Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca

jr.lv

Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca

Foto: Kristians Putniņš

Intervija ar Evitu Sniedzi

#84

Apgāda

“Kontinents”

grāmatu

loterija

Intervija ar

jauno autori

Kristīni

Mucinieci

Jauna

grāmata

Februāris 2011


Ieskaties!

Mīlestība uz grāmatām

Grāmata ir kā gaismas un siltuma avots. Lasīt nozīmē izkļūt no vienkāršās

ikdienas un ieiet citā pasaulē, kas sniedz neizsmeļamu prieku, liek sapņot, raudāt

un ticēt, ka viss ir iespējams. Grāmata var mainīt krāsas atkarībā no brīža, kad

to lasa; tā atnes gadalaikiem un vēlmju ritmam raksturīgus reibinošus aromātus,

kuri ieplūst galvā un sirdī; grāmata ir neparasts objekts. Taču grāmata prasa arī

kaut nedaudz iekšēja klusuma, attālināšanos no visa uzmācīgā, lasīšana ir laiks,

kad atklājas viss noslēpumainais, kas tajā brīdī pieder vienīgi man.

Ir tik daudz rakstnieku un dzejnieku, kuru grāmatas varētu saukt par savām mīļākajām, – Ričards

Bahs, Mihaels Ende, Nora Ikstena, Imants Ziedonis, Ojārs Vācietis, brāļi Grimmi, Kārlis Skalbe

un daudzi citi. Man svarīgi ir tas, lai, izlasot grāmatu, no tās varētu gūt emocionālu baudījumu un

morālu pacilātību, jo savādāk izlasītajam nebūs nekādas vērtības. Un vērtīgas ir tās grāmatas, pie

kurām gribas atgriezties vēl un vēl.

Bez grāmatām dzīve būtu pelēka, tai pietrūktu krāsu un sajūtu. Vismaz man noteikti. Jo svarīgākais

jau ir lasīto sajust un izdzīvot caur savu sirdi. Grāmata ir durvis uz citu pasauli, un atliek vēlēties, lai

vēl vairāk cilvēku prastu atvērt šīs durvis.

Nobeigumā vēlētos citēt Zentu Mauriņu, jo, manuprāt, viņas teiktais vislabāk raksturo mīlestību pret

grāmatām: “Bet no visiem pasaules brīnumiem visbrīnumainākā ir grāmata, un šais brīnumos tu

vari brīvi ienirt. Tu vari sevī uzņemt visu, ko cilvēki gadu tūkstošos domājuši un jutuši. Tā ir tik liela

laime, ka tādēļ vien dzīve ir jāmīl.”

Lasīsim grāmatas ar mīlestību, tad arī pasaule liksies labāka!

Inga Kaķīte, grāmatu veikala “Jānis Roze” (TC “Origo”) pārdevēja

31. janvāris – 6. februāris

14. – 20. februāris

5,31

1,50

6,65

3,60

NEDĒĻAS PIEDĀVĀJUMS

7. – 13. februāris

21. – 27. februāris

9,13

3,85

3,60

2,00

Ziņas

Jāņa Rozes apgāda” jaunāko grāmatu atvēršanas svētki

Jāņa Rozes apgādā” iznākušas divas

jaunas grāmatas – Ž. Delēza, F. Gvatari

“Kas ir filosofija?” un K. G. Hofa

“Biznesa ekonomika”.

Grāmatas “Kas ir Filosofija?” atvēršanas

svētki sadarbībā ar Latvijas Estētikas

asociāciju notiks 2011. gada 8. februārī

plkst. 16.00 Latvijas Universitātes

Vēstures un filozofijas fakultātes

4. auditorijā, Mārstaļu ielā 28/30.

Savukārt K. G. Hofa grāmatas “Biznesa

ekonomika” 2. papildinātā izdevuma

atvēršana tiks atzīmēta šā gada

9. februārī plkst. 16.00 Rīgas Tehniskās Universitātes Mazajā aulā, Kaļķu ielā 1.

Sīkāka informācija par pasākumu norisi www.jr.lv.

Spēle sadarbībā ar portālu Cālis.lv

Par godu Cāļa 10 gadu jubilejai Cālis.lv ir nācis klajā ar 5

dažādiem kabatas kalendāriem 2011. gadam. Kalendārīši

būs noderīgi visiem – skolēnu vecākiem, lai zinātu

skolas brīvdienas; namu īpašniekiem, lai zinātu, kad

izkārt karogus, un visiem tiem, kam svarīgas mēness

fāzes! Kalendārus var arī krāt – tie, kuri sakrās visus

piecus, piedalīsies izlozē, un uzvarētāji saņems balvas!

Ja esat tikuši pie visiem pieciem Cāļa kalendāriem līdz

28. februārim, tad apmeklējiet www.calis.lv/2011 un

ierakstiet informāciju par sevi un atslēgas frāzi.

Cāļa kalendārīši ir atrodami visās “Jānis Roze”

grāmatnīcās Latvijā, meklējiet tos pie kasēm vai jautājiem

darbiniekiem. Katrā grāmatnīcā vienlaicīgi ir pieejami

tikai 2–3 kalendāru veidi. Jums ir jāapmeklē vairākas

grāmatnīcas vai jāiegriežas veikalā atkal pēc nedēļas, kad

tiks izlikti nākamie kalendāri.

Tagad esam arī FACEBOOKā!

