PRAKTISKA ROKASGR MATA - Eiropas Parlaments - Europa

europarl.europa.eu

PRAKTISKA ROKASGR MATA - Eiropas Parlaments - Europa

42

European Economic and Social Committee

http://eesc.europa.eu/index_en.asp

Committee of the Regions

http://www.cor.europa.eu/pages/HomeTemplate.aspx

European Food Safety Authority (EFSA)

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_home.htm

European Environment Agency (EEA)

http://www.eea.europa.eu/

ReģIOnĀlĀS zIVSAIMnIeCĪBAS ORGAnIzĀCIjAS

Antarktikas ūdeņu dzīvo resursu saudzēšanas konvencija (CCAMLR)

www.ccamlr.org

Ziemeļu tunzivju saglabāšanas komisija (CCSBT)

http://www.ccsbt.org/

Vidusjūras Vispārējā zivsaimniecības komisija (VVZK/GFCM)

http://www.gfcm.org/gfcm

Amerikas Tropisko tunzivju komisija (ATTK/IATTC)

http://www.iattc.org/

Starptautiskā Atlantijas tunzivju saglabāšanas komisija (SATSK/ICCAT)

http://www.iccat.int/en/

Vidusatlantijas Austrumdaļas zivsaimniecības komiteja (VAZK/CECAF)

http://www.intfish.plus.com/orgs/fisheries/cecaf.htm

Vidusatlantijas Rietumdaļas zivsaimniecības komiteja (VRZK/WECAFC)

http://www.intfish.plus.com/orgs/fisheries/wecafc.htm

Ziemeļaustrumatlantijas Zivsaimniecības komiteja (ZZK/NEAFC)

http://www.neafc.org/

Indijas okeāna tunzivju komisija(IOTK/IOTC)

http://www.iotc.org/French/index.php

Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācija (ZAZO/NAFO)

http://www.nafo.int/

More magazines by this user
Similar magazines