Views
1 year ago

2016 gada janvāris 2016 gada septembris starpība

salidzinajums_2016

505 Krišjāņa

505 Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskola 18 20,153 14,1071 766,00 10805,99 17 14,224 810,21 11524,46 -1 0,1169 718,47 44,22 506 Krimūnu sākumskola 12 8,093 5,6651 616,05 3489,96 10 4,284 707,05 3029 -2 -1,3811 -460,96 91,00 507 Krimuldas vidusskola 40 40,895 28,6265 778,47 22284,74 41 30,45 894,42 27234,99 1 1,8235 4950,25 115,95 508 Krāslavas Varavīksnes vidusskola 63 68,68 48,076 718,86 34559,77 61 52,418 737,20 38642,3 -2 4,342 4082,53 18,34 509 Krāslavas Valsts ģimnāzija 28 27,841 19,4887 792,45 15443,79 27 24,18 824,52 19936,85 -1 4,6913 4493,06 32,07 510 Krāslavas pamatskola 39 47,363 33,1541 710,51 23556,16 39 34,457 714,48 24618,68 0 1,3029 1062,52 3,97 511 Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskola 16 8,953 6,2671 640,91 4016,63 14 4,599 724,41 3331,55 -2 -1,6681 -685,08 83,50 512 Krapes filiāle 11 6,742 4,7194 648,60 3061 10 3,969 711,84 2825,3 -1 -0,7504 -235,7 63,24 513 Konstantinovas sākumskola 5 1,897 1,3279 631,07 838 5 1,949 703,35 1370,83 0 0,6211 532,83 72,28 514 Kolkas pamatskola 16 11,036 7,7252 670,40 5179 12 6,692 698,94 4677,33 -4 -1,0332 -501,67 28,54 515 Kokneses internātpamatskola - attīstības centrs 46 25,655 17,9585 804,99 14456,38 47 22,082 882,73 19492,35 1 4,1235 5035,97 77,74 516 Kocēnu pamatskola 27 24,198 16,9386 749,99 12703,8 27 18,329 844,23 15473,91 0 1,3904 2770,11 94,24 517 Kārsavas vidusskola 32 38,653 27,0571 737,40 19951,84 31 29,699 730,86 21705,75 -1 2,6419 1753,91 -6,54 518 Kārķu pamatskola 14 9,045 6,3315 625,75 3961,94 17 5,736 698,98 4009,34 3 -0,5955 47,4 73,23 519 Kaunatas vidusskola 34 39,926 27,9482 621,46 17368,66 32 24,051 697,88 16784,74 -2 -3,8972 -583,92 76,42 520 Katvaru internātpamatskola 27 18,935 13,2545 728,41 9654,67 28 15,231 792,74 12074,27 1 1,9765 2419,6 64,34 521 Kapsēdes pamatskola 21 16,926 11,8482 739,57 8762,54 20 11,669 723,95 8447,78 -1 -0,1792 -314,76 -15,62 522 Kandavas novada Zantes pamatskola 15 15,362 10,7534 664,25 7142,94 15 10,351 776,67 8039,32 0 -0,4024 896,38 112,42 523 Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola 42 53,343 37,3401 826,29 30853,91 43 39,073 864,40 33774,58 1 1,7329 2920,67 38,10 524 Kandavas internātvidusskola 52 38,067 26,6469 993,26 26467,39 55 31,972 907,35 29009,88 3 5,3251 2542,49 -85,91 525 Kalvenes pamatskola 15 13,966 9,7762 698,33 6827,01 15 8,586 706,75 6068,16 0 -1,1902 -758,85 8,42 526 Kalupes pamatskola 14 13,6 9,52 670,44 6382,61 15 9,51 749,88 7131,4 1 -0,01 748,79 79,44 527 Kalsnavas pamatskola 18 20,578 14,4046 664,29 9568,79 18 14,653 730,78 10708,12 0 0,2484 1139,33 66,49 528 Kalnciema vidusskola 29 24,423 17,0961 673,50 11514,22 26 19,306 716,08 13824,63 -3 2,2099 2310,41 42,58 529 Kalnciema pagasta vidusskola 23 23,226 16,2582 630,89 10257,14 25 16,884 693,32 11706 2 0,6258 1448,86 62,43 530 Kalētu pamatskola 20 16,35 11,445 650,29 7442,56 18 9,866 713,57 7040,04 -2 -1,579 -402,52 63,28 531 K. Valdemāra pamatskola 16 11,909 8,3363 