Views
2 weeks ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

13. Jo šajā, zināmā

13. Jo šajā, zināmā mērā progresējošā augu un dzīvnieku dzīvības veidošanās periodā, zeme tikpat maz varēja izskatīties mājīgi sausa, kā pie vairāk un vairāk plaukstoša koka pumpura; jo ja tam ir sauss izskats, tad ar ziedu un tam sekojošo augli, noteikti neizskatās tieši labi.” 72. ZEMES ATTĪSTĪBA LĪDZ PIRMĀDAMIEŠIEM 1. (Kungs:) „Otrais sagatavošanas periods atkal turpinājās, pēc jūsu tagadējiem zems gadiem, neizsakāmu laiku. Bet Zeme vēl ilgi nebija piemērota nest siltasiņu dzīvniekus, nerunājot par jūsu veida cilvēkiem; tādēļ viņi, kā pirmie, gāja bojā, un tad atkal pagāja ilgs laiks, līdz iestājās kāds trešais sagatavošanas periods. 2. Dabīgi, starp vienu un otru galveno sagatavošanas periodu norisinājās daudzi arī ļoti vētraini starpperiodi, kuru nozīmi vispirms tikai Es kā Radītājs vislabāk zinu, un beidzot arī gars, kam Es to gribu atklāt. 3. No daudzām nepieciešamām norisēm atkal iestājās trešais periods. Nu jau no jūras izcēlās ievērojami lielākas zemes, dzītas caur Zemes iekšējo uguni, dabīgi, pēc Manas gribas. Veģetācija kļūst daudz bagātāka, un vēl vienmēr, milzīga veida; kā dzīvnieki, tāpat kā veģetācija. Bet arī šis periods, kas tāpat turpinās ilgi, un, kuru zināmā mērā varētu salīdzināt ar kāda koka ziedu, kā abi iepriekšējie, vēl ilgi nav piemērots cilvēkiem kalpot kā mājvieta, tādēļ arī šis gāja bojā, un apraka savu produktu kā augu valsts, tā dzīvnieku valsts sfērā, tikai ne tik dziļi, kā tie pirmie. 4. Pēc tam atkal bija daudzi starpperiodi, un pēc ilga laika parādījās kāds ceturtais periods. Zemes daļas atkal kļuva daudz lielākas, arī veģetācija vēlreiz daudz bagātāka, un ūdenī, uz jau daudz sausākās zemes, kā arī gaisā sāka kļūt ļoti dzīvības pilns no visādiem maziem, un līdzās arī lielākiem dzīvniekiem, un starp tiem bija pat jau siltasiņu zīdītāji dzīvnieki, kuri šajā pasaulē vairs nenāca ar olu palīdzību, bet gan dabīgas radīšanas ceļā, un tātad, dzemdēja dzīvus mazuļus, izņemot ūdens dzīvnieki, daži lieli abinieki, putni, tārpi un insekti. 5. Šis, ceturtais, galvenais sagatavošanas periods turpinājās ārkārtīgi ilgi, un zemes virsma laiku pa laikam tad jau tika apgaismota no saules stariem, un uz dažiem kokiem jau sāka parādīties augļi, bet, kas jums, protams, vēl ne sevišķi garšotu; bet tie toreizējai dzīvnieku pasaulei tomēr kalpoja kā laba barība. 6. Arī šajā, ceturtā sagatavošanas periodā, uz zemes vēl nebija nekā cilvēkam līdzīga. 7. Atkal nāca lieli, radikāli zemes pārveidojumi, un pa lielākai daļai arī apraka visu, ko jūs toreiz būtu dēvējuši kā radību, un no šī perioda jūs arī ļoti daudz un dažādu [produktu] atrodat apraktu zem zemes, bet kas jau ļoti būtiski atšķiras no pirmo trīs periodu produktiem. 8. Pēc ilgiem laikiem, kuru norisē uz Zemes nu jau iestājās lielāks miers un kārtība, un pēc daudzām vēl vienmēr ļoti lielām zemes vētrām, mēs nu redzējām iestājamies piekto Zemes sagatavošanas periodu. No jūras dziļiem pamatiem no jauna paceļas lielas zemes, pievienojas no iepriekšējiem periodiem jau pastāvošām, un jau veido kārtīgas sauszemes. 9. Šajā, piektā periodā, rodas lielākā daļa nu augstākie zemes kalni. To ļoti augstās virsotnes, zibeņu sadragātas, un tad caur varenām zemes trīcēm un spēcīgām lietus gāzēm radītām straumēm, tiek nostumtas zemes dziļās ielejās un grāvjos. Caur to izveidojas plaši līdzenumi, un mazāk platas ielejas, un ganības, kur tad viss var labāk zelt. 10. Ar šī perioda sākumu, Zeme arī sāk kārtoti griezties ap Sauli; dienas un naktis mainās jau regulāri, arī gada laiki, kaut gan vēl vienmēr zem visādām izmaiņām, tādēļ, ka vēl vienmēr ir ievērojama zemes pola nestabilitāte, un šajā periodā arī vēl vajag būt. 11. Šajā periodā, kurā jau ir izveidota paliekoša cietzeme, no 14.000 līdz 14000 zemes gadiem, sākās regulāra jūru pārvietošanās. Caur to reiz zemes dienvidu puslode, un pēc tam 110

