Views
7 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

7. Kad rakstu

7. Kad rakstu mācītājs pie mirušā atrada tos noteikti nāvi izsaucošos savainojumus, tad viņš teica: „Kungs un Meistar, viņu atkal dzīvu var padarīt tikai Dievs, ar cilvēcisku palīdzību viņš nav atkalatdzīvināms!” 8. ES teicu: „Kā tev šķiet, ko tad ir vieglāk teikt, vai: „Tavi grēki tev piedoti!” vai šim mirušam iedarbīgi teikt: „Piecelies ar izdziedinātu miesu un staigā!”” 9. Rakstu mācītājs teica: „Kungs un Meistar, tas pirmais, acīmredzami, vieglāk, kā efektīvi tas otrais. Jo pirmo katrs cilvēks var teikt tam, kas pret viņu ir grēkojis, un pēc Tavas Mācības, tas tad ir spēkā noteikti arī Dieva priekšā, bet otrs iedarbīgi iespējams vienīgi tikai Dievam, un varbūt arī tam, kam Dievs tam nolūkam būtu piešķīris varu.” 10. Uz to Es teicu: „Bet, lai tu redzi un labi mani, ka Man arī ir vara bālākam kļuvušam grēciniekam kā uz mūžību spēkā esoši piedot viņa grēkus, tad Es nu aiz Paša varas mirušam saku: Esi izdziedināts, piecelies un staigā!” 11. Šajā acumirklī tas mirušais piecēlās sēdus, savā priekšā ieraudzīja Mani un no sirds Man pateicās par izdziedināšanu. 12. Bet rakstu mācītājs nu atkal dzīvajam teica: „Cilvēk, tu biji pilnīgi miris, un tas Kungs ne tikai tevi izdziedināja, bet gan Viņš tevi pilnīgi no jauna atkal atdzīvināja, tādēļ pateicies Viņam arī par tavu jauno dzīvību!” 13. ES teicu: „Kas pateicas par izdziedināšanu, tas pateicas arī par dzīvību, un tas ir pietiekami.” 14. Pēc tam Es atkal vērsos pie atdzīvinātā kalpa, un viņam teicu: „Bet citu reizi skaties uz priekšu, un bez sevišķas vajadzības nekāp uz augstas stalažas. Bet, ja tas ir jādara, tad atstāj to tādiem, kas ir izveicīgi; jo katra nevajadzīga lielība pati sevi soda, kā tas nu bija pie tevis. 15. Bet pie tam ievēro vēl kaut ko, un tas pastāv tajā: Ar dažādām pārgalvībām starp citiem kalpiem nekad necenties izvirzīties, lai no sava kunga kļūtu cienīts kā pirmais kalps, ka tad varētu valdīt pār saviem līdzkalpiem, bet gan vienmēr esi uzticams un čakls tajā, kas attiecas uz tevi, tad tev nekad nenotiks nelaime nokrist un salauzt sprandu, ar ko ir saistīta miesas nāve! Jo kas augstu kāpj, tas tad arī zemu krīt.” 16. Pēc šiem Maniem vārdiem kalps Man vēlreiz pateicās un kopā ar citiem kapiem, kuri viņu uz nestuvēm atnesa pie Manis, atkal gāja lejā ar nodomu, visu savu dzīvi sekot Maniem vārdiem. 17. Pēc tam Es rakstu mācītājam vēl teicu: „Šo zīmi, kuru Es nu veicu jūsu ticības stiprināšanai, paturiet pie sevis un pirms īstā laika nevienam citam nepavēstiet! Es zinu, kāpēc Es to tā gribu. Bet nu kopā ar mācekļiem variet atkal iet tur, kur jūs vedīs Mans Gars! Ielejā pie saimnieka jūs dabūsiet ēst un dzert.” 18. Pēc tam viņi atkal gāja prom un arī mēs devāmies pusdienās, jo bija jau diezgan vēls. 19. Mēs nu kāpām lejā no pakalna un devāmies mājās, iekšā lielajā ēdamzālē, kur mums jau bija sagatavots labs mielasts. Mēs sēdāmies pie galdiem, un Es pasaucu Rafaelu, ka viņam dažiem jauniešiem, kas bija novietoti kādā citā Lācara mājā, jāliek doties pie mums, un piedalīties mūsu mielastā. Un Rafaels gāja un atveda 12 jaunekļus un 12 jaunavas. Viņi bija izcili skaisti, un tagad, caur Manu ietekmi, arī jau prata ebreju, grieķu un romiešu valodas. Šie 24 tika novietoti pie kāda atsevišķa galda, pie kura prezidēja Rafaels. 20. Kad Agrikola ar lielu labpatiku kādu laiku aplūkoja šo skaisto sabiedrību, tad pavisam aizkustināti viņš teica: „Ak, Kungs, ar šo dāvanu Tu man patiesi sagādāji ļoti lielu prieku; jo tādā veidā es nu esmu kļuvis daudzu bērnu tēvs un par viņiem arī tā, un vēl labāk rūpēšos kā par paša bērniem! Tikai es lūdzu Tev vēl īsti ilgu un veselīgu dzīvību, lai es viņus, kurus Tu man uzticēji, varu garīgi un arī miesīgi uz labāko aprūpēt; griba tam nolūkam man nekad netrūks, un tā arī ne darbība.” 21. ES teicu: „Par to arī Es priecājos, un Es tev arī došu, ko tu Man lūgsi, bet mājās tu atradīsi maz laika, tādēļ, ka tu – kā Es tev jau norādīju – drīz dosies uz Britāniju, un tur tev būs daudz ko darīt. Ko tad tu darīsi ar jauniešiem?” 104