641,70 5349,43 14 6,931 702,67 4870,2 -2 -1,4053 -479,23 60,97 532 Jūrmalas Valsts ģimnāzija 38 36,911 25,8377 840,85 21725,56 44 29,73 916,59 27250,26 6 3,8923 5524,7 75,74 533 Jūrmalas vakara vidusskola 22 18,919 13,2433 1041,23 13789,29 20 11,827 840,12 9936,05 -2 -1,4163 -3853,24 -201,11 534 Jūrmalas sākumskola "Atvase" 26 30,582 21,4074 937,00 20058,79 25 22,581 1011,10 22831,6 -1 1,1736 2772,81 74,10 535 Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola 45 46,092 32,2644 699,98 22584,57 44 37,364 716,98 26789,11 -1 5,0996 4204,54 16,99 536 Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskola 25 22,589 15,8123 740,54 11709,57 22 11,056 702,93 7771,54 -3 -4,7563 -3938,03 -37,61 537 Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola 62 74,996 52,4972 694,69 36469,05 60 54,769 772,34 42300,1 -2 2,2718 5831,05 77,65 538 Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola 30 29,878 20,9146 623,87 13048,01 32 22,734 774,50 17607,46 2 1,8194 4559,45 150,63 539 Jūrmalas pilsētas internātpamatskola 29 29,605 20,7235 792,77 16429,04 30 19,45 805,80 15672,89 1 -1,2735 -756,15 13,03 540 Jūrmalas Alternatīvā skola 26 22,981 16,0867 633,49 10190,81 25 13,449 740,82 9963,27 -1 -2,6377 -227,54 107,33 541 Jura Neikena Dikļu pamatskola 13 13,21 9,247 618,69 5721,04 16 10,607 693,07 7351,43 3 1,36 1630,39 74,38 542 Jumpravas vidusskola 26 25,422 17,7954 734,80 13076,01 26 15,439 804,50 12420,68 0 -2,3564 -655,33 69,70 543 Jumpravas internātpamatskola 21 14,378 10,0646 800,39 8055,65 24 13,501 1151,97 15552,76 3 3,4364 7497,11 351,58 544 Jēkabpils Valsts ģimnāzija 62 73,137 51,1959 807,35 41333,02 63 54,088 800,24 43283,33 1 2,8921 1950,31 -7,11 545 Jēkabpils vakara vidusskola 21 18,094 12,6658 857,98 10867,01 20 14,126 852,96 12048,98 -1 1,4602 1181,97 -5,02 546 Jēkabpils pamatskola 59 64,869 45,4083 799,87 36320,57 60 53,415 779,02 41611,22 1 8,0067 5290,65 -20,85 547 Jēkabpils 3. vidusskola 47 61,36 42,952 758,02 32558,32 48 45,045 778,63 35073,56 1 2,093 2515,24 20,62 548 Jēkabpils 2. vidusskola 55 64,806 45,3642 725,30 32902,47 53 44,029 778,31 34268,01 -2 -1,3352 1365,54 53,01 549 Jersikas pamatskola 20 17,686 12,3802 656,69 8129,99 19 11,363 707,17 8035,57 -1 -1,0172 -94,42 50,48 550 Jelgavas Valsts ģimnāzija 70 72,067 50,4469 811,46 40935,55 71 57,698 809,20 46689,22 1 7,2511 5753,67 -2,26 551 Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola 27 20,59 14,413 722,72 10416,55 22 12,838 718,47 9223,68 -5 -1,575 -1192,87 -4,25 552 Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola 53 53,667 37,5669 721,24 27094,59 58 47,298 739,64 34983,61 5 9,7311 7889,02 18,41 553 Jelgavas Spīdolas ģimnāzija 47 54,209 37,9463 741,37 28132,29 48 41,644 791,21 32949,03 1 3,6977 4816,74 49,84 554 Jelgavas 6. vidusskola 57 54,937 38,4559 718,08 27614,47 57 42,569 750,84 31962,54 0 4,1131 4348,07 32,76 555 Jelgavas 5. vidusskola 64 68,798 48,1586 734,61 35377,79 62 49,306 752,58 37106,74 -2 1,1474 1728,95 17,97 556 Jelgavas 4. vidusskola 95 112,79 78,953 707,54 55862,02 95 87,726 749,85 65781,26 0 8,773 