atkal ziemeļu, pamazām tiek pārpludināta bieži pāri ļoti plašiem akmeņu nogruvumu tuksnešiem turpmākai auglībai. Jo pēc apm. 14000 gadiem virs tuksnešaino akmens nogruvumu virsmu ielejām, jūra liek tik daudz auglīgas dūņas, ka tad tās, ja jūra atkal atkāpjas, nu atstātās dūņas kļūst par krietnu augsni [un] ir ļoti auglīgas. 12. Šajā, piektā periodā, gan vajadzēja vairāk kā tūkstoš reiz tūkstoš gadus, līdz visa labi liktā zemes virsma bija piemērota liela skaita dažādu augu – kā zāles, stādu, krūmu un koku – un tad arī dzīvnieku un pirmsādamisko cilvēku jaunai radīšanai. 13. Šajā periodā mēs jau redzam ļoti daudzus visādus augļu kokus un citus visāda veida augļu stādus dzīvniekiem un toreizējiem pirmcilvēkiem. Par kādu tīrumu tur vēl nav runa, bet pirms cilvēki jau izmantoja zināmu dzīvnieku ganāmpulkus, veda klejotāju dzīvi, nebija nekās apģērbs, un arī necēla sev nekādas mājas un būdas, bet, līdzīgi putniem uz resnajiem koku zariem, viņi sev iekārtoja zināmas dzīvojamās un atpūtas ligzdas, un sagādāja sev visādus pārtikas krājumus, ko viņi pamazām apēda. Kad krājums ir apēsts, viņi barā atkal iziet jaunās medībās pēc pārtikas. Ja kļūst auksts, tādēļ, ka šajā periodā parādās arī sniegs, tad viņi kopā ar saviem mājdzīvniekiem, kas sastāv no mamutiem, lieliem briežiem, govīm, kazām un aitām, pie tiem pieder arī elefanti [ziloņi], degunradži, vienradži, visādi pērtiķi un arī putni – dodas uz siltākiem apvidiem. 14. Vairāk šī perioda beigās parādās arī ēzelis, kamielis, zirgs un cūka. Pirmcilvēki arī valdīja pār šiem dzīvniekiem. Jo tik daudz prāta instinkts viņiem ir, ka viņi minētos dzīvniekus var valdīt un arī izmantot daļēji nešanai, daļēji medībām un daļēji piena un vilnas iegūšanai, ar ko viņi labi izklāja savas ligzdas, un tā sev veidoja mīkstu guļas vietu. 15. Valoda, kā tā nu ir starp cilvēkiem, viņiem patiesībā nav; bet, kā pat pilnīgākiem dzīvniekiem, viņiem tomēr ir zināmas artikulētas skaņas, zīmes un grimases, un var savstarpēji saprasties, kas viņiem vajadzīgs, un tad arī viens otram nāk palīgā. Ja kāds saslimst, parasti, liela vecuma dēļ, tad viņš jau pazīst stādu, kas viņam palīdz; ja viņš vairs nevar iet un to meklēt, tad to dara kāds cits viņam. 16. Tikai viņi nevar iekurt un izmantot uguni. Bet, ja viņi varētu redzēt, kā to darīja Ādama laika cilvēki, tad viņi viņus atdarinātu, tādēļ, ka pie viņiem ļoti dominē atdarināšanas dziņa, un viņu inteliģence kopā ar brīvās gribas zināmu pakāpi jau tālu pārsniedz kāda, lai cik pilnīga pērtiķa inteliģenci. Tāpat viņi arī varētu iemācīties runāt mūsu veidā, tomēr no sevis nekad radīt kādu gudru valodu. 17. Bet kā cilvēki, viņi bija milzīgi lieli un ārkārtīgi spēcīgi, un viņiem arī bija spēcīgi zobi, ka viņi tos varētu izmantot šķēru vietā. Tāpat viņiem bija ļoti attīstīta oža un sajūta, un jau no tālienes pamanīja, ja viņiem tuvojās kaut kas naidīgs, ar savām acīm un savu gribu, viņi savaldīja dzīvniekus, un reizēm arī dabas garus. 18. Bet, kaut gan šis, piektais sagatavošanas periods turpinājās ļoti daudzus tūkstoš reiz tūkstoš gadus, tad starp šiem cilvēkiem tomēr nebija pamanāms nekāda veida progress, bet gan viņi turpināja dzīvot savu vienveidīgo klejotāju dzīvi, un ar to bija tikai zemes pirmmēslojums tagadējam Man visā līdzīgam cilvēku dzimumam. 19. Viņu vēl diezgan ar matiem apaugušās ādas krāsa bija starp tumši un gaiši pelēku; tikai dienvidos bija bezspalvainas ciltis. Viņu formai bija ievērojama līdzība ar tagadējiem moriem – līdz Ādamam viņi izplatījās zemienēs un biezos mežos, bet nekad kalnos.” 73. ABI PĒDĒJIE ZEMES ATTĪSTĪBAS PERIODI 1. (Kungs:) „Ādama laikā, ar ko sākas sestais periods, Zeme atkal caur uguni un caur ūdeni daļēji pārvar lielas izmaiņas, un pie šiem apstākļiem tad aprakstītais pirmsādama dzimums 111

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Unbenannt-1 - Till Nowak
AR 1. numuru - Vienotība
AR 1. numuru - Vienotība
Gramatas Lat2-1 - bilingvals.lv