Esam izveidojuši grāmatu veikalu “Jānis Roze” profilu tagad arī portālā www.

facebook.com, kur vari lasīt par aktualitātēm grāmatniecībā un mūsu veikalos.

1. martā starp visiem mūsu sekotājiem www.facebook.com izlozēsim jaunāko

Paulu Koelju grāmatu “Mīlestība” (atziņu krājums), tāpēc nekavējies un sāc sekot

grāmatu veikalu “Jānis Roze” profilam www.facebook.com jau šodien!

2 Ziņnesis 3

Ziņnesis


Grāmatu jaunumi

Kjells Gunnars Hofs

sadarbībā ar Rasmu Alsiņu

BIZNESA EKONOMIKA

2. izdevums

No norvēģu valodas tulkojusi Iveta Medvida

Artas Jaunarājas un Jāņa Jaunarāja mākslinieciskais noformējums

K. G. Hofa grāmata “Biznesa ekonomika” sniedz dziļas pamatzināšanas

uzņēmējdarbības ekonomikā. Mācību grāmatai ir plašs pielietojums – to

izmanto gan ekonomisti, apgūstot uzņēmējdarbības ekonomikas pamatkursu,

gan inženierzinātnē un citās specialitātēs studējošie, kam uzņēmējdarbības ekonomika ir viens

no mācību priekšmetiem. Šī izdevuma pamatā ir Norvēģijā 2010. gada sākumā izdotās grāmatas

Bedriftens økonomi 7. izdevums, kas šobrīd ir Norvēģijā vispieprasītākā grāmata šajā jomā.

Izdevums latviešu valodā ir pārveidots un piemērots Latvijas apstākļiem, īpaši jautājumos, kas skar

likumdošanu un praktisko darbību.

Nordik

NO SAPņA UZ īSTENīBU.

AINA ZEMDEGA

Rakstu krājums rakstnieces piemiņai

Sastādītājs Pāvils Vasariņš

Ainas Zemdegas (1924–2006) atgriešanās ir visaptveroša. Zaudētās dzimtenes

meklēšana paplašinās garīgu māju meklējumos mūzikā, dzejā un prozā.

Dzejniece trimdas literatūrā ienāk ar dzejas krājumiem “Basām kājām”, “Egles

istabā”, “Cirsma”. Piecos romānos atainota dzimtenes atstāšana un atgriešanās –

Latvijā, dzimtajās Lubes dzirnavās, savā valodā.

Nordik

Egils Plaudis

LIRIKA

Sastādītāja Inta Čaklā

Egilam Plaudim (1931–1987) šogad būtu pienākusi 80. dzimšanas diena.

Dzejnieks pats šo cienījamo vecumu nesagaidīja, bet viņa dzejoļi gan.

Tādēļ tapusi izlase, kurā apkopoti darbi no visiem viņa krājumiem, sākot ar

“Padebešiem”(1967) līdz “Pelnu dejai” (1987); tiem pievienoti dzejoļi, kas autora

dzīves laikā palikuši periodikā vai rokrakstā.

Grāmatu jaunumi

4 Ziņnesis 5

Ziņnesis

AMEIJA

Kristīna Muciniece

EņĢEĻU ACIS

Visa pamatā ir Klusums. Vai esi kādreiz klausījies Klusumā? Pamēģini, ieklausies!

Un tad Tu varēsi sadzirdēt kādu balsi, kas nekad neklusē. Savu Sirdsbalsi. Viņa

Tev nepagurusi stāsta, cik Tu esi īpašs un stiprs un neatkārtojams, jo Tu sevī

nes Spēku. To Spēku, kas dots katram cilvēkam uz Zemes, lai savu dzīvi veidotu

kā gaismas un prieka pielietu brīnumu. Tikai atver acis un skaties caur SIRDI!

Tāpat kā to darīja stāsta varoņi Amanda un Stefans – izejot cauri grūtībām un

satraucošiem piedzīvojumiem, kuros viņi iemācījās atraisīt sevī šo Spēku un

piepildīt sapņus. Izdzīvo abu jauniešu stāstu un paņem no tā to, kas iekrīt Tavā sirdī. Atrodi Spēku

un piepildi savus sapņus. ĪSTOS SAPŅUS! Tu pats.

AMEIJA

Jānis Arvīds Plaudis

AR MīLESTīBU, JŪSU ZILĀKALNA MARTA

Zilākalna Marta! Kurš gan Latvijā nav dzirdējis par leģendāro latviešu dziednieci,

kura ierakstīta septiņu pasaules slavenāko dziednieku sarakstā? Piemineklis viņai

ir tautas atmiņa. Savā mūžā Marta ir palīdzējusi 70 tūkstošiem cilvēku. Lielum

lielais vairums prom no dziednieces devušies ar pateicību savai Martiņai, kura

izārstējusi viņu kaites. Nu jau astoņpadsmit gadus Zilākalna Marta ir aizsaulē,

bet Latvijā ir neskaitāmi daudz cilvēku, kuri viņu nav aizmirsuši. Par dziednieci

sarakstītas jau trīs grāmatas. Divas no tām, apkopojot dažādus materiālus,

sarakstījis Jānis Arvīds Plaudis. Jaunākā grāmata, nu jau trešā – “Ar mīlestību

Jūsu Zilākalna Marta” – ir unikāla ar to, ka tās veidotājiem bijusi iespēja uzklausīt pašu Martiņu un

iepazīties ar viņas redzējumu no tās saules. Grāmatā ievietotas intervijas ar cilvēkiem, kas tikušies ar

Zilākalna Martu, dziedniekiem, kuri salīdzina savas un Martiņas metodes, un sabiedrībā zināmiem

cilvēkiem, arī ar akadēmiķi Andri Buiķi. Grāmatā apkopoti dažādu cilvēku skatījumi uz dziednieces

dzīvi un viedokļi par viņas spēju pamatojumu un vērtējumu.

