Views
8 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata.

LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 8. GRĀMATA Iekšējā vārdā no Kunga saņēmis un uzrakstījis JAKOBS LORBERS

 • Page 2 and 3: Tulkots no vācu valodas Rīgā, E.
 • Page 4 and 5: 47. Romas un antikristu nākotne ..
 • Page 6 and 7: 147. Sniegs un ledus ..............
 • Page 8 and 9: I KUNGS UN VIŅA PRETINIEKI (JĀŅA
 • Page 10 and 11: 24. Kāds cits farizejs sacīja:
 • Page 12 and 13: pievienotos. Bez tam, mums vēl vaj
 • Page 14 and 15: mūsu daudzo, un ļoti aklo amata b
 • Page 16 and 17: 5. Ka Dievam viņa mūžīgi lielaj
 • Page 18 and 19: 14. Vecākiem no jums tas arī note
 • Page 20 and 21: 9. Kad mēs augstajam priesterim to
 • Page 22 and 23: 13. Ticiet man, ka arī es ne kāda
 • Page 24 and 25: 4. Rafaēls sacīja: „Kādēļ j
 • Page 26 and 27: 4. Tev taisnība, ko tu saki, ka Ma
 • Page 28 and 29: 7. Jā, būtu labi, ja Tavu Dieviš
 • Page 30 and 31: 20. Tad nedaudziem atkal tika dots
 • Page 32 and 33: 13. Kādēļ Tu pieļauj, ka tūkst
 • Page 34 and 35: et pretiniekus pārmācīs un nesau
 • Page 36 and 37: 5. Bet līdzās ievērojiet arī to
 • Page 38 and 39: 9. Kas tātad Manā Vārdā cilvēk
 • Page 40 and 41: 1. ES teicu: „Kā godīgs valstsv
 • Page 42 and 43: jums darītu zināmu patieso Evaņ
 • Page 44 and 45: 13. Kad tas ir noticis, tad dvēsel
 • Page 46 and 47: domājošam cilvēkam jau no tālie
 • Page 48 and 49: 7. Bet, ka arī pie visas jūsu pre
 • Page 50 and 51: ūtu ierobežota un arī pie nepār
 • Page 52 and 53:

  daudzās speciālās priekšinteli

 • Page 54 and 55:

  8. Abi priesteri viņam jautāja, l

 • Page 56 and 57:

  pasaule. Tu savā runā gan ļāvi

 • Page 58 and 59:

  to nezinām; tādēļ darām reiz t

 • Page 60 and 61:

  sisti ar visu aklumu, un ar to, ar

 • Page 62 and 63:

  11. Tā kā jums, kā uz iekšējā

 • Page 64 and 65:

  Manas mūžīgās gudrības. Pasaul

 • Page 66 and 67:

  3. Kad jūsu sirdis jums dos kādu

 • Page 68 and 69:

  5. Bet tieši tāpat tas ir arī ta

 • Page 70 and 71:

  11. Kā tas viegli paredzams, ar š

 • Page 72 and 73:

  Meistar, nu runāji ar mums, tad vi

 • Page 74 and 75:

  1. Bet Agrikola, kas bija ļoti jū

 • Page 76 and 77:

  6. Un, redzi, uz virsējās melnās

 • Page 78 and 79:

  1. Šeit mācekļi Man jautāja:

 • Page 80 and 81:

  10. Redzi, tu nu mūsu daiļākā u

 • Page 82 and 83:

  3. Kas mīlestībā pret Mani dara

 • Page 84 and 85:

  3. Tas, ka tu esi muitnieks, par ku

 • Page 86 and 87:

  11. ES teicu: „Kas notiks pret j

 • Page 88 and 89:

  4. Ja tad Es, pēc Manas mīlestīb

 • Page 90 and 91:

  pilnīgi līdzīga būtne, veido vi

 • Page 92 and 93:

  2. Tu nu reiz esi pie mums Savā pi

 • Page 94 and 95:

  9. Bet sakiet paši, un par to labi

 • Page 96 and 97:

  nu ir rakstīti Debesīs, un tas nu

 • Page 98 and 99:

  gan uzdrošinātos to darīt?! Bet

 • Page 100 and 101:

  tikai patiesā sirds pazemībā mī

 • Page 102 and 103:

  10. Redziet, tā jūs sirdīs domā

 • Page 104 and 105:

  7. Kad rakstu mācītājs pie miru

 • Page 106 and 107:

  9. Mēs ieklausījāmies viņos, un

 • Page 108 and 109:

  izskaidrojums par šīs zemes liet

 • Page 110 and 111:

  13. Jo šajā, zināmā mērā prog

 • Page 112 and 113:

  kopā ar saviem mājas dzīvniekiem

 • Page 114 and 115:

