Views
11 months ago

LF rudens 2017 Apkartraksts

Check out the newsletter of the Latvian Foundation to learn about the amazing ways that we support Latvian culture and how YOU can get involved!

LF rudens 2017 Apkartraksts

Latviešu Fonda apkārtraksts 2017. gada rudens Saturs Priekšsēdes vēstule 1 Pilnsapulce un padomes sēde Gaŗezerā 2 Jāņa Bieriņa balva 4 Ritas Grendzes izstāde 5 - 6 2017. gada pilnsapulces protokols 7- 10 Finanšu pārskats 11 - 17 Apsveicam! 18 Projektu jaunumi 19 LF uzruna GVV izlaidumā 22 Projektu konkursa kalendārs 23 Konkursa noteikumi 23 Jaunie dalībnieki 25 Ziedotāji 26 Priekšsēdes vēstule Tropiski siltajā septembra sestdienā, Latviešu Fonda biedri, labvēļi, un padome pulcējās omulīgajos Saulgriežos, Gaŗezera vasaras vidusskolas īpašumā. Šī diena bija neparasti vasarīga: karstajā saulītē svīdām atceroties nesen aizgājušās vasaras brīvdienas un steidzāmies meklēt telpas ar dzesinātu gaisu. Pilnsapulcē, sēžot vēsumā un klausoties padomes locekļu ziņojumus par projekta jaunumiem un budžeta detaļām, man acīs iekrita kaktā nolikts rokdarbiņš. Krustiņdūrienā izšūtie vārdi mani uzrunāja: Ticība. Cerība. Mīlestība. Kaut esmu dažus gadus darbojusies Latviešu Fonda padomē, tikai ļoti nesen iesāku pildīt savus uzdevumus padomes priekšsēdes lomā. Es ar lielu atbildību uzņemos šo amatu izpildīt pēc savām labākajām spējām un sirdsapziņas, lai kalpotu Latviešu Fonda biedriem un projekta izpildītājiem, vadot šo organizaciju pretīm jaunai un pozitīvai izaugsmei, aicinot jaunus biedrus no visām paaudzēm, ceļot Latviešu Fonda redzamību pasaules mērogā ar mērķtiecīgo darbu, kas tiek veikts, lai koptu latviešu valodu, kultūru, un izglītību. Jaunā Latviešu Fonda padome uzskata par prioritāti iesaistīt jauniešus Latviešu Fonda darbā, un jaunas idejas kā sasniegt šo mērķi jau veidojās! Atgriežoties pie trim vārdiņiem… Ticība – ka Latviešu Fonda padomei un biedriem ir spēks, enerģija un vēlēšanās ziedot darbu un līdzekļus latviešu valodas, kultūras, un izglītības saglabāšanai; Cerība – ka padome ar godu pārstāvēs šo organizāciju un tās biedrus, strādās lai Latviešu Fonds turpinātu zelt un ziedēt, un lai darba augļus varētu nodot nākamājām paaudzēm; Mīlestība – Latviešu Fonda padome ar mīlestību sirdīs neatlaidīgi strādās, lai celtu Latvijas lepno tēlu pasaulē! Tātad, ķersimies pie darba – ar ticību, cerību, un mīlestību! Foto: Latviešu Fonda padome un palīgi 2017. gada septembrī Gaŗezerā. (No kreisās: Jēkabs Bērzkalns, Valda Grinberga, Brigita Rumpētere, Renāte Kenney, Ilze Pētersone, Anita Grīviņa, Andra Berkolda, Mārtiņš Daiga Jūsu, Valda

[+][PDF] TOP TREND Education Nation: Six Leading Edges of Innovation in Our Schools (Jossey-Bass Teacher) [PDF]
The Court in brief - European Court of Human Rights
SVÄ’TKI, ATCERES DIENAS UN TO RITUÄ€LI KRIEVIJÄ€: - Academia
Maketa fails - Jura Žagariņa mājas lapas
Maketa fails - Jura Žagariņa mājas lapas
Maketa fails - Jura Žagariņa mājas lapas
Maketa fails - Jura Žagariņa mājas lapas
dažos vārdos - Jura Žagariņa mājas lapas
kiberkambaris - Jura Žagariņa mājas lapas
Maketa fails - Jura Žagariņa mājas lapas
Maketa fails - Jura Žagariņa mājas lapas
Maketa fails - Jura Žagariņa mājas lapas
grāmatas - Jura Žagariņa mājas lapas
lasītāju vēstules - Jura Žagariņa mājas lapas
Maketa fails - Jura Žagariņa mājas lapas
BUS 375 Week 4 DQ 3 Ethics Training (Ash) /uophelp
HTT 200 Week 4 Assignment Franchising (UOP)/HTT200nerddotcom
SCI 241 Week 9 DQ 1 and DQ 2 New/SCI241paperdotcom
ACC 201 WEEK 2 DQ1 FRAUD/Uoptutorial
Things to Do before Buying Jump Starter Power Pack.pdf
https://www.futuresupplement.com/niwali-keto/
MGT 373 Week 3 Learning Team Assignment Event RFP
This is the title slide where you write the name of the ... - Swedbank
BSHS 382 Week 5 Individual Assignment Human / bshs382paperdotcom
LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJA - Latvian Academy of Sciences
CRJ 301 Week 2 DQ 2 Rights of Juveniles / crj301dotcom
MGT 322 Week 3 DQ 2 Production and Quality Tools
https://www.foodiespanda.com/teal-farms-garcinia/
CJA 304 Week 2 Discussion Question 2-cja304dotcom
ABS 417 Week 3 Assignment /abs417tutorialdotcom