PRAKTISKA ROKASGR MATA - Eiropas Parlaments - Europa

europarl.europa.eu

PRAKTISKA ROKASGR MATA - Eiropas Parlaments - Europa

klasiskais maksimālās ilgtspējīgās ieguves apjoma (MIIA) modelis,

kā arī citas avangardiskas pieejas, kurās ekosistēma tiek ņemta

vērā kopumā. Parlaments brīdināja par grūtībām, kas ir saistītas

ar MIIA modeļa piemērošanu zivju zonām, kurās atrodamas

vairākas sugas. Eiropas Parlaments izteica nožēlu, ka nav veikta

analīze par MIIA modeļa attīstību un dažādajām pieejām, kā

arī Komisijas ziņojumā piedāvāto risinājumu nepiemērotību

un par to, ka nav veikts MIIA modeļa piemērošanas rezultāta

padziļināts novērtējums. EP aicināja Komisiju izveidot piekļuves

sistēmu resursiem, kas veicina ilgtspēju, apgrūtina izmešanu,

vienkāršo tehniskos pasākumus, nepieļauj diskrimināciju un

saasinātu konkurenci resursu nozvejā, nosaka vajadzīgo elastību

un uzlabo nozares konkurētspēju. Vēl tas uzsvēra, ka jebkādām

izmaiņām pārvaldības sistēmā jābūt balstītām uz kompensācijas

mehānismiem, kuru pamatā ir priekšlikuma sociālekonomiskās

ietekmes analīze.

Citā ziņojumā par pārvaldības instrumentiem, kuru pamatā

ir zvejas tiesības, Eiropas Parlaments 11 aicināja Komisiju izpētīt

pārvaldības sistēmas, kuru pamatā ir zvejas tiesības (RBM)

un kas tiek patlaban piemērotas dalībvalstīs, un izvērtēt to

efektivitāti attiecībā uz kopējās zivsaimniecības politikas mērķu

īstenošanu. Komisija publicēja pētījumu par zvejas tiesībām,

kas būs viens no galvenajiem gaidāmās reformas tematiem

12 . B departaments 2007. gada septembrī rīkoja semināru

par šo tematu 13 .

11 T6-0113/2008, 10/04/2008.

12 MRAG un citi, I daļa: An analysis of existing Rights Based Management (RBM) instruments

in Member States and on setting up best practices in the EU, II daļa: Catalogue

of Rights-Based Management Instruments in coastal EU Member States.

Eiropas Komisija, 2009.

13 Bjørn Hersoug, Torbjorn Trondsen, (Norvēģijas Zvejniecības zinātnes koledža, Trumses

Universitāte); Luc van Hoof, Maud Evrard (Wageningen UR IMARES); Thórólfur Matthiasson

(Īslandes Universitāte), La gestion fondée sur les droits de pêche. Eiropas

Parlaments, 2007.

eIROPAS PARlAMenTS un KzP

25

More magazines by this user
Similar magazines