PRAKTISKA ROKASGR MATA - Eiropas Parlaments - Europa

europarl.europa.eu

PRAKTISKA ROKASGR MATA - Eiropas Parlaments - Europa

Dienvidaustrumu Atlantijas zvejniecības organizācija (DAZO/SEAFO)

http://www.seafo.org/

Ziemeļatlantijas Lašu saudzēšanas organizācija (ZLSO/NASCO)

http://www.nasco.int/

Ziemeļatlantijas Lašu saudzēšanas organizācija (ZLSO/NASCO)

http://www.nasco.int/

Starptautiskā delfīnu saudzēšanas programma (SDSP/ IDCP)

http://www.iattc.org/IDCPENG.htm

Tālu migrējošo zivju krājumu saglabāšanas un pārvaldības Klusā okeāna rietumu un

centrālajā daļā komisija (WCPFC)

http://www.wcpfc.int/

CITAS STARPTAuTISKAS IeSTĀdeS

PLO. Zivsaimniecības un akvakultūras nodaļa

http://www.fao.org/fishery/fr

ESAO. Apmaiņas un lauksaimniecības direktorāts

http://www.oecd.org/department/0,3355,fr_2649_33901_1_1_1_1_1,00.html

Pasaules Banka

http://www.banquemondiale.org/

MInISTRIjAS

Austrija, Ministerium für Land- und Forstwirtschaft

http://www.lebensministerium.at/en/home/

Beļģija, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Beleidsdomein Landbouw & Visserij

http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/visserij/index.html

Bulgārija, Lauksaimniecības un mežsaimniecības ministrija

http://www.mzgar.government.bg/mz_eng/default.asp

Čehijas Republika, Lauksaimniecības ministrija

http://www.mze.cz

Dānija, Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri

http://www.fvm.dk/

CITI InFORMĀCIjAS AVOTI

43

More magazines by this user
Similar magazines