PRAKTISKA ROKASGR MATA - Eiropas Parlaments - Europa

europarl.europa.eu

PRAKTISKA ROKASGR MATA - Eiropas Parlaments - Europa

44

Igaunija, Lauksaimniecības ministrija

http://www.agri.ee/eng/

Somija, Lauksaimniecības un mežsaimniecības ministrija

http://www.mmm.fi/

Francija, Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministrija

http://www.agriculture.gouv.fr/

Vācija, Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

http://www.bml.de/

Grieķija, Lauksaimniecības ministrija

http://www.minagric.gr/

Ungārija, Lauksaimniecības ministrija

http://www.fvm.hu/main.php?folderID=850&seturl=folder&setlang=eng

Īslande, Zivsaimniecības ministrija

http://eng.sjavarutvegsraduneyti.is/

Īrija, Jūras un dabas resursu departaments

http://www.dcmnr.gov.ie/

Itālija, Pesca e Acquacoltura

http://www.politicheagricole.it/default.htm

Lietuva, Lauksaimniecības ministrija, Zivsaimniecības departaments

http://www.zum.lt/min/OS/dsp_struktura.cfm?StambesnisID=81&langparam=EN

Luksemburga, Service Chasse et pêche

http://www.environnement.public.lu/

Malta, Lauku lietu un vides ministrija

http://mrae.gov.mt/

Nīderlande, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

http://www.minlnv.nl/

Norvēģija, Zivsaimniecības ministrija

http://odin.dep.no/fid/engelsk/index-b-n-a.html

Norvēģijas oficiālā tīmekļa vietne par jūras pārtikas drošību un resursiem un

akvakultūras pārvaldību

http://www.fisheries.no/

More magazines by this user
Similar magazines