PRAKTISKA ROKASGR MATA - Eiropas Parlaments - Europa

europarl.europa.eu

PRAKTISKA ROKASGR MATA - Eiropas Parlaments - Europa

Zivsaimniecības zinātnisko, tehnisko un ekonomisko jautājumu komiteja

(ZZTEJK/STECF)

https://stecf.jrc.ec.europa.eu/home

RKP Ziemeļjūrai

http://www.nsrac.org/

RKP pelāģisko zivju krājumiem

http://www.pelagic-rac.org

RKP ziemeļrietumu ūdeņiem

http://www.nwwrac.org

RKP Baltijas jūrai

http://www.bsrac.org

RKP dienvidrietumu ūdeņiem

http://www.ccr-s.eu

RKP atklātās jūras/tālsatiksmes flotei

http://www.ldrac.eu

RKP Vidusjūrai

Sastāvs 2009. gada 1. aprīlī

CITAS eIROPAS IeSTĀdeS

Community Fisheries Control Agency (CFCA)

www.cfca.europa.eu

Council (Agriculture and Fisheries)

http://www.consilium.europa.eu/App/newsroom/loadbook.

aspx?BID=100&LANG=2&cmsid=355

Court of Justice

http://curia.europa.eu/en/index.htm

Court of Auditors

http://eca.europa.eu/portal/page/portal/eca_main_pages/splash_page

CITI InFORMĀCIjAS AVOTI

41

More magazines by this user
Similar magazines