Lietusdārzs

Māra Cielēna

PRINCESE AURĒLIJA UN KOKSPOKI

Burvīga pasaka par kokiem, kuri spokojas: naktī pēkšņi patrāpās ceļā vēlīniem

braucējiem, iznāk pļavā uzspēlēt bumbu un sagādā citus pārsteigumus. Koki

paši nav priecīgi par to, bet viņu likteni noteikusi cilvēku nejauka rīcība.

Apņēmīgā, atjautīgā princese Aurēlija sāk pētīt spoku kokus un nolemj tiem

palīdzēt atgūt mieru.

Mākslinieka Alekseja Naumova brīnišķīgie gleznojumi grāmatu padara līdzīgu mākslas albumam.


Grāmatu jaunumi Grāmatu jaunumi

Dienas Grāmata

Elizabete Kostova

GULBJA NOLAUPīTĀJI

No angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova.

Psihiatrs Endrū Mārlovs dzīvo savai profesijai un vaļas brīžos nododas

gleznošanai. Viņa vientuļnieka dzīvē valda kārtība. Kad slavenais gleznotājs

Roberts Olivers Nacionālajā Mākslas galerijā uzbrūk gleznai un nonāk klīnikā,

Mārlova rāmajā ikdienā ielaužas haoss. Dedzīgi vēlēdamies izprast noslēpumu,

kas nedod miera mūslaiku ģēnijam, Mārlovs soli pa solim izzina Olivera

mīļoto sieviešu dzīves un līdz ar lasītāju atklāj intriģējošu traģēdiju franču

impresionisma sirdī.

Elizabete Kostova ir amerikāņu rakstniece, par debijas romānu “Vēsturnieki” saņēmusi The Quill

Award 2005. Romāna “Gulbja nolaupītāji” darbība risinās Amerikā un Normandijas piekrastē,

19. gs. nogalē un 20. gs. beigās; tas vienlīdz iedvesmojoši stāsta gan par jaunības mīlestību, gan par

mūža pēdējo mīlu.

Dienas Grāmata

Evita Sniedze

LEĢENDAS PAR ILGĀM

Evitas Sniedzes alegoriskie stāsti rosina pārdomas par vērtībām un vājībām,

mīlu un tās pretmetiem, par pārbaudījumiem un pašu dzīvi, kas katram

jāizdzīvo. Un pāri visam – tie ir kaismīgi, uguns un ledus iedvesmoti.

Astoņi stāsti par vientulību, ilgām, satikšanos un nesatikšanos – visu, kas ir un

nav cilvēka un Radītāja spēkos. Dažas no tām tūkstoš versijām par pasaules

parādību un cilvēku jūtu dabu, nenovēršamām likumībām un nemainīgām

kļūdām. Tie ir stāsti par sapņiem, par neredzamo cilvēkam līdzās, par saitēm,

kas, lai cik nemanāmas būtu, iekodē zemes, debesu un senču gudrības visos,

kas reiz piedzimst un reiz aizceļo no šīs pasaules.

“Līdzība kā žanrs ir iedarbīgs vēstījuma veids, kad visapkārt valda uzticības krīze tiešam, “kailam”

vārdam. Dramaturģe Evita Sniedze ar šīm savveida literārajām pasakām veiksmīgi turpina tradīciju,

ko aizsākuši Vailds, Markess un Anna Sakse.”

Normunds Naumanis

Dienas Grāmata

Rasels Millers

ARTURA KONANA DOILA PIEDZīVOJUMI

No angļu valodas tulkojusi Maija Andersone

Ārsts, rakstnieks un… spirituālists sers Arturs Konans Doils – Šerloka Holmsa,

profesora Čelindžera, brigadiera Žerāra, Rodnija Stouna un citu neaizmirstamu

personāžu radītājs, bija ārkārtīgi neparasta personība, kura dzīve bija vismaz

tikpat interesanta un neparasta kā viņa daudzo grāmatu varoņiem. Tomēr vēl

arvien par viņu pašu sarakstīts apbrīnojami maz. Mantinieku cīņas ap slavenā

rakstnieka arhīvu ilgus gadus biogrāfiem neļāva to pētīt un izzināt, tāpēc līdz šim rakstītais bijis

vispārīgs un remdens. Šī ir pirmā A. Konana Doila biogrāfija, kuru rakstot izmantots viss rakstnieka

plašais arhīvs – sarakste ar tuviniekiem, draugiem, kolēģiem un paziņām, piezīmes par dažādiem

tematiem, dienasgrāmatas. Millers ir veicis pamatīgu izpētes darbu, atklājot slaveno rakstnieku

visās tā dimensijās, taču galvenokārt – kā cilvēku. Cilvēku, kas nespēj būt vienaldzīgs.

DRĪZUMĀ!