9919,24 42,31 557 Jelgavas 4. sākumskola 74 82,42 57,694 724,29 41787 73 64,038 722,73 46282,1 -1 6,344 4495,1 -1,56 558 Jelgavas 3. sākumskola 49 55,36 38,752 734,49 28463,04 53 44,332 792,58 35136,58 4 5,58 6673,54 58,09 559 Jelgavas 2. pamatskola 59 66,873 46,8111 720,90 33745,98 57 46,911 740,36 34730,98 -2 0,0999 985 19,46 560 Jelgavas 2. internātpamatskola 15 15,238 10,6666 723,49 7717,14 15 10,5 790,14 8296,5 0 -0,1666 579,36 66,66 561 Jelgavas 2. internātpamatskola 27 14,062 9,8434 748,04 7363,28 14 7,983 691,07 5516,8 -13 -1,8604 -1846,48 -56,97 562 Jelgavas 2. internātpamatskola 15 10,936 7,6552 688,05 5267,17 26 8,783 767,85 6744 11 1,1278 1476,83 79,80 563 Jelgavas 1. internātpamatskola 43 31,541 22,0787 708,18 15635,8 39 22,725 782,37 17779,33 -4 0,6463 2143,53 74,18 564 Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskola 11 7,904 5,5328 674,76 3733,32 11 5,91 717,66 4241,39 0 0,3772 508,07 42,90 565 Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija 32 27,837 19,4859 811,58 15814,35 31 19,791 816,90 16167,34 -1 0,3051 352,99 5,32 566 Jaunstrūžānu pamatskola 13 13,31 9,317 634,20 5908,87 13 7,638 708,96 5415,03 0 -1,679 -493,84 74,76 567 Jaunsilavas pamatskola 21 18,127 12,6889 635,27 8060,9 19 12,898 709,46 9150,6 -2 0,2091 1089,7 74,19 568 Jaunpils vidusskola 25 29,204 20,4428 789,02 16129,81 24 21,619 800,80 17312,48 -1 1,1762 1182,67 11,78 569 Jaunpiebalgas vidusskola 39 40,549 28,3843 753,21 21379,46 44 31,215 839,32 26199,22 5 2,8307 4819,76 86,10 570 Jaunogres vidusskola 53 61,235 42,8645 780,21 33443,27 52 52,698 784,50 41341,52 -1 9,8335 7898,25 4,29 571 Jaunmuižas pamatskola 6 6,02 4,214 636,94 2684,05 5 3,042 759,16 2309,36 -1 -1,172 -374,69 122,22 572 Jaunmārupes pamatskola 40 44,095 30,8665 845,30 26091,53 43 39,067 852,46 33302,9 3 8,2005 7211,37 7,15 573 Jaunlaicenes pamatskola 11 8,588 6,0116 617,92 3714,69 11 5,334 697,63 3721,16 0 -0,6776 6,47 79,71 574 Jaunjelgavas vidusskola 27 28,474 19,9318 701,57 13983,59 26 19,516 795,58 15526,63 -1 -0,4158 1543,04 94,01 575 Jaunburtnieku pamatskola 21 15,007 10,5049 612,31 6432,25 21 9,531 699,05 6662,63 0 -0,9739 230,38 86,74 576 Jankas Kupalas Rīgas Baltkrievu pamatskola 22 17,817 12,4719 837,50 10445,18 22 12,74 737,45 9395,13 0 0,2681 -1050,05 -100,05 577 J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija 37 33,948 23,7636 721,13 17136,64 41 27,877 701,50 19555,75 4 4,1134 2419,11 -19,63 578 J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola 54 60,374 42,2618 818,52 34591,96 52 42,52 820,37 34882,16 -2 0,2582 290,2 1,85 579 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola 42 38,845 27,1915 714,16 19419,15 42 27,016 736,46 19896,31 0 -0,1755 477,16 22,30