22. Agrikola teica: „Kungs, tad, kā vienmēr, es sirdī vērsīšos pie Tevis, un Tu mani neatstāsi bez padoma!” 23. ES teicu: „Tā tu pavisam labi apspriedies un arī pavisam labi atbildēji! Bet, ja tu dosies uz Britāniju, tu šos 24 ļaudis vari ņemt sev līdzi; viņi tev labi pakalpos. Bet nu ēdam un dzeram.” 24. Pēc tam mēs priecīgi ēdām un dzērām, un pārrunājām par visādām labām un retām lietām. 25. Bet Marija, Lācara jaunākā meita, uz neliela krēsla apsēdās līdzās Man pie Manām kājām, un klausījās Manos vārdos, kā viņa to arī parasti darīja. 26. Bet tā kā šoreiz te bija daudz viesu, un Marta raizējās, ka viena varbūt nevar pietiekami apkalpot daudzos augstos viesus, tad viņa pienāca pie Manis un teica: „Kungs, redzi, man ir daudz ko darīt, saki tomēr Tu māsai, ka lai viņa man palīdz!” 27. Tad Es teicu: „Marta, Marta, tu vēl vienmēr esi tā pati, kaut gan aiz līdzīga iemesla Es jau pāris reizes pateicu Savas domas! Tu daudz raizējies par to, kas ir pasaule, - bet Marija sev izvēlējās labāku vietu, tādēļ viņai arī jāpaliek pie Manis. Bet mums jau tāpat pārpilnībā ir ko ēst un dzert. Kādēļ tu nu vēl rūpējies par [to] vairāk?” 28. Bet Marta tūlīt saprata savu kļūdu un atstāja Mariju pie Manis, un kopā ar kalpotājiem viena viegli nokārtoja vēl pārējos darbus. 68. BĒRNU AUDZINĀŠANA 1. Bet, kad mēs tā sēdējām kopā un pavisam priecīgi ēdām, dzērām un pārrunājām par visādām lietām, lielie suņi lielajā pagalmā sāka skaļi riet. 2. Lācars vērsa uz to uzmanību un Man teica: „Kungs un Meistar, manai Betānijai noteikti atkal tuvojas nelūgti viesi! Bet ir labi, ka Tu man devi tos sargus; caur viņiem mēs no apgrūtinošiem apmeklētājiem esam pasargāti. Bet varbūt tomēr būtu jāapskatās, kas tie ir, tādēļ, ka suņi taisa tik lielu troksni?” 3. ES teicu: „Lai tas nu tikai paliek; jo Es jau zinu, kas ārā notiek! Vai tu vairs neatceries farizejus, kuri pagājušo nakti palika pie tevis līdz rītam? Redzi, viņi tev apsolīja Manis dēļ šodien nākt uz Betāniju. Redzi, viņi un vēl daži nu tuvojas šai vietai un grib iegriezties šajā galvenajā dzīvojamā mājā, bet vēl nav laiks, un tādēļ jo mazāk, ka šodien priekšpusdienā atkal sapulcējās Padomē un savus vakarējos uzskatus atkal ievērojami mainīja. Pie viņiem vēl ir pāris plātīgu fanātiķu, un tā viņi lai labi pagaida, līdz viņi šeit ienāks. Bet izsūti ārā vienu kalpotāju. Viņam viņi jāved svešinieku viesnīcā! Pret vakaru mēs tad jau redzēsim, ko mēs darīsim.” 4. Lācars tūlīt aizsūtīja vienu kalpotāju, un notika kā Es pavēlēju. 5. Bet pēc tam Lācars teica: „Tas no vakardienas farizejiem mani ļoti pārsteidz, ka viņi atkal ir pārdomājuši citādi, pie kam Tu Pats tak teici, ka šie gan it kā esot tie pēdējie un vienīgie, kas no lielā templiešu skaita ir atgriezti pie Tevis! Un mēs visi arī priecīgi tam ticējām.” 6. ES teicu: „Par to nešaubies un nebaiļojies! Viņi arī paliks mums! Bet tieši tagad viņi vēl nav pilnīgi atgriezti. Bet, kad tuvosies vakars, tad viņiem jau būs cita un labāka izpratne, un tad iesim pie viņiem. Bet tagad pavisam priecīgi paliekam šeit kopā, un vēl dažs kas atradīsies, par ko mēs savā starpā varam pārmainīt dažus vārdus.” 7. Ar to Lācars un visi klātesošie bija pilnīgi apmierināti. 8. Pēc tam uz neilgu laiku pie mūsu galda bija pilnīgi kluss; tikai pie jauniešu galda šad un tad tika runāts kāds vārds, pie kam jaunieši Rafaelu izjautāja par dažādām lietām, un viņš par tām arī vienmēr draudzīgi pamācīja. 105

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
Unbenannt-1 - Till Nowak