Dienas Grāmata

Juris Zvirgzdiņš

ATGRIEšANĀS ITAKĀ

Rakstnieks Juris Zvirgzdiņš (1941) jo plaši zināms kā bērnu rakstnieks un

Tobiasa tēvs. Pieaugušos lasītājus Maestro lutina reti, tomēr literatūras gardēžu

cienīti ir gan Zvirgzdiņa īsprozas krājumi, gan viņa romāns “Fon Mērkatces

kunga memuāri”, gan Zvirgzdiņa kopdarbs ar Vladi un Lienīti Spārēm “Odu

laiks”.

“Atgriešanās Itakā” ir rakstnieka jaunāko stāstu krājums. Grāmatā apkopoti

deviņi no pēdējos gados tapušiem stāstiem.

ZAPPA

Pidragors, Herpe, Dr. Maize, Melone, Jānis Mednis

PRAKTISKĀ DZEJA.

ES STĀSTU DZĒRVĒM PAR INTERNETU

Dzejas krājums “Praktiskā dzeja. Es stāstu dzērvēm par internetu” ir revolucionāra

pieeja dzejas grāmatu pasaulē. Krājums ir humoristiska parodija par

mūsdienu dzejas grāmatu – provokatīvs kičs.

• Spēle ar dzejā pieņemto noformējumu (4 – 6 dzejoļi lappusē pretstatā vienai

haikai).

• Konsekventa atskaņu izmantošana, decents ritms pretstatā šizofrēniskai

bezformas impresijai.

• Kolektīvajai apziņai viegli uztverami dzejoļi ar sadzīvē pazīstamām emocijām pretstatā

vienpersoniskam autora dvēseles vēmienam.

• Grāmatas noformējumā izmantoti mākslas kailfoto (fotogrāfs Jānis Mednis).

“Šī ir visu laiku sliktākā dzejas grāmata, ko esam lasījuši. Mums patika! Par šiem dzejniekiem jūs vēl

ļoti, ļoti, ļoti daudz dzirdēsiet!”

BB Brokastis, Radio SWH rīta programma

Lauku avīze

Daina Avotiņa

MELNĀ SAULESPUķE

Emocionāli piesātināts vēstījums par kara un uzskatu izpostītu lielu dzimtu,

jaunības mīlestību. Margas lielā mīla mākslinieks Bēdulis kara pirmajās dienās

pazūd, cīnoties Liepājā pret vācu armiju. Vēlāk Marga sastop Arturu un, kara

beigām tuvojoties, viņi dodas trimdā. Piedzimst meita, dzīve plūst rāmi, bet

sirdī deg neremdināmas ilgas pēc Latvijas, lai apvienotos ar savu dzimtu. Bet

liktenis ir sagatavojis citu sižetu...

"Manuprāt cilvēku var salīdzināt ar saulespuķi, kas allaž tiecas uz sauli," saka

Daina Avotiņa. "Cilvēkam šī saule ir mīlestība, draudzība un augsne augšanai –

savas mājas.Ja tas viss zūd, saulespuķe novīst. Šeit, savā zemē, mēs kopjam savu tuvinieku atdusas

vietu un tā viņi joprojām dzīvo kopā ar mums mūsu atmiņā. Bet svešumā?

Nedod Dievs zaudēt šo zemi! Tik ļoti gribas, lai saulespuķes būtu saules krāsā! Un lai nevienam

nebūtu no šejienes jādodas svešatnē ne ar savu, ne kādas ārējas varas uzspiestu gribu."

6 Ziņnesis 7

Ziņnesis


Latviešu valodā

EGMONT LATVIJA īpašie jaunumi – grāmatas ar interaktīviem CD

ILUSTRĒTA VĀRDNīCA AR CD –

ANGĻU, LATVIEšU UN KRIEVU VALODĀ

Šajā bilžu vārdnīcā attēliem nosaukumi doti trijās valodās: angļu, latviešu

un krievu. Tas palīdzēs vienas valodas pratējam sākt iepazīt divas

pārējās. Vārdnīcā ietvertās tēmas – “Mans ķermenis”, “Mana ģimene”,

“Rotaļlaukums”, “Iela” u.c. – atspoguļo ikdienas dzīves norises un ir

sagatavotas atbilstoši 4-10 gadu vecu bērnu uztverei un pieredzei.

Lai atvieglotu vārdu apguvi un padarītu mācību procesu aizraujošāku,

bilžu vārdnīcai pievienots kompaktdisks.

VARŽU PRINCIS

Animēta pasaka grāmatā un CD formātā ar interaktīvām spēlēm

Kāda izlutināta princese reiz apsola vardei izpildīt tās vēlēšanās, lai tikai

atgūtu savu zelta bumbu. Kad solījums jāpilda, asaras šķīst pa gaisu. Šī

jaukā pasaku grāmata, kas papildināta ar interaktīvu CD, paredzēta

bērniem no 4 gadu vecuma. Kad pasaka izlasīta, ievietojiet datorā disku

un, vērojot skaistu animāciju, klausieties to. Taču tas vēl nav viss! Diskā

iekļauti daudzi aizraujoši uzdevumi – “Krāsojamajā grāmatā” bērns var

krāsot ainas no pasakas, bet sadaļā “Skiču burtnīca” zīmēt savas ilustrācijas.

Sadaļās “Puzles”, “Atrodi atbilstošo ainu” un “Atrodi atšķirības” bērns var trenēt savu atmiņu

un uzmanību. Darbošanās pietiks ilgam laikam, jo katrā sadaļā ir vairāki uzdevumi. Šajā

sērijā vēl trīs iemīļotas pasakas: “Alvas zaldātiņš”, “Vilks un septiņi kazlēni” un “Zeltmate un

trīs lāči”.

