PRAKTISKA ROKASGR MATA - Eiropas Parlaments - Europa

europarl.europa.eu

PRAKTISKA ROKASGR MATA - Eiropas Parlaments - Europa

mencas, heki, plekstes, omāri, merlūzas,

pikšas, Norvēģijas esmarkas, merlangi,

butes, jūrasvelni. Ziemeļu garneles,

jūras zeltplekstes, rajas, melnie

paltusi, jūrasmēles, Ziemeļu jūrasasari,

pollaki, akmeņplekstes, butes un laši).

KNP un kvotu sistēmas blakusparādība

ir atkritumu novadīšana jūrā, kas nodara

ļoti lielu kaitējumu zivju krājumiem

un ekosistēmu kopumam. Zvejas iespējas

nosaka Padome. Relatīvās stabilitātes

principa piemērošana un flotu

jaudas pārpalikums izraisa dalībvalstu

negatīvās lomas palielināšanos attiecībā

uz zvejas zonu ilgtspēju.

Lai zvejnieki varētu plānot savu darbību

ilgtermiņā, zivju resursi tiek pārvaldīti

saskaņā ar daudzgadu pārvaldības

plāniem. Krājumu apmērs ir mazāks nekā bioloģiskais drošības

slieksnis, un tie ir daudzgadu atjaunošanas plānu uzmanības

centrā.

Tika pieņemti dažādi rīcības plāni, lai ierobežotu zivsaimniecības

ietekmi uz apdraudētiem biotopiem, aizsargātu sugas,

kas nav zivsaimniecības uzmanības lokā un samazinātu nevēlamu

nozveju un atkritumu daudzumu.

FlOTeS PĀRVAldĪBA

KZP ietver pasākumus, kuru mērķis ir nepieļaut, ka padziļinās

nelīdzsvarotība starp flotes jaudas pārpalikumu un reālajām

zvejas iespējām. Neraugoties uz to, ka flotes pārvaldībai ir būtiska

nozīme resursu saglabāšanā, tās noteikumi un finansējums

ir atkarīgs no strukturālām darbībām. Tomēr dalībvalstis,

lai turpinātu darbību un saglabātu nodarbinātību, bieži vien

dod priekšroku struktūrfondu izmantošanai, nevis zvejas jaudas

samazināšanai. Turklāt ekonomiskā krīze apdraud strukturālo

darbību kopuma un īpaši zvejas jaudas samazināšanas

līdzfinansēšanu.

Pirms 2002. gada flote tika pārvaldīta, izmantojot daudzgadu

vadības programmas (DVP), tomēr tās nepalīdzēja atrisināt Kopienas

flotes jaudas pārpalikuma problēmu. Kopš 2002. gada

reformas vairs nedrīkst aizstāt nevienu ražošanas apjomu, par

PRIeKšVēSTuRe

15

More magazines by this user
Similar magazines