kultūras vadība (42345) - Ekonomikas un Kultūras augstskola

eka.edu.lv

kultūras vadība (42345) - Ekonomikas un Kultūras augstskola

3. Vai Jūs apmierina bibliotēkā

pieejamais literatūras klāsts?

Apmierina 41% 38%

Daļēji apmierina 46% 47%

Neapmierina

4. Kā Jūs vērtējat savas nodaļas

lietvedes darbu?

13% 15%

Apmierina 65% 68%

Daļēji apmierina 33% 30%

Neapmierina

5. Vai Jūs saņem pietiekami

2% 2%

daudz informācijas par

aktualitātēm augstskolā?

Jā 83% 84%


6. Vai Jūs apmierina augstskolas

mājas lapa?

17% 16%

Jā 87% 95%


7. Vai Jūs esat apmierināts ar

Studentu pašpārvaldes darbību?

13% 5%

Jā, tās darbība ir efektīva, vajadzīga 41% 48%

un lietderīga

Daļēji, tās darbība ir jāuzlabo 17% 22%

Perosonīgi nejūtu tās darbību

8. Kas ir noteicošais faktors,

42% 30%

kādēļ Jūs studējat šajā

augstskolā?

Studiju programmas saturs 175 102

Augstskolas pasniedzēji 16 12

Apgūstamā specialitāte 35 18

Attieksme 7 3

Iespēja macības savienot ar darbu 4 8

Atrašanās vieta 9 4

Studiju maksa 25 12

Iespēja mācīties sestdienās 3 4

Plānojums 14 11

Prestiţs 4 1

Atsauksmes 8 4

Kvalitāte 10 2

Reklāma 2 2

Kursa biedri 2 6

Atturas

9. Kas Jūs apmierina, studējot

šajā augstskolā?

34 31

Studiju programmas saturs 41 38

Vairums pasniedzēju atsaucība un 101 71

kompetence

Nodarbību laiki 38 26

Augstskolas vide, sakārtotās telpas 68 30

SP darbs 11 6

11

More magazines by this user
Similar magazines