PRAKTISKA ROKASGR MATA - Eiropas Parlaments - Europa

europarl.europa.eu

PRAKTISKA ROKASGR MATA - Eiropas Parlaments - Europa

2

AUTORS

Jesús Iborra Martín, B departaments: strukturālā un kohēzijas politika, Eiropas Parlaments

VALODU REDAKCIJAS

Oriģināls: FR.

Tulkojumi: BG CS DA DE EL ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV

FOTOGRĀFIJU AVOTS

Shutterstock, iStockphoto, Eiropas Parlaments

PAR REDAKTORU

Lai sazinātos ar departamentu vai pieteiktos tā ikmēneša informatīvajam izdevumam, lūdzu,

rakstiet: poldep-cohesion@europarl.europa.eu

Manuskripts pabeigts 2009. gada aprīlī.

Brisele, Eiropas Parlaments ©, 2009.

ATRUNA

Tikai autors ir atbildīgs par šajā dokumentā paustajiem uzskatiem, kas var atšķirties no

Eiropas Parlamenta oficiālās nostājas.

Dokumentu atļauts pavairot un tulkot nekomerciāliem nolūkiem, ja tiek norādīta atsauce uz avotu un izdevējam tiek nosūtīts

iepriekšējs paziņojums un izdevuma eksemplārs.

More magazines by this user
Similar magazines