PRAKTISKA ROKASGR MATA - Eiropas Parlaments - Europa

europarl.europa.eu

PRAKTISKA ROKASGR MATA - Eiropas Parlaments - Europa

PIelIKuMS. jŪRlIeTu un zIVSAIMnIeCĪBAS

ģeneRĀldIReKTORĀTA ORGAnIzĀCIjAS

ShēMA

PIELIKUMS. JŪRLIETU UN ZIVSAIMNIECĪBAS ĢENERĀLDIREKTORĀTA ORGANIZĀCIJAS SHĒMA (MARE ĢD)

08.05.2009

ĢENERĀLDIREKTORS

Fokion FOTIADIS

Palīgs: Gilles BERTRAND

Iekšējais auditors: Lars MUHRBECK

A DIREKTORĀTS: POLITIKU IZSTRĀDE UN KOORDINĒŠANA

César DEBÉN ALFONSO

Padomnieki

Zinātniskajos jautājumos: Poul DEGNBOL

Sociālajās un vienkāršošanas lietās: Giorgio GALLIZIOLI

A/1 – Jūras politika Paul NEMITZ

A/2 – Kopējā zivsaimniecības un akvakultūras politika Jean-Claude CUEFF

A/3 – Strukturālā politika un ekonomiskā analīze Slawomir TOKARSKI

A/4 – Zvejas kontroles politika Valérie LAINÉ

B DIREKTORĀTS: STARPTAUTISKĀS LIETAS UN TIRGI

Pierre AMILHAT

B/1 – Starptautiskās lietas, jūras tiesības un reģionālās

Constantin ALEXANDROU

zivsaimniecības organizācijas

B/2 – Zivsaimniecības kontrole starptautiskajos ūdeņos Willem BRUGGE

B/3 – Divpusējie nolīgumi Fabrizio DONATELLA

B/4 – Tirdzniecība un tirgi Christian RAMBAUD

C DIREKTORĀTS: ATLANTIJAS OKEĀNS, ATTĀLĀKIE REĢIONI, ZIEMEĻU LEDUS OKEĀNS

Reinhard PRIEBE

Padomnieki

Norvēģijas un ZAZO lietās : John SPENCER

49

More magazines by this user
Similar magazines