PRAKTISKA ROKASGR MATA - Eiropas Parlaments - Europa

europarl.europa.eu

PRAKTISKA ROKASGR MATA - Eiropas Parlaments - Europa

24

zivsaimniecības komitejas ziņojumu tematiskais

sadalījums. Sestais sasaukums

Statistika

4 %

Struktūras

7 %

KZP

8 %

Citi

16 %

Kontrole

8 %

Vide

10 %

Nolīgumi

par zveju

28 %

Resursu

saglabặšana

19 %

procedūras piemērošanu, gan ņemot vērā EP tiesības tikt nekavējoties

un pilnībā informētam visos procedūras posmos.

Attiecībā uz resursu saglabāšanas politiku vairums Zivsaimniecības

komitejas pieņemto ziņojumu paredz krājumu atjaunošanas

un pārvaldības plānus. Ir vērts pieminēt vēl trīs

ziņojumus, kam ir politiska nozīme. Piektā sasaukuma beigās

Parlaments svītroja noteikumus par „pārvaldības pasākumiem

ilgtspējīgai zivju resursu izmantošanai Vidusjūrā”. Vēlāk

Parlaments 5 un Komisija centās rast kompromisu, lai pēc

iespējas ātrāk uzlabotu situāciju attiecībā uz šiem resursiem.

Ir arī pilnīgi pretējs ziņojums par „zivju resursu saglabāšanu,

izmantojot tehniskus pasākumus” 6 . Šis dokuments ir

svarīgs daudzējādā ziņā, jo tas ir sava veida tilts uz nākotnē

grozīto KZP.

5 T6-0234/2005, Oficiālais Vēstnesis: C 124, 25.05.2006, lpp. 0421-0527 E.

6 ESOV: www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5647852.

Visbeidzot, ziņojumā par „politiku nevēlamu piezveju samazināšanai

un izmetumu novēršanai Eiropas zvejniecībā” 7

Eiropas Parlaments uzsvēra, ka „kopējās pieļaujamās nozvejas”

(KPN) sistēma bija viens no galvenajiem izmetumu avotiem un

vajadzēja veikt pasākumus, lai aizliegtu to sugu obligātos izmetumus,

kurām ir noteikts izkrāvums un kas tiek nenovēršami

nozvejotas, lai gan neietilpst nevienā kvotā. KPN ir jāiekļauj

nevēlamās piezvejas kvotas, un visām izkrautajām nevēlamajām

piezvejām ir jāpiemēro attiecīgās kvotas tā, lai gadījumā,

kad zvejas zonā tiek pārsniegta nevēlamās nozvejas kvota, tai

draudētu slēgšana. Turklāt ir izteikts priekšlikums, ka gadījumā,

ja tiek nozvejots pārmērīgs zivju mazuļu daudzums, zvejas

zona tiek slēgta reālā laikā. Pēc tam šī kvota pakāpeniski

jāsamazina, lai rosinātu uzlabot zvejas rīku selektivitāti.

Pieminēto ziņojumu skaits, kuros ir aplūkota tieši jūras vides

saglabāšana, skaidri parāda šā temata svarīgumu. Papildus

šiem desmit ziņojumiem ir vēl citi, kas ir cieši saistīti ar vides

jautājumiem. Piemēram, ziņojumam par „KZP un ekosistēmisku

pieeju zivsaimniecības pārvaldībā” 8 ir būtiska nozīme saistībā ar

gaidāmo reformu, līdzīgi kā dokumentam par „zivsaimniecību un

akvakultūru piekrastes zonu saistībā ar integrēto pārvaldību” 9 ,

kurā aplūkota integrēta jūrniecības politika.

Raugoties no gaidāmās KZP reformas viedokļa, ļoti svarīgs ir

arī ziņojums par „ilgtspējas principa piemērošanu Eiropas

Savienības zivju zonās, izmantojot maksimālās ilgtspējīgās

ieguves apjomu” 10 . Ļoti kritiskajā ziņojumā Eiropas Parlaments

brīdināja, ka vairumā zinātnisko iestāžu pārsvarā tiek izmantots

7 T6-0034/2008, 31/01/2008.

8 T6-0009/2009.

9 T6-0382/2008.

10 T6-0382/2007, 06/09/2007.

More magazines by this user
Similar magazines