  9. ES teicu: „Ja arī ne pilnīgi

 • Page 116 and 117:

  3. Tie cilvēki laicīgās lietās

 • Page 118 and 119:

  12. Šīs, mūžam brīnišķās Va

 • Page 120 and 121:

  79. RUNĀT UN DARBOTIES IR LABĀK K

 • Page 122 and 123:

  21. Tādēļ neīstus Evaņģēliju

 • Page 124 and 125:

  81. CILVĒKA NĀVE 1. Bet viens rak

 • Page 126 and 127:

  pašsakropļošanās, tā, ka beig

 • Page 128 and 129:

  nenoteiktu attēlu. Tikai, pa laika

 • Page 130 and 131:

  jūsu dominējošais pieņēmums ar

 • Page 132 and 133:

  teikts, ir tikai jūds, kas kā tā

 • Page 134 and 135:

  3. Bet cik ilgi kāds cilvēks sevi

 • Page 136 and 137:

  sprediķot katrā sabatā; jo tad j

 • Page 138 and 139:

  upurus, bet jūs smalki un gudri at

 • Page 140 and 141:

  2. ES teicu: „Redzi, tu, Mana mī

 • Page 142 and 143:

  11. Bet otrs iemesls ir tieši piln

 • Page 144 and 145:

  nierēm, māgai, nu - īsi - attiec

 • Page 146 and 147:

  zemes apli, bet gan par lielu lodi;

 • Page 148 and 149:

  noteiktu iepriekš paziņotu, ka š

 • Page 150 and 151:

  11. Bet nu atkal ejam ārā brīvā

 • Page 152 and 153:

  akmenim atkal īpaša sev, un tā,

 • Page 154 and 155:

  parādībām, kļūs jums liela un

 • Page 156 and 157:

  dvēseles dzīvībai, pie tam, ien

 • Page 158 and 159:

  zināmu, un arī tas mums būtu lab

 • Page 160 and 161:

  pirmām kārtām, patieso Dieva Val

 • Page 162 and 163:

  8. Bērnus, protams, var drīz un v

 • Page 164 and 165:

  20. ES teicu: „Jā, jā, tu runā

 • Page 166 and 167:

  26. Kapteinis atzīs viņu tiesība

 • Page 168 and 169:

  1. Bet pēc šī Mana lēmuma, saim

 • Page 170 and 171:

  varas un iekšējas gudrības, tu m

 • Page 172 and 173:

  13. Te saimnieks vēlreiz teica:

 • Page 174 and 175:

  13. Redzi, draugs Agrikola, tā ir

 • Page 176 and 177:

  staigāt kā pilnīgi mēmiem, tā

 • Page 178 and 179:

  1. ES teicu: „Jā, jā, Es nu jau

 • Page 180 and 181:

  dusmas un savu dvēseli atdod velna

 • Page 182 and 183:

  netīru, nesamaitā nu izskaidrotā

 • Page 184 and 185:

  123. VĒSTURISKAS PIEZĪMES PAR DĀ

 • Page 186 and 187:

  14. ES teicu: „Dariet to, ko dara

 • Page 188 and 189:

  nesīs daudz augļus; bet starp cē

 • Page 190 and 191:

  6. Kādai patiesai Dievībai vienm

 • Page 192 and 193:

  atrasties tādā dzīvības gaismas

 • Page 194 and 195:

  noteikti neapskauž, bet es tikai p

 • Page 196 and 197:

  kas kaut kam tādam var ticēt?!”

 • Page 198 and 199:

  tūkstoškārtīgs pierādījums, k

 • Page 200 and 201:

  7. Bet tādēļ, ka šis dvēseles

 • Page 202 and 203:

  13. Redzi, tā tad ir dvēseles tre

 • Page 204 and 205:

  nu esmu pilnīgi pārliecināts par

 • Page 206 and 207:

  Jāņa mācekļi viens ar otru vēl

 • Page 208 and 209:

  nevienam cilvēkam nedod mieru un s

 • Page 210 and 211:

  1. Bet, kad viņi iznāca ārā, ta

 • Page 212 and 213:

  tev varētu parādīt arī pie citi

 • Page 214 and 215:

  5. Ņemam divus cietus akmeņus un

 • Page 216 and 217:

  11. Pieredzējuši jūrnieki pazīs

 • Page 218 and 219:

  9. Pēc tam visi atkal pateicās Ra

 • Page 220 and 221:

  nonāvēto miesu atdzīvināšu, un

 • Page 222 and 223:

  15. Es jums saku: Gars, tas vienīg

 • Page 224 and 225:

  palīgi nāk tikai pēc tam, kad li

 • Page 226 and 227:

  5. Tomēr, pirmkārt, nelepojieties

 • Page 228 and 229:

