PRAKTISKA ROKASGR MATA - Eiropas Parlaments - Europa

europarl.europa.eu

PRAKTISKA ROKASGR MATA - Eiropas Parlaments - Europa

PRIeKšVĀRdS

Cienījamie deputāti!

Vēlos izmantot šo iespēju, lai sveiktu jūs Eiropas Parlamentā un sniegtu informāciju par iespējām

saņemt eksperta padomu. Efektīva parlamentārā darba pamatā ir specializēta, objektīva,

kvalitatīva un aktuāla informācija. Tālab tika izveidotas piecas par pētniecību atbildīgas

nodaļas, ko sauc par „ politikas departamentiem”. To darbība aptver visas Eiropas Parlamenta

kompetences jomas. Minētie departamenti sagatavo kvalitatīvus neatkarīgos pētījumus, ko

veic vai nu paši direktorāti, vai neatkarīgi eksperti.

Strukturālās un kohēzijas politikas departaments (B politikas departaments) pirmām kārtām

atbild par piecām politikas jomām — lauksaimniecība un lauku attīstību, kultūru un izglītību,

zivsaimniecību, reģionālo attīstību un transportu un tūrismu. Tas sniedz ļoti daudzveidīgus

pakalpojumus no sarežģītu likumdošanas jautājumu padziļinātas analīzes līdz īsai pamatinformācijai

un pat darbsemināriem, kuros aicināti uzstāties eksperti. Šo pakalpojumu mērķis

ir atbalstīt parlamentāro struktūrvienību darbu, piemēram, tieši veicinot konkrētas komitejas

likumdošanas darbu vai sniedzot pamatinformāciju deputātu delegācijas vizītēm. Visi Strukturālās

un kohēzijas politikas direktorāta sagatavotie teksti, izņemot dažus konfidenciālus

dokumentus, ir publicēti Parlamenta tīmekļa vietnē, kur tie ir pieejami visiem deputātiem un

plašākai sabiedrībai.

Šajā publikācijā atradīsiet informāciju par būtiskākajiem politiskajiem sasniegumiem lauksaimniecības

un lauku attīstības jomā pēdējā sasaukuma laikā. Mēs esam arī svarīgākos jautājumus,

kas tiks risināti nākamajā sasaukumā. Noslēgumā ir sniegta pamatinformācija par

iespējām, kas jums ir pieejamas, ņemot vērā B politikas departamenta iekšējo un neatkarīgo

ekspertu zināšanas.

Patīkamu lasīšanu!

Ismael Olivares Martinez

Direktors

B direktorāts: strukturālā un kohēzijas politika

Eiropas Savienības Iekšpolitikas ģenerāldirektorāts

PRIeKšVĀRdS

7

More magazines by this user
Similar magazines