580 J. Endzelīna Kauguru pamatskola 17 17,808 12,4656 682,93 8513,09 18 14,175 786,93 11154,8 1 1,7094 2641,71 104,01 581 J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola 65 66,46 46,522 786,64 36596,22 67 51,725 782,59 40479,45 2 5,203 3883,23 -4,05 582 Īslīces vidusskola 32 28,17 19,719 733,16 14457,19 25 19,517 742,04 14482,34 -7 -0,202 25,15 8,88 583 Izvaltas pamatskola 13 11,249 7,8743 635,33 5002,76 12 4,752 729,64 3467,27 -1 -3,1223 -1535,49 94,32 584 Istras vidusskola 15 14,838 10,3866 731,32 7595,88 14 5,899 748,18 4413,51 -1 -4,4876 -3182,37 16,86 585 Irlavas vidusskola 23 22,963 16,0741 656,64 10554,96 21 13,186 770,10 10154,58 -2 -2,8881 -400,38 113,46 586 Inešu pamatskola 12 6,904 4,8328 655,48 3167,82 11 4,567 755,01 3448,13 -1 -0,2658 280,31 99,53 587 Indras pamatskola 17 16,698 11,6886 627,34 7332,67 17 10,24 720,31 7376,02 0 -1,4486 43,35 92,98 588 Inčukalna pamatskola 24 21,68 15,176 783,24 11886,39 23 17,314 808,06 13990,81 -1 2,138 2104,42 24,83 589 Iļģuciema vidusskola 44 48,424 33,8968 787,00 26676,75 44 36,314 793,61 28819,06 0 2,4172 2142,31 6,61 590 Ilzenes pamatskola 15 6,419 4,4933 631,45 2837,3 10 3,634 706,29 2566,66 -5 -0,8593 -270,64 74,84 591 Ilūkstes Sadraudzības vidusskola 32 27,244 19,0708 656,35 12517,16 32 19,959 711,80 14206,85 0 0,8882 1689,69 55,45 592 Ilūkstes 1. vidusskola 33 38,416 26,8912 688,63 18517,98 33 29,711 757,94 22519,16 0 2,8198 4001,18 69,31 593 Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola 44 45,498 31,8486 828,49 26386,12 44 38,262 807,41 30892,99 0 6,4134 4506,87 -21,08 594 Ikšķiles vidusskola* 6 1,264 0,8848 825,47 730,38 67 60,889 889,15 54139,2 61 60,0042 53408,82 63,67 595 Ikšķiles Brīvā skola 10 4,936 3,4552 673,42 2326,81 10 3,634 831,85 3022,93 0 0,1788 696,12 158,42 596 Iecavas vidusskola 61 75,9 53,13 798,77 42438,47 65 61,771 885,75 54713,56 4 8,641 12275,09 86,98 597 Iecavas internātpamatskola 49 31,43 22,001 791,89 17422,46 44 25,247 847,19 21389,09 -5 3,246 3966,63 55,30 598 Gulbīša vidusskola 16 11,501 8,0507 611,62 4923,99 15 9,422 689,72 6498,53 -1 1,3713 1574,54 78,10 599 Gulbenes vidusskola 45 47,252 33,0764 689,99 22822,37 46 32,869 706,02 23206,03 1 -0,2074 383,66 16,03 600 Gulbenes Vakara (maiņu) vidusskola 37 12,774 8,9418 845,31 7558,56 33 9,252 831,16 7689,88 -4 0,3102 131,32 -14,15 601 Gulbenes novada valsts ģimnāzija 34 29,052 20,3364 770,22 15663,5 35 20,994 785,30 16486,66 1 0,6576 823,16 15,08 602 Gulbenes 2. vidusskola 49 54,479 38,1353 872,32 33266,31 52 43,391 923,13 40055,37 3 5,2557 6789,06 50,80 603 Grundzāles pamatskola 16 13,897 9,7279 642,29 6248,1 16 9,5 710,63 6751 0 -0,2279 502,9 68,34 604 Grobiņas sākumskola 45 40,353 28,2471 747,09 21103,03 45 29,941 791,65 23702,74 0 1,6939 2599,71 44,56 605 Grobiņas pagasta sākumskola 7 6,641 4,6487 695,05 3231,06 6 3,567 698,33 2490,95 -1 -1,0817 -740,11 3,29 606 Grobiņas ģimnāzija 40 38,267 26,7869 762,52 20425,42 40 29,024 797,62 23150,25 0 2,2371 2724,83 35,11 607 Griķu pamatskola 18 16,895 11,8265 650,67 7695,2 18 12,284 708,21 8699,68 0 0,4575 1004,48 57,54 608 Gramzdas pamatskola 16 10,024 7,0168 629,04 4413,85 13 5,294 708,07 3748,53 -3 -1,7228 -665,32 79,03 609 Gaviezes pamatskola 15 12,863 9,0041 707,69 6372,14 16 5,899 704,33 4154,84 1 -3,1051 -2217,3 -3,36 610 Gaujienas internātpamatskola 46 26,521 18,5647 778,17 14446,58 43 16,368 760,45 12446,99 -3 -2,1967 -1999,59 -17,73 611 