  7. Nu, ja tad atkal tikai Vārds un

 • Page 230 and 231:

  1. ES teicu: „Es zinu un redzu, k

 • Page 232 and 233:

  krietnu putekļu mākoni, jo daudz

 • Page 234 and 235:

  10. Bet Es draudzīgi viņam teicu:

 • Page 236 and 237:

  likumu, ka Dievu jāmīl pār visu,

 • Page 238 and 239:

  4. ES teicu: „Ak, ar šo jūsu tu

 • Page 240 and 241:

  1. Simons Jūda teica: „Kungs, ka

 • Page 242 and 243:

  nekādi zelta dzīvības augļi! Be

 • Page 244 and 245:

  15. Kā jūs domājat, kurš atstā

 • Page 246 and 247:

  23. ES teicu: „Bet Es neko nepie

 • Page 248 and 249:

  20. ES teicu: „Esi mierināts, Ma

 • Page 250 and 251:

  nepārtrauktiem līkločiem pār ka

 • Page 252 and 253:

  4. Saimnieks, nu ļoti pārsteigts,

 • Page 254 and 255:

  11. Ja kāds tevi reiz būtu ļauni

 • Page 256 and 257:

  15. Bet nu ir vēl kas, ja arī tas

 • Page 258 and 259:

  2. Man tika likta priekšā seviš

 • Page 260 and 261:

  viņi atrada kā sevišķi skaistu,

 • Page 262 and 263:

  8. Dievā tad arī mūžam ir nu da

 • Page 264 and 265:

  9. Bet, caur savu jauno iekārtojum

 • Page 266 and 267:

  6. Šajā vakarā jūra bija nedaud

 • Page 268 and 269:

  6. Kad mūsu vecais priesteris ar p

 • Page 270 and 271:

  šajā vakarā mirdzēja tik spēc

 • Page 272 and 273:

  Dieva uzticami parādīto dzīvība

 • Page 274 and 275:

  2. Bet, vai jūs zināt, ka visbie

 • Page 276 and 277:

  10. Pārpilnībā dzīvojošs epik

 • Page 278 and 279:

  nekad nav jāiestājas trūkumam. U

 • Page 280 and 281:

  tiešām ir patiesība, bet, otrkā

 • Page 282 and 283:

  varenā ķēniņa pilsēta - ko lab

 • Page 284 and 285:

  nav nekādā samērā pret to, ko n

 • Page 286 and 287:

  19. ES teicu: „Tur darbojās tīr

 • Page 288 and 289:

  22. Šis cilvēks, nenovērsies, l

 • Page 290 and 291:

  194. PAREIZA GRĒKU PIEDOŠANA 1. (

 • Page 292 and 293:

  5. Ka mēs savas sievas ļoti mīla

 • Page 294 and 295:

  1. Kad pienāca rīts, Es kopā ar

 • Page 296 and 297:

  izņemot lūguma veidā, neprasīt

 • Page 298 and 299:

  4. Ko par Mani teiktu, ja Es daudz

 • Page 300 and 301:

  to pilnīgi jāinformē! Jo, ja kā

 • Page 302 and 303:

  caur tā vienīgi visvarenā Kunga

 • Page 304 and 305:

  17. Bet saimnieki pamatīgi lauzīj

 • Page 306 and 307:

  20. Tie trīsdesmit teica: „Augst

 • Page 308 and 309:

  4. Kad tie trīsdesmit, vēl uz sej

 • Page 310 and 311:

  14. Bet vakarā, kad lielākā daļ

 • Page 312 and 313:

  Tavas varas, tad tie abi patiesi ti

 • Page 314 and 315:

  laukuma, atnācāt šeit, un tagad

 • Page 316 and 317:

  10. Kad Rokluss par visu no liecini

 • Page 318 and 319:

  9. Pēc tam saimnieks jautāja, tei

 • Page 320 and 321:

  213. SAIMNIEKA SIEVA 1. Bet drīz

 • Page 322 and 323:

  214. KUNGA LIELĀKAIS BRĪNUMS: VI

 • Page 324 and 325:

  tā arī Manu kāju soļi ne šai v

 • Page 326 and 327:

  kas nekad neko nedzirdēja par vien

 • Page 328 and 329:

  17. Bet visa veida slimnieki, aklie

 • Page 330 and 331:

  žēlastību un palīdzību mēs ar

 • Page 332 and 333:

  27. Tas bērniem patika, un mēs de

Pages 1-8 - VA3CR
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Notlar 8
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
NFS2-8 - Notifier
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
1 - Vienna
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
Deel 1 - Demka - Vijfeeuwenmigratie.nl
stiege (1).pdf
AR 1. numuru - Vienotība
Gramatas Lat2-1 - bilingvals.lv
Solis Nr.1 - goldwell