63,65 493 Kusas pamatskola 13 12,276 8,5932 647,35 5562,83 12 8,304 716,14 5946,83 -1 -0,2892 384 68,79 494 Kuldīgas pamatskolas Basu filiāle 8 8,223 5,7561 702,55 4043,95 7 5,732 730,84 4189,18 -1 -0,0241 145,23 28,29 495 Kuldīgas pamatskola 25 23,202 16,2414 725,20 11778,28 23 16,267 730,86 11888,93 -2 0,0256 110,65 5,66 496 Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola 34 29,727 20,8089 760,34 15821,77 34 23,811 771,30 18365,4 0 3,0021 2543,63 10,96 497 Kuldīgas Centra vidusskola 64 77,797 54,4579 764,68 41642,99 60 55,044 869,42 47856,4 -4 0,5861 6213,41 104,74 498 Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas Padures filiāle 10 8,671 6,0697 643,32 3904,76 10 4,791 697,00 3339,34 0 -1,2787 -565,42 53,68 499 Kuldīgas Alternatīvā sākumskola 26 24,003 16,8021 757,90 12734,31 28 19,926 706,96 14086,98 2 3,1239 1352,67 -50,94 500 Kuldīgas 2.vidusskolas Rendas filiāle 5 5,061 3,5427 658,47 2332,75 3 1,561 713,93 1114,44 -2 -1,9817 -1218,31 55,46 501 Kuldīgas 2. vidusskola 41 47,912 33,5384 716,27 24022,67 40 35,092 840,45 29493,12 -1 1,5536 5470,45 124,18 502 Krustpils pamatskola 25 27,755 19,4285 669,28 13003,2 25 18,765 723,80 13582,05 0 -0,6635 578,85 54,51 503 Kruķu pamatskola 10 12,381 8,6667 628,67 5448,49 10 6,225 704,95 4388,33 0 -2,4417 -1060,16 76,28 504 Krotes Kronvalda Ata pamatskola 14 14,862 10,4034 636,68 6623,59 14 10,073 716,33 7215,59 0 -0,3304 592 79,65

2011. gada septembris Nr. 9. - Jelgavas rajona padome
Slimnīcas Ziņas, septembris, 2008 - P. Stradiņa Klīniskā ...
Nr. 9 (102) Septembris - Mālpils
2012.gada 6.septembris Nr.36(272) - Jelgavas Vēstnesis
Nr. 9 (124) Septembris - Mālpils
2012. gada marts Nr.3.
2011.g. septembris Nr.1 - Jelgavas 1. ģimnāzija
2010. gada janvāris Nr.1. - Jelgavas rajona padome
2011.gada 22.septembris Nr.37(222) - Jelgavas Vēstnesis
2010. gada decembris Nr.12
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
2011.gada 3.marts Nr.9(194) - Jelgavas Vēstnesis
2011.gada 18.augusts Nr.32(217) - Jelgavas Vēstnesis
2012. gada jūnijs Nr.6. - Jelgavas rajona padome
2011.gada 28.aprīlis Nr.17(202) - Jelgavas Vēstnesis
2013. gada maijs Nr.5 - Jelgavas rajona padome
2012.gada 26.aprīlis Nr.17(253) - Jelgavas Vēstnesis
Ropažu novada Attīstības programma 2013. - 2019. gadam - Ropaži.lv
2008. gada 3.aprīlis. Nr14(46) - Jelgavas Vēstnesis
2013.gada 7.februāris Nr.6(293) - Jelgavas Vēstnesis
Nr.11 (115) Novembris - Mālpils
Nr.2 (129) Februāris - Mālpils
2011. gADA miRKļi JeLgAVā - Jelgavas Vēstnesis
2009. gada 20.augusts. Nr.32(116) - Jelgavas Vēstnesis