Krievu valodā

EGMONT grāmatu jaunumi

В поисках Золотого города

Хочешь найти затерянный в джунглях Золотой город! Тогда

отправляйся в путешествие вместе со Стивеном Бисти! Он

рассказывает историю самых знаменитых зданий мира. Его

фантастические панорамные рисунки перенесут тебя в Древнюю

Грецию, Рим, Камбоджу. В джунгли Мексики, раскроют тайны

Эмпайр-Стейт-билдинга, Колизея и других архитектурных

шедевров. Будь внимателен! В тексте книги скрыты ответы на

загадки. Отыскав их, ты сможешь во всей красе увидеть сказочный Золотой город!

тачки. лучшие гонщики.

книжка-моЗаика

Удивительная книжка-мозаика о Молнии

Маккуине и его друзьях. А удивительна она

тем, что иллюстрации вы делаете сами!

Сложи пазлы - книга готова!

Читай и играй!

Jauna grāmata

Jans Brokens

NELEGĀLIE

PASAŽIERI

No vācu valodas tulkojusi Austra Aumale

Romāna “Nelegālie pasažieri” caurvijtēma ir mūžīgās brīvības alkas. Darbā savijas trīs galvenās

līnijas – nelegālo pasažieru dramatiskā cīņa par izdzīvošanu, galvenā varoņa Morisa un Adrianas

mīlasstāsts un sarežģītās mīlestības un naida caurvītās tēva–dēla attiecības, kas atspoguļojas

Morisa atmiņās. Nelegālo pasažieru, divu poļu imigrantu, vēlme atbrīvoties no pagātnes un

mītiskais sapnis par labāku dzīvi Jaunajā pasaulē kontrastē ar Morisa gremdēšanos pagātnē un

melanholisko tagadnes izjūtu. Jūras romantikas tēlojums savukārt simboliski ataino cilvēka

sastapšanos ar galēji eksistenciālu dzīves izjūtu.

“Neviens bez iemesla jūrā nedodas. Morisam bija vismaz viens visnotaļ atzīstams iegansts šādam

ceļojumam, lai arī viņš pats sev centās iestāstīt, ka vienīgi sava prieka pēc vēlas kādu laiku pabraukāt

ar kravas kuģi bez jebkāda mērķa un nolūka. Draugu lokā viņš labprāt citēja Platonu, kurš it kā esot

apgalvojis, ka cilvēci varot iedalīt vīriešos, sievietēs un jūrasbraucējos. Tas skanēja labi, taču neviens

nesaprata, kāpēc viņš pēkšņi uzskata sevi par pēdējai grupai piederīgu.”

Jans Brokens

Jans Brokens, (Jan Brokken, 1949), nīderlandiešu literāts, dzimis 1949. gadā Leidenē. Studējis

Utrehtā un Bordo, strādājis par žurnālistu lielākajās flāmu avīzēs. Kopš 1986. gada Brokens ir

pievērsies rakstniecībai. Līdzās ceļojumu grāmatām publicējis vairākus romānus. “Nelegālie

pasažieri” (De blinde passagiers, 1996) ir viens no autora ievērojamākajiem darbiem un ieguvis

plašu atzinību arī ārpus Nīderlandes robežām.

2010. gada nogalē klajā nācis jaunākais Jana Brokena darbs “Baltijas dvēseles” (Baltische zielen),

kurā autors pievēršas izcilām Baltijas valstu kultūras personībām, tai skaitā Markam Rotko, Jānim

Rozem, Iļjam Sundelevičam, Hannai Ārendtei, Gidonam Krēmeram u. c., izsekojot viņu likteņu

līkločiem uz vēstures dramatisko notikumu fona.

Grāmatas iznāk ar Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds atbalstu

8 Ziņnesis 9

Ziņnesis


Intervija Intervija

LEĢENDAS PAR ILGĀM

Evita Sniedze (1974) ir dramaturģe un teātra zinātniece,

autore apjomīgam pētījumam – grāmatai “Latviešu

teātra hronika. 1919–1944” (2006). Sarakstījusi astoņas

lugas, un tās visas (!) ir iestudētas dažādos Latvijas

teātros, četras no šīm lugām (Dailes un Valmieras teātrī)

iestudējis Oļģerts Kroders.

Tomēr grāmata, kas tagad, 2011. gada februārī, nākusi

klajā, nav nedz monogrāfija par teātri, nedz lugu krājums,

kā varētu gaidīt. Pārsteidzoši vai likumsakarīgi, bet tā ir

dramaturģes Evitas Sniedzes debija daiļprozā. Turklāt

autores izvēlētais žanrs ir visai neparasts un trausls, un

jau gadiem ilgi neviens latviešu literāts nav uzdrīkstējies

pie tā ķerties. Lielākoties tāpēc, ka literāro pasaku/

līdzību/alegoriju/leģendu laika gaitā sevī uzsūkuši citi prozas žanri, uzsūkuši tiktāl, ka pati līdzība

kā prozas žanrs jau tiek uzskatīts par gandrīz vai neesošu... Arī Evitas Sniedzes “Leģendas par ilgām”

nav literāras pasakas “tīrā veidā”. Autore gan ļoti organiski ļauj saviem stāstiem pasauli burt un veidot

tieši klasiskās literārās pasakas stilistikā, tomēr arī bez liekām ambīcijām paplašina šo pasauli ar tiem

paņēmieniem, par ko tik ļoti mīlēts un lasīts ir, piemēram, Markess. Sniedzes astoņu leģendu cikls

par pasaules parādību un cilvēku jūtu dabu, nenovēršamām likumībām un nemainīgām kļūdām

rosina pārdomas par vērtībām un vājībām, pārbaudījumiem un pašu dzīvi, kas katram jāizdzīvo.

