PRAKTISKA ROKASGR MATA - Eiropas Parlaments - Europa

europarl.europa.eu

PRAKTISKA ROKASGR MATA - Eiropas Parlaments - Europa

gumiem attiecībā uz zivsaimniecību, kas noslēgti ar trešām

valstīm, un zinātnisko padomju uzlabošanu zivsaimniecības

pārvaldībai.

Reformas laikā Komisija iepazīstināja ar vairākiem Kopienas

rīcības plāniem, kas ietver:

• zvejniecību Vidusjūrā;

• vides aizsardzības prasību iekļaušanu KZP;

• nelegālas, nereģistrētas un neregulētas (NNN) zvejas

izskaušanu;

• Kopienas zivsaimniecības nozares pārstrukturēšanas

sociālo, ekonomisko un reģionālo seku novēršanu;

• zvejas atkritumu samazināšanu.

Ļoti bieži galu galā pieņemtie tiesību akti pilnībā neietvēra

Komisijas paziņojumos paustos mērķus.

PRIeKšVēSTuRe

19

More magazines by this user
Similar magazines