TALSU NOVADA DOME TAUTSAIMNIECĪBAS KOMITEJAS ... - lv

talsi.case.lv

TALSU NOVADA DOME TAUTSAIMNIECĪBAS KOMITEJAS ... - lv

I. Bruzgule. Nomas maksas tiek aprēķinātas kā J. Kļava vēlējās .

Komiteja vienojoties nolemj:

Slēgt nomas līgumu uz 5 gadiem un noteikt nomas maksu 0.40LVL +PVN ar nosacījumu, ka

remontdarbi notiek uz viņu pašu rēķina, un virzīt lēmuma projektu uz domes sēdi. .

10.

Par viensētas adresi Strazdes pagastā

A.Spēks, U. Veinbergs

Komiteja vienojoties nolemj iesniegt lēmuma projektu domes sēdē.

11.

Par viensētas adresi Ķūļciema pagastā

A.Spēks, U. Veinbergs

Komiteja vienojoties nolemj iesniegt lēmuma projektu domes sēdē.

12.

Par telpu grupas adresēm Strazdes pagasta ‘’Silmalās’’

A.Spēks, U. Veinbergs

Komiteja vienojoties nolemj iesniegt lēmuma projektu domes sēdē.

13.

Par ēku adresēm, kas atrodas Strazdes ciemā uz zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā

A. Spēks. U. Veinbergs

Komiteja vienojoties nolemj iesniegt lēmuma projektu domes sēdē.

7

14.

Par īpašuma tiesību piekritību zemes vienībai ar adresi ‘’Nurmuižas krejotava’’

A. Spēks. U. Veinbergs

Komiteja vienojoties nolemj iesniegt lēmuma projektu domes sēdē.

15.

Par telpu grupu adresēm Strazdes ciema ‘’Aptiekai’’

A. Spēks. U. Veinbergs

Komiteja vienojoties nolemj iesniegt lēmuma projektu domes sēdē.

More magazines by this user
Similar magazines