D.S. Leģendas par pasaules radīšanu ir teju tikpat senas kā pati cilvēku apzinātā pasaule, un vairāk

vai mazāk tās cita no citas atšķiras tikai niansēs. Tev ir izdevies uzburt pavisam savu īpašu versiju, kur

Pasaule un Radīšana ir nevis pašmērķis, bet... jā, kas? Dvēseles ceļš? Kas bija tavs vadmotīvs, rakstot

šo ciklu, un vai tāds bija?

E.S. Jā, varbūt, ka es vēlētos, lai tas tā arī būtu, kā tavā formulējumā – dvēseles ceļš. Man liekas, ka par

neko citu nav īpaši vērts rakstīt. Es nevaru izskaidrot, kāpēc uzrakstītais sanāca tieši tā, es vienkārši tā

jūtu pasauli. Vienotu visā. Man šķiet, ka teorijas par mikrokosmosu katrā pasaules sastāvdaļā nemaz

nav tik nepareizas. Ka, lai saprastu, kāpēc kaut kas rodas un iet bojā, vienkārši jāpavēro sevi un citus.

Jo Zemei, kokam, kalnam, iespējams, sāp tāpat kā cilvēkam.

Manuprāt, ir kaut kas šai pasaulē patiešām neapstrīdams – proti, vienīgais spēks, kas patiešām spēj

radīt un kaut ko mainīt, ir mīlestība. Uz zemes, kosmosā, cilvēkā, skudrā. To nevar izskaidrot, jo tad

tas izklausās muļķīgi. Starp citu, tikai pārlasot visus stāstus kopumā, es pamanīju, ka vadmotīvs visur

ir ilgas, un tad pēkšņi man likās, es dzirdu, kā šo vārdu, gari velkot, izrunā Smiļģis, stāstot, ka teātra

vienīgais uzdevums ir uz skatuves parādīt ilgas.

D.S. “Leģendas par ilgām” spilgti izceļas ar ļoti spēcīgu iekšējo dramaturģiju. Izturēt un īstajās vietās

akcentēt paša izvirzītos spēles noteikumus tā, lai lasītājam nebūtu jāmaldās pa tekstu, ir mūsdienu

literatūrā reti sastopama parādība. Nedomāju, ka to nosaka tava dramaturģes izglītība un prakse, un

tomēr – vai tas, ka esi dramaturģe, ietekmē tevi kā rakstnieci?

E.S. Droši vien, ka pieredze lugu rakstīšanā ir mani ietekmējusi. Bet, godīgi sakot, nezinu, tiešām.

Es pat nejūtos kā dramaturģe, un vienmēr mulstu, kad manam vārdam to pieraksta. Un tā nav

liekuļošana – es vienkārši nevaru nerakstīt. Un nevaru izskaidrot. Es tikai pierakstu. Vados tikai no

izjūtām, un tas gan ir tāpat, kā lugas rakstot, man dzimst pirmais teikums, un tad viss notiek pats no

sevis, jo es zinu tikai aptuvenu gala iznākumu.

Vienīgais, kur es pieķēru sevi domājam racionāli, ir šī krājuma kopējā stāstu kompozīcija, kas kā

pasaules radīšanā sākas ar Zemi, bet pēdējais, jau astotais stāsts ir par cilvēku. Jo rakstīju es katru

stāstu atsevišķi, bez kaut kādas kārtības, sanumurēju un sakārtoju tikai beigās. Bet tas viss vienalga

ļoti nosacīti.

D.S. Interesanti, kas ir tavas autoritātes literatūrā un kas ir tavi mīļākie autori? Un vai tie ir vieni un

tie paši?

E.S. Es atceros, ka pirms kādiem astoņiem gadiem izlasīju Hermaņa Heses pasakas, Vailda pasakas,

un tad notika tas klikšķis. Vienā naktī sāku rakstīt savas stāstpasakas. Es pat neatceros, kas mani tur

tā uzrunāja. Bet, ja jānosauc autoritātes... Man ļoti patīk Vonnegūta izteiksmes veids un fantāzija,

joprojām apbrīnoju Roalda Dobrovenska veikumu darbā “Rainis un viņa brāļi”, kas, man liekas,

ir neaizsniedzams paraugs biogrāfiskajā literatūrā, spējot tik precīzi dokumentēt laiku un izjūtas.

Sevišķi šajā laikā, kad tik daudzas personības, kas būtu pelnījušas iedziļināšanos viņu dzīvē un tās

laikā un skaistas grāmatas, saņem vien žurnālistu vai aktieru pierakstītas anekdotes un pļāpas.

