Views
5 years ago

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA JAUTĀJUMU KOMITEJAS - lv

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA JAUTĀJUMU KOMITEJAS - lv

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA JAUTĀJUMU KOMITEJAS -

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu nov., LV- 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDES PROTOKOLS Nr. 11 Talsos 2010.gada 9.jūnijā Sēde sasaukta plkst. 15.00 Sēde atklāta plkst. 15.00. SĒDĒ PIEDALĀS: Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas locekļi: Domes deputāts Aivars Lācarus Andris Dzenis Daiga Feldmane Ina Jurkeviča Inguna Raituma Uldis Rozenbergs Elga Vērdiņa Sēdē nepiedalās komitejas locekļi, Andris Dedzis, Māris Grīnvalds Sēdē piedalās Domes administrācijas darbinieki: Inga Krišāne – izpilddirektora vietniece izglītības un sociālajos jautājumos Inguna Kaļinka - izpilddirektora vietniece administartīvajos un finanšu jautājumos Guntra Tālberga – juridiskās nodaļas vadītāja Lita Freimane – kultūras nodaļas vadītāja Jeļena Cietvīra – kultūras nodaļas vadītāja vietniece Lolita Neilande – kultūras nodaļas projektu koordinatore Aivars Pekmans – sporta nodaļas vadītājs Inga Ieviņa – sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Ilze Lagzdiņa – finanšu nodaļas vadītāja Aija Svarinska – attīstības plānošanas nodaļas projektu ‘ koordinatore Citi: Ināra Veismane – izglītības pārvaldes vadītāja

"Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums skolas vecuma
Enerģijas patēriņa un apkures izmaksu samazināšana sporta hallēs ...
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes darba plāns 2012 - Balvi
"Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums skolas vecuma
Sporta skolotājs - Daugavpils Universitāte
SPORTA SKOLOTĀJS - Daugavpils Universitāte
Valmieras rajona pašvaldību vasaras sporta spēļu NOLIKUMS - LV
TALSU NOVADA DOME TAUTSAIMNIECĪBAS KOMITEJAS ... - lv
TALSU INTEGRĒTĀS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2008.-2014. - lv
SPORTA SKOLOTĀJS - Daugavpils Universitāte
sporta skolotājs - Daugavpils Universitāte
Vadītājs sporta jomā
Darba plāns izglītībā un interešu izglītībā 2012.g. oktobrim
Vilgālē moderns sporta stadions - Kuldīga
Balvu sporta centra nolikums - Balvi
PRAKTISKIE DARBI SPORTA FIZIOLOG¸ IJ¯A
ekavas novada sporta skolas pašnovērtējuma zi ojums
4. pielikums Profesionālās studiju programmas „Sporta skolotājs ...
Sporta skola sumina savus laureātus – valstī labākos - Auseklis
4. Aizkraukles novada sporta skolas sniegums kvalitātes rādītājos ...
Babītes sporta kompleksa nolikums (222.53 KB) - Babītes novads
Daudzfunkcionālā sporta laukuma būvniecība Dagdas ... - Dagda.lv
APSTIPRINĀTS MĀLPILS SPORTA KOMPLEKSA N O L I K U M S