Views
7 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

kopā ar saviem mājas

kopā ar saviem mājas dzīvniekiem gandrīz pilnīgi gāja bojā, tā arī daudzie mežu un citi zvēri, kas nav pieskaitāmi mājas dzīvniekiem; palika tikai nedaudzas putnu sugas, kā arī Zemes kalnu un ūdeņu dzīvnieki. 2. Līdz Noasa laikiem šur un tur Āzijā kopā ar Ādama laika cilvēkiem aprakstītie pirmcilvēki gan vēl saglabājās. Bet viņi pamazām panīka, jo pietiekami vairs neatrada viņiem atbilstošu pārtiku. Tomēr dažos Dienvidāfrikas dziļos novados un plašās zemes dažās labākās salās vēl ir sastopami daži panīkuši piektā perioda pēcnācēji. Bet viņi vēl ir pavisam mežonīgi; tikai no Kaina pēcnācējiem viņi šur un tur piesavinās nedaudz augstāku kultūru. Viņi var tikt apmācīti dažādiem darbiem, bet no sava pamata tomēr neko neatrod. Vienai daļai ir nedaudz labāk, tādēļ, ka sakrustojās ar kainiešiem, un vēlāk ar lamehitiem; bet arī šī daļa nav piemērota augstākai un dziļākai gara izglītībai. 3. Bet šī veida cilvēki, visur, kur viņi nu ir, vēl ilgi saglabāsies un vairosies, un pamazām no ādamiešiem arī pieņems vairāk izglītības, bet pie tam, tomēr nekad nekļūs par lielu tautu. Te jums nu ir pirmādamiešu no piektā zemes sagatavošanas perioda. 4. Piektā perioda sākumā šī Zeme saņēma Mēnesi, kā kustības ap Sauli, un pašas ass regulētāju; protams, arī Mēness tūlīt nebija tāda izskata, kāds tas ir tagad. Līdz tas pie tā nonāca, arī tas pieredzēja lielus un vētrainus periodus, kas, protams, neturpinājās tik ilgi kā šīs Zemes [periodi]. 5. Bet nu Man vairs nejautā, kādēļ kāda pasaules ķermeņa izveidošanai vajag tik neiedomājami ilgu laiku; jo tas ir Manā gudrībā un kārtībā. Bet, ja kāda vīna kalna kungs visus darbus varētu paveikt vienā acumirklī, ko tad viņš darītu cauru gadu? Bet gudrais vīna kalna īpašnieks darbus sadala, visu gadu kaut ko dara, un šī ikdienas darbība viņam arī sagādā vienmēr jaunu svētlaimi. Un, redziet, tāpat tas ir arī pie Manis; jo Es visā bezgalībā mūžam esmu tas visdarbīgākais, bet tādēļ arī vissvētlaimīgākā būtne. 6. Ja kāda mājas tēva bērni agrā pavasarī redz ziedam ķiršus, plūmes, bumbieres un ābeles, tad viņiem gan arī ir prieks par to, bet viņi tomēr tūlīt gribētu redzēt un nobaudīt gatavus augļus, nekā tikai priecāties par skaistiem ziediem. Bet gudrais tēvs ļoti nepacietīgajiem bērniem saka: "Tikai pacietību, mani mīļie bērni! Pēc Dieva kārtības šajā pasaulē visam ir savs laiks, un savā laikā viss nogatavosies. Tādēļ arī esiet tikai pacietīgi; arī šie, tagad ziedošie koki, pēc dažiem mēnešiem te stāvēs pilni gataviem un saldiem augļiem. Un tad mēs, kopā ar Tēvu Debesīs, tos baudīsim!„ Tos bērnus nomierina. 7. Un tā arī jūs variet būt mierīgi, ja jūs uz šīs zemes jau itin visur neredzat Manas Mācības pilnīgi nobriedušos augļus; īstā laikā tie jau nogatavosies. Jo jūs gan varat iedomāties, ka Es starp jums veltīgi nekaisīju Mana Vārda dzīvās sēklas. Bet vienā dienā nevar sasniegt pilnu briedumu. 8. Un, redziet, ja pēc Manas kārtības jau pie kāda koka vajadzīgs zināms laiks, tas noteikti jo vairāk vajadzīgs pie kādas Zemes! Nepietiek, ka kāda pasaule atrodas ētera telpā tikai kā ļoti liela pika, sastāvoša no akmeņiem, smiltīm un ūdens. Jo tāda pika būtu pilnīgi mirusi, un uz tās nekas nevarētu augt un dzīvot; bet kādai pasaulei, kurai jānes un jāpabaro dzīvība, vispirms pašai jākļūst dzīvai. Bet tam nolūkam nepieciešams, ka tā vispirms iekšēji caur visādām ietekmēm un procesiem, līdzīgi kādam lielam dzīvniekam, organiski tiek pilnīgi izveidota. 9. Katram topošam pasaules ķermenim, līdzīgi embrijam mātes miesā, jau ir visi nosacījumi pilnīgai dzīvnieciski – organiskai dzīvības formai, bet veidošanās sākumā tie savā starpā atrodas haotiski sajaukti; vispirms tie pamazām kārtojas, un tad kļūst par vienu organiski dzīvu kopumu. Ber, kā šī kārtošana notiek, to Es zinu, jo vienīgi Es visā esmu Pamatkārtotājs. Bet, kad jūs paši būsiet garā pilnīgi, tad arī jūs redzēsiet kāda ir šī kārtība. 10. Bet pēc šiem, jums nu cik iespējams vienkārši un skaidri attēlotiem veidošanās periodiem, jūs varat vēl kaut ko secināt, proti, īsto iemeslu, kādēļ pravietis Mozus radīšanu sadalīja sešās dienās. 112