Viens no maniem mīļākajiem autoriem ir Kārlis Skalbe. Un taisnība tiem, kas saka, ka tieši Skalbe

ir latviešu mentalitātes izteicējs. Kroders “Kaķīša dzirnavas” dēvē par mūsu tautas eposu, bet pat ne

tas – Skalbem ir tik dziļa dabas izjūta un dziļš ētiskais uzstādījums. Un, ja runā par rakstnieka spēju

just laiku – tad jāizlasa viņa “Mazās piezīmes”. Nekas nav mainījies. Kas notika Latvijā pēc 1918. gada

un kas notika pēc 1990. gada, ir identiski. Ideja noslīkst personīgās ambīcijās, un tiek pārdots viss.

Bet laikam vislielākā autoritāte un mana apbrīna ir Mihailam Bulgakovam un “Meistaram un

Margaritai”. Tāpēc, ka ironiski un precīzi, tāpēc, ka skaisti un viedi. Tāpēc, ka ierakstīt savu likteni

kādā darbā ir ļoti grūti, jo tā ir atdošanās un paredzēšana. Un Bulgakovs to izdara.

D.S. Prozas rakstīšanai droši vien ir sava noteikta vieta tavā

dzīvē, kur uz savām pirmtiesībām pastāv arī ģimene, bērni, teātra

vadīšana, lugu rakstīšana, teātra zinātne gala beigās? Kā tu spēj sevi

tam visam organizēt?

E.S. Lielāko daļu savu stāstu–pasaku es biju sarakstījusi, pirms

sāku vadīt teātri un piedzima puika. Bet šķiet, ka tolaik es biju pat

vairāk izkaisīta dažādos darbos, pie tam vācu datus jau pieminētajai

Latviešu teātra hronikai. Toreiz es atklāju, ka varu darīt un

domāt vairākus darbus reizē, vadīt sapulci, dzirdēt bērnu un lasīt

dokumentus, piemēram. Esmu augusi laukos, un tur, lai atrastu

laiku rakstīšanai vai lasīšanai, jāspēj to izdarīt mazos mirkļos starp

ražas un siena vākšanu, konservu taisīšanu, ravēšanu vai arī šo

fizisko nodarbju laikā. Varbūt tā ir atbilde, kā spēju organizēties.

Manā dzīvē tik daudz kas notiek fatāli un iracionāli, intuitīvi, ka es nemaz neķeros to izskaidrot.

Pūlos tikai reizēm atrast laiku miegam, kādiem vitamīniem un sajūtu tam, ka visas teātra un kultūras

sfēras emocijas, kas dienu no dienas gāžas man pāri, nav jāsaglabā sevī.

Gremdēšanās stāstpasaku pasaulē bija un ir mana glābšanās. Jo tas notiek lielākoties naktīs. Kad es

varu būt viena ar sevi un saviem varoņiem, un nerēķināties ne ar ko. Kad vārdus var laist plūsmā kā

upi un neapraut, un ticēt, ka nekas nekad nebeidzas.

10 Ziņnesis 11

Ziņnesis


Idejas februārī

Iepriecini un pārsteidz Mīlestības svētkos!

GRĀMATAS

CD

IEPAKOJUMI

Ls 5,80 Ls 9,84 Ls 6,07 Ls 6,09

Kamasūtra Mīlas augi 203 veidi kā Paulu Koelju

pacelt vīrieti "Mīlestība"

baudas debesīs (atziņu izlase)

Ls 1,99

Ls 5,99

Ls 1,99 Ls 3,99

Ls 3,25

Dāvanu kastīšu komplekts

"Sweet Love asorti" (3 gab.)

Ls 4,95

AKCIJA

Ls 9.09

Ls 4,25

Dāvanu kastīšu komplekts

"Love asorti" (3 gab.)

SPĒLES

Ls 12,13

Pentago

Ls 3,08

Veselīgs

dzīvesveids

pēc ķīniešu

kalendāra

AKCIJA

Ls 2,00 Ls 3,50

Mēs abi

(atziņu krājums)

20 gadu jubilejā piedāvā:

pērc jebkuru

apgāda Kontinents

grāmatu un

piedalies loterijā!

Akcija spēkā no 1. līdz 28. februārim

Loterijai reģistrējies www.jr.lv

Balvas

10 grāmatas Romantiska nedēļas nogale 2 personām viesu namā "Kaķītis"

12 Ziņnesis 13

Ziņnesis


Intervija

Kopā mēs varam pasauli piepildīt

ar gaismu un mīlestību...

Pašās 2010. gada beigās izdevniecība “Ameija” laida klajā pirmo jaunās autores Kristīnes

Mucinieces grāmatu “Kristālu glabātāji” no stāstu sērijas “Eņģeļu acis”. Grāmata domāta jebkura

vecuma lasītājam, kas grib un prot saskatīt gaišo un neparasto visā, kas ir mums apkārt. Arī

grāmatas noformējums burtiski izstaro gaismu un labestību. Piedāvājam īsu sarunu ar Kristīni.

Kā jūs nonācāt pie idejas par šo grāmatu?

Man grāmata tapa it kā pati no sevis, skatoties

uz savu vecāko meitu un viņas draugiem. Mēs

savā steigā un aizņemtībā pat neredzam, cik liela

labestība un sapratne ir ikkatrā mūsu bērnā. Viņi

visi ir zinātgriboši un gudri, sirsnīgi un mīļi līdz

brīdim, kad mēs paši viņus pārveidojam, ieliekot

savu vajadzību rāmjos. Varbūt ieskatīsimies

ciešāk savos bērnos, sāksim viņus uztvert kā sev

līdzīgus un mācīsimies no viņiem! Mums ir jāsāk

saprast, ka katrs bērns ir mīlestības pilna mācība

mums visiem.

