PRAKTISKA ROKASGR MATA - Eiropas Parlaments - Europa

europarl.europa.eu

PRAKTISKA ROKASGR MATA - Eiropas Parlaments - Europa

14

ReSuRSu SAGlABĀšAnA

KZP paredz vairākus ierobežojumus attiecībā uz piekļuvi

ūdeņiem un resursiem. Piemēram, līdz 2012. gadam ir noteikta

12 jūras jūdzes plata zvejas ierobežojuma zona, lai veicinātu

tradicionālo piekrastes zveju. Ir vēl citi ierobežotas piekļuves

piemēri — tādi kā apgabalu noteikšana Šetlendas salās. Tiek

ievērots relatīvās stabilitātes princips, kas regulē piekļuvi

resursiem un kura pamatā ir konkrēta krājumu nozvejas daudzuma

noteikšana katrai dalībvalstij.

KZP ne tuvu nav sasniegusi paredzētos rezultātus attiecībā uz

resursu saglabāšanu. Faktiski 30 % krājumu atrodas ārpus bioloģiskajām

drošības robežām. Pārmērīga spiediena dēļ zvejas

apjoms samazina krājumu apjomu par 80 %.

2002. gada reformas mērķis bija pakāpeniski īstenot uz ekosistēmām

balstītu zivsaimniecības pārvaldību. Reformai bija

vairāk izteikts ilgtermiņa skatījums attiecībā uz atjaunošanas

daudzgadu plāniem vai krājumu pārvaldību. Tomēr ekosistēmiskas

pieejas piemērošana ir pretrunā ar lēmumu par KPN

apjoma un kvotu noteikšanu institucionalizāciju Padomē un

reizēm nav pietiekamu zinātnisko datu tās piemērošanai.

Galvenie saglabāšanas pasākumi bija daudz tradicionālāki un

noteica kopējo pieļaujamo nozveju (KPN), zvejas intensitātes

ierobežojumus un tehniskos pasākumus (zvejas rīkus un izkraušanai

noteiktos minimālos izmērus). Ar šiem pasākumiem

tika noteikts pienākums reģistrēt nozveju un ziņot par to un

par izkraušanu.

Eiropas Savienībā 63 % no krastā izkautajiem zvejniecības

produktiem, veido tās sugas, uz kurām attiecas pieļaujamā

nozvejas līmeņa (PNL) shēma. Lielākā daļa (44 % nozvejas)

ir pelaģiskās sugas (siļķes, brētliņas, zilie merlangi. makreles.

stavridas, anšovi, zobenzivis un zlā tunzivs), 19 % no izkrautajiem

zvejniecības produktiem ir bentiskās sugas (tūbītes,

More magazines by this user
Similar magazines