PRAKTISKA ROKASGR MATA - Eiropas Parlaments - Europa

europarl.europa.eu

PRAKTISKA ROKASGR MATA - Eiropas Parlaments - Europa

34

Eiropas Savienības tehnisko aprakstu un Eiropas Parlamenta

publikāciju sagatavošana un atjaunināšana, kas tematisku

aprakstu veidā piedāvā visaptverošu pārskatu par

Kopienas politikām un Eiropas Parlamenta ieguldījumu Eiropas

integrācijas veicināšanā. Kopējā zivsaimniecības politika

ir īpaši aplūkota sešos aprakstos (Tehniskie apraksti →

Temati → Kopējās politikas → Kopējā zivsaimniecības politika).

Tehnisko aprakstu attiecīgā versija 28 ir pieejama trīs

valodās: franču, angļu un vācu. Tā tiek regulāri atjaunināta.

Turklāt 2009. gadā tika izdota pārskatītā tehnisko aprakstu

versija CD formātā visās Kopienas valodās, kā arī drukāta

versija sešās valodās (EN, FR, DE, IT, ES, PL).

Pētījumi, ārējie komentāri un semināru dokumenti zivsaimniecības

jomā tiek apkopoti Eiropas Parlamenta publikāciju

katalogā 29 .

Katru mēnesi dalībvalstīm un Eiropas Parlamenta iestādēm

tiek nosūtīts B Direktorāta informatīvs apkārtraksts ar jaunāko

informāciju (publicētie pētījumi, rīkotie semināri u.c.) 30 .

Turklāt reizēm var tikt nosūtīti saistoši dokumenti (pētījumi,

raksti, statistika u.tml.), izmantojot e-pastu.

Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar B departamentu,

nosūtot e-pastu: poldep-cohesion@europarl.europa.eu.

28 http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/staticDisplay.do?language

=EN&id=72

29 http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/catalog.do?

language=EN

30 Informatīvais apkārtraksts - B Direktorāts (arhīvs)

B dePARTAMenTS un TĀ ATBAlSTA nOzĪMe PARlAMenTA dARBĀ

More magazines by this user
Similar magazines