PRAKTISKA ROKASGR MATA - Eiropas Parlaments - Europa

europarl.europa.eu

PRAKTISKA ROKASGR MATA - Eiropas Parlaments - Europa

50

Saglabāšanas un vides lietās: : Armando ASTUDILLO

C/1 – Jūras politika Atlantijas okeānā, attālākajos reģionos un Eddy HARTOG

Ziemeļu Ledus Okeānā

C/2 – Zvejas saglabāšana un kontrole Atlantijas okeānā un

Maria De La Fuensanta CANDELA CASTILLO

attālākajos reģionos

C/3 – Strukturālās darbības: Īrija, Spānija, Francija, Portugāle un Veronika VEITS

Apvienotā Karaliste; datu apkopošanas horizontālā pārvaldība

D DIREKTORĀTS: VIDUSJŪRA UN MELNĀ JŪRA

Carla MONTESI

D/1 – Jūras politika Vidusjūrā un Melnajā jūrā Fabrizia BENINI

D/2 – Zvejas saglabāšana un kontrole Vidusjūrā un Melnajā jūrā un John MALLETT

datu horizontālā pārvaldība

D/3 – Strukturālās darbības: Bulgārija, Grieķija, Itālija, Kipra, Malta, Stephanos SAMARAS

Rumānija, Slovēnija

E DIREKTORĀTS: BALTIJAS JŪRA, ZIEMEĻJŪRA UN DALĪBVALSTIS, KAS NEATRODAS PIEKRASTĒ

v.i.: Ernesto PENAS LADO

Padomnieks

Saglabāšanas un vides lietās: Olle HAGSTRÖM Olle HAGSTRÖM

E/1 – Jūras politika Baltijas jūrā un Ziemeļjūrā f.f.: Haitze SIEMERS

E/2 – Zvejas saglabāšana un kontrole Baltijas jūrā un Ziemeļjūrā Ernesto PENAS LADO

E/3 – Strukturālās darbības: Beļģija, Dānija, Vācija, Igaunija, Latvija, Alberto SPAGNOLLI

Lietuva, Nīderlande, Polija, Somija, Zviedrija un dalībvalstis, kas

neatrodas piekrastē

F DIREKTORĀTS: RESURSI

Daniela GHEORGHE

Padomnieki Ilona JEPSENA

F/1 – Budžets, publiskie iepirkumi un kontrole Mark JOHNSTON

F/2 – Informācija, saziņa, iestāžu savstarpējās attiecības,

novērtēšana un plānošana

Emmanouil-Giorgios PAPAIOANNOU

F/3 – Cilvēku, informācijas resursi un dokumentu pārvaldība Agnes LINDEMANS

F/4 – Juridiskās lietas Friedrich WIELAND

PIelIKuMS. jŪRlIeTu un zIVSAIMnIeCĪBAS ģeneRĀldIReKTORĀTA ORGAnIzĀCIjAS ShēMA

More magazines by this user
Similar magazines