Ko jūs vēlējāties pateikt saviem lasītājiem?

Es redzu, ka kopā mēs varam pasauli piepildīt ar gaismu un mīlestību. Šīs spējas mums visiem ir

vienādi dotas. Sāksim katrs ar to, kas ir mums apkārt, un pēc tam varēsim to tālāk nesavtīgi darīt

kopā. Tagad ir ļoti labs laiks atklāt un novērtēt šo īpašo dāvanu, kas ir katrā no mums – Spēku. To

Spēku, kas sevī ietver sirds siltumu, labestību, žēlsirdību, spēju dot, negaidot neko pretī, spēju piedot,

uzklausīt un saprast, ticību sev un saviem spēkiem, spēju pašiem piepildīt savus sapņus. No sirds

nākošo Mīlestību.

Ko vēlaties pateikt savās nākamajās grāmatās?

Caur šīm grāmatām es, tāpat kā mēs visi, mācos. Katrs no mums

mācās caur savu dzīvi. Rakstot šīs grāmatas, es soli pa solim mēģinu

saprast cilvēka patieso būtību un to, kā mēs katrs savā dzīvē varam radīt

brīnumus. Īstus un patiesus dzīves brīnumus.

Paldies! Ticība šiem labajiem brīnumiem mums ir tik ļoti vajadzīga,

tāpēc noteikti gaidīsim nākamās grāmatas.

Īpašie piedāvājumi

14 Ziņnesis 15

Ziņnesis

Teātri

Dailes teātris

Brīvības iela 75, Rīga, t. 67270463

www.dailesteatris.lv

-25% biļetei uz izrādi “īstvikas raganas”

24. februārī plkst. 19:00. Biļetes var iegādāties Dailes teātra

kasēs un visās “Biļešu paradīzes” kasēs.

Latvijas Nacionālais teātris

Kronvalda bulvāris 2, Rīga, t. 67006300

www.teatris.lv

-30% biļetei uz izrādi “Brīdinājums mazajiem kuģiem”

10. februārī plkst. 18:30.

Biļetes var iegādāties Nacionālā teātra kasē.

Muzeji

Paula Stradiņa medicīnas

vēstures muzejs

Antonijas iela 1, Rīga, t. 67222665

www.mvm.lv

- LVL 0,50 atlaide pastāvīgās ekspozīcijas

apmeklējumam

(LVL 1,50 vietā jāmaksā tikai LVL 1)

Latvijas Dabas muzejs

Krišjāņa Barona iela 4, Rīga, t. 67356023

www.dabasmuzejs.gov.lv

Muzejā ir apskatāmas zooloģijas, botānikas, entomoloģijas,

paleontoloģijas un ģeoloģijas, jūras, antropoloģijas

ekspozīcijas, kā arī vides ekspozīcija “Cilvēks un vide”.

- 20% pastāvīgo ekspozīciju apmeklējumam

- 15% izstāžu apmeklējumam

Cirks

Rīgas cirks

Merķeļa iela 4, Rīga, t. 67213479

www.cirks.lv

-20% atlaide (ne vairāk kā 3 biļetēm ar vienu PK).

Kinoteātri

“Gaisma”

Rīgas iela 19, Valmiera, t. 64222641

www.kinogaisma.lv

-25% biļetēm*

* atlaide neattiecas uz pirmizrādēm un ģimenes biļetēm

“K.Suns”

Elizabetes iela 83/85, Rīga, t. 67285411

www.kinogalerija.lv/ksuns.php

Līdz -20% biļetēm

Īpaša cena (Ls 2,10) lekciju cikla “Kinoskola” un “Ekrāna

skumjie ziedi. Melodrāmas universs” biļetēm. Lektori –

Viktors Freibergs, Normunds Naumanis un Dita Rietuma.

Apmācība

Valodu skola “Alius Lingua”

Audēju iela 2, Rīga, t. 67225666,

mob. t. 25903311, www.aliuslingua.lv

-15% atlaide visiem kursiem

Atpūta

Rīgas Nacionālais Zooloģiskais dārzs

Meža prospekts 1, Rīga, t. 67518409

www.rigazoo.lv

-15% atlaide no ieejas biļešu pamatcenas

(līdz 5 biļetēm vienā reizē, neattiecas uz īpašajiem atlaižu

piedāvājumiem).

Atpūtas komplekss “Kaķītis”

Senču iela 1, Sigulda, t. 67976886

www.kakiskalns.lv

10% atlaide pirts kompleksa īrei, nakšņojot

viesu namā “Kaķītis”

Spa Estonia

Tammsaare 4a, Pērnava, Igaunija,

t. +372 447 6905, www.spaestonia.ee

+ DĀVANĀ Spa procedūra par brīvu*

*Pasūtot piedāvājumu “Roze smilšu liedagā”

Atpūtas komplekss “Meteorīts”

Smiltene, Augstā iela 1, t. 26596495,

meteorits@apollo.lv

20% atlaide atpūtas kompleksa piedāvājumam

Līdz šā gada 28. februārim vecās Pircēju kartes

tiks apmainītas pret jaunajām kartēm bez maksas.

Tiem, kuri karti vēlēsies apmainīt pēc 28. februāra, tā maksās Ls 2,

bet tiem, kuriem vēl īpašumā nav šīs kartes, – Ls 7.

More magazines by this user
Similar magazines