Garozas pamatskola 16 14,158 9,9106 613,19 6077,04 15 10,967 699,95 7676,34 -1 1,0564 1599,3 86,76 612 Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola 16 13,057 9,1399 706,30 6455,49 16 9,13 711,19 6493,14 0 -0,0099 37,65 4,89 613 Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā vidusskola 33 27,472 19,2304 891,46 17143,15 36 24,715 819,94 20264,9 3 5,4846 3121,75 -71,52 614 Gardenes pamatskola 17 18,412 12,8884 641,05 8262,07 16 10,454 748,59 7825,79 -1 -2,4344 -436,28 107,55 615 Galgauskas pamatskola 15 13,973 9,7811 653,65 6393,41 15 10,179 740,49 7537,41 0 0,3979 1144 86,84 616 Galēnu pamatskola 13 10,855 7,5985 632,58 4806,69 13 7,526 717,73 5401,67 0 -0,0725 594,98 85,15 617 Gaismas internātpamatskola 43 30,815 21,5705 853,93 18419,6 44 25,532 824,21 21043,68 1 3,9615 2624,08 -29,72 618 Gaiķu pamatskola 14 6,394 4,4758 630,01 2819,8 10 4,047 705,49 2855,11 -4 -0,4288 35,31 75,48 619 Gaigalavas pamatskola 17 14,251 9,9757 654,62 6530,33 17 7,245 729,54 5285,51 0 -2,7307 -1244,82 74,92 620 Friča Brīvzemnieka pamatskola 26 23,758 16,6306 775,41 12895,54 28 18,987 800,29 15195,03 2 2,3564 2299,49 24,88 621 filiāle "Laidzes pamatskola" 16 12,951 9,0657 639,12 5794,05 13 8,384 721,10 6045,69 -3 -0,6817 251,64 81,98 622 Feimaņu pamatskola 13 15,72 11,004 653,81 7194,53 14 9,147 719,24 6578,88 1 -1,857 -615,65 65,43 623 Ēveles pamatskola 14 11,743 8,2201 616,72 5069,49 17 8,668 701,66 6082,03 3 0,4479 1012,54 84,95 624 Ērģemes pamatskola 14 11,285 7,8995 633,86 5007,21 15 7,942 700,14 5560,48 1 0,0425 553,27 66,27 625 Ērgļu vidusskola 27 27,586 19,3102 756,76 14613,11 28 21,17 754,24 15967,31 1 1,8598 1354,2 -2,51 626 Ēdoles pamatskola 15 16,727 11,7089 651,35 7626,55 14 10,672 716,86 7650,33 -1 -1,0369 23,78 65,51 627 Ezersalas internātpamatskola 22 18,378 12,8646 804,14 10344,91 20 9,103 868,94 7909,99 -2 -3,7616 -2434,92 64,81 628 Ezernieku vidusskola 18 22,168 15,5176 682,83 10595,94 19 16,957 763,43 12945,48 1 1,4394 2349,54 80,60 629 Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija 45 48,638 34,0466 842,12 28671,31 41 34,078 807,75 27526,58 -4 0,0314 -1144,73 -34,37 630 Engures vidusskola 29 30,676 21,4732 767,64 16483,67 28 23,566 792,44 18674,54 -1 2,0928 2190,87 24,80 631 Elejas vidusskola 40 43,784 30,6488 679,43 20823,57 39 33,517 745,39 24983,37 -1 2,8682 4159,8 65,97 632 Eglaines pamatskola 16 15,834 11,0838 643,48 7132,19 16 9,7 718,26 6967,1 0 -1,3838 -165,09 74,78 633 Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola 47 44,157 30,9099 944,90 29206,72 49 36,769 1036,14 38097,84 2 5,8591 8891,12 91,24 634 Džūkstes pamatskola 20 16,858 11,8006 700,17 8262,48 18 11,964 732,75 8766,57 -2 0,1634 504,09 32,57 635 Dzirciema internātpamatskola 32 25,095 17,5665 761,13 13370,39 32 13,998 808,05 11311,02 0 -3,5685 -2059,37 46,92 636 Dzimtmisas pamatskola 23 18,091 12,6637 689,40 8730,31 19 11,993 736,97 8838,47 -4 -0,6707 108,16 47,57 637 Dzērves pamatskola 19 16,77 11,739 709,15 8324,69 18 10,873 719,55 7823,66 -1 -0,866 -501,03 10,40 638 Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas pamatskola 11 8 5,6 631,98 3539,06 10 5,538 727,59 4029,42 -1 -0,062 490,36 95,62 639 Dzelzavas pamatskola 15 15,971 11,1797 648,45 7249,5 15 11,999 736,35 8835,51 0 0,8193 1586,01 87,90 640 Dzelzavas internātpamatskola 31 22,323 15,6261 782,56 12228,4 31 18,458 779,54 14388,78 0 2,8319 2160,38 -3,02 641 Dundagas vidusskola 37 44,626 31,2382 709,05 22149,36 37 31,17 714,50 22271,08 0 -0,0682 121,72 5,46 642 Dunavas pamatskola 10 5,476 3,8332 624,17 2392,57 10 4,627 701,37 3245,24 0 0,7938 852,67 77,20 643 Druvienas pamatskola 16 8,761 6,1327 636,20 3901,65 13 5,858 703,81 4122,9 -3 -0,2747 221,25 67,60 644 Drustu pamatskola 13 12,866 9,0062 656,51 5912,68 11 6,499 748,81 4866,51 -2 -2,5072 -1046,17 92,30 645 Dricānu vidusskola 25 24,51 17,157 625,79 10736,61 23 17,732 695,72 12336,54 -2 0,575 1599,93 69,94 646 Dravnieku pamatskola 13 10,718 7,5026 644,83 4837,93 14 6,801 719,51 4893,36 1 -0,7016 55,43 74,67 647 Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola 103 121,605 85,1235 866,84 73788,15 98 89,895 871,47 78341,11 -5 4,7715 4552,96 4,64 648 Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 35 34,671 24,2697 939,93 22811,72 32 22,654 867,38 19649,58 -3 -1,6157 -3162,14 -72,55 649 Drabešu internātpamatskola 29 13,368 9,3576 720,31 6740,41 20 5,602 916,24 5132,75 -9 -3,7556 -1607,66 195,92 650 Dobeles Valsts ģimnāzija 45 46,969 32,8783 784,42 25790,53 48 33,082 867,27 28690,88 3 0,2037 2900,35 82,84 651 Dobeles sākumskola 10 12,872 9,0104 680,03 6127,32 11 9,035 758,19 6850,25 1 0,0246 722,93 78,16 652 Dobeles Kristīgā pamatskola 29 31,328 21,9296 688,27 15093,5 29 19,352 778,26 15060,93 0 -2,5776 -32,57 89,99 653 Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola 27 19,6 13,72 636,65 8734,85 27 12,129 773,79 9385,26 0 -1,591 650,41 137,14 654 Dobeles 1. vidusskola 62 77,045 53,9315 772,20 41646,04 70 57,714 775,80 44774,77 8 3,7825 3128,73 3,60

2011. gada septembris Nr. 9. - Jelgavas rajona padome
Slimnīcas Ziņas, septembris, 2008 - P. Stradiņa Klīniskā ...
Nr. 9 (102) Septembris - Mālpils
2012.gada 6.septembris Nr.36(272) - Jelgavas Vēstnesis
Nr. 9 (124) Septembris - Mālpils
2012. gada marts Nr.3.
2011.g. septembris Nr.1 - Jelgavas 1. ģimnāzija
2010. gada janvāris Nr.1. - Jelgavas rajona padome
2011.gada 22.septembris Nr.37(222) - Jelgavas Vēstnesis
2010. gada decembris Nr.12
2011.gada 3.marts Nr.9(194) - Jelgavas Vēstnesis
2011.gada 18.augusts Nr.32(217) - Jelgavas Vēstnesis
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
2012. gada jūnijs Nr.6. - Jelgavas rajona padome
2011.gada 28.aprīlis Nr.17(202) - Jelgavas Vēstnesis
2013. gada maijs Nr.5 - Jelgavas rajona padome
2008. gada 3.aprīlis. Nr14(46) - Jelgavas Vēstnesis
2013.gada 7.februāris Nr.6(293) - Jelgavas Vēstnesis
2012.gada 26.aprīlis Nr.17(253) - Jelgavas Vēstnesis
Ropažu novada Attīstības programma 2013. - 2019. gadam - Ropaži.lv
2009. gada 20.augusts. Nr.32(116) - Jelgavas Vēstnesis
2011. gADA miRKļi JeLgAVā - Jelgavas Vēstnesis
Nr.2 (129) Februāris - Mālpils
Nr.11 (115) Novembris - Mālpils