11. Šīs sešas dienas, tātad, ir jums rādītie seši periodi, kas katrai radītai būtnei, dabīgi un tad, kā tas ir pie jums, cilvēkiem, arī dvēseliski un garīgi reiz izejami savai gatavībai un pilnībai. 12. Tikai pie tiem nāk septītais, miera periods, kas ir svētlaimīgākā mūžīgā dzīvība. Bet septītais periods tāpēc saucas par miera periodu, tādēļ, ka pilnīgo garu vairs nenomāc nekāds spaids, tiesa un nekādas bailīgas rūpes, bet gan viņa esamība uz mūžību pāriet zināšanu pilnīgākā izpratnē un gribas brīvākā varā. 13. Un nu saki Man, Mans mīļais Markus, kā tu saprati šo Manu izskaidrojumu!” 74. PIRMSĀDAMA CILVĒKU DVĒSELISKA ATTĪSTĪBA 1. Pavisam pārsteigts Markuss teica: „Kungs un Meistar kopš mūžības! Es un, cerams, arī visi citi, Tavu žēlīgo paskaidrojumu labi aptvērām, bet par kādu pilnīgu sapratni noteikti pie mums tāpēc nevar būt ne runa, tādēļ, ka mums trūkst tieši tas, ko Tu Pats mums norādīji. Bet mēs visi tomēr nonācām pie skaidra uzskata par ko mums turamas zemē atrastās relikvijas, un kā caur zemes daudzkārtējām, periodiskām izmaiņām un vēlākām jūras pārvietošanām, tās nonāca tādos dziļumos, un, otrkārt, vismaz es sapratu, uz ko lielais pravietis norādīja ar savām sešām radīšanas dienām. Un pagaidām man ar to pietiek, un tagad mēs pavisam mierīgi varam nogaidīt, līdz caur mūsu pašu garīgu pilnību, uzzināsim tālāk. Bet arī to es sapratu, ka tā ir un paliek Mācība tikai nedaudziem. 2. Tikai viens jautājums – mazākais man – vēl ir palicis, un Tu, ak, Kungs, atļausi man Tevi ar to vēlreiz apgrūtināt?” 3. ES teicu: „Tu zini, ka Es tevi labprāt uzklausu, un, tātad, tu gan vari runāt!” 4. Romietis Markuss teica: „Kungs un Meistar! Pārrunātiem pirmsādamiešiem, kaut gan apdāvinātiem tikai ar kādu instinktveidīgu inteliģenci un tikai nedaudz brīvu gribu, tomēr arī bija dvēseles, kas kā tādas nevar būt mirstīgas! Kas nu ir ar šīm dvēselēm? To gan, protams, jau varētu nosaukt par augstprātīgu un noziedzīgu jautājumu, bet, tā kā es vēl vienmēr esmu zinātkārs romietis, un nevis miegains jūds, tad Tu arī šo jautājumu vēl varētu atzīt un man par to dot pavisam īsu atbildi!” 5. ES teicu: „Ak, jā, kādēļ ne?! Mums tak tam vēl ir pietiekami laiks, - un tā tu vari Mani labi uzklausīt! Redzi, ja pat akmeņu, augu un dzīvnieku dvēseles turpina dzīvot un savā, no matērijas brīvā stāvoklī, caur eksistences izbeigšanos jau – saku – pāriet cilvēku dvēselēs, un tad kāda cilvēka miesā var kļūt par patiesu cilvēku, tad pirmsādamiešu dvēselēm tomēr arī var būt turpmāka dzīvība, tāpat kā visu citu pasauļu cilvēkiem visā bezgalīgā radības telpā ir mūžīga turpmāka dzīvība! 6. Bet, kad garu valstībā dzīvot turpinošas dvēseles kādā lielā pasaules ķermenī, t.i. viņām atbilstošā garīgā zemē tiek vestas Dieva un Viņa varas, un gudrības dziļākā izpratnē, tad viņas turpina dzīvot pavisam svētlaimīgi, un arī var kļūt vienmēr svētlaimīgākas. Tomēr [atklāt], kur šajā Globu Apvalkā atrodas tāds liels pasaules ķermenis, tas gan būtu ļoti nevajadzīgs, ja Es tev to arī darītu zināmu, tādēļ, ka ar saviem jutekļiem tu to nevarētu pamanīt, un par pārliecību, vai tur gan tā izskatītos, kā Es tev to aprakstītu, tavas miesas dzīves laikā jau tāpat nevarētu būt runa tik ilgi, līdz tu savā garā nebūtu pilnīgi atkalatdzimis, un tā, līdz tam tev jau vajag apmierināties ar to, ka Es tev saku: Mana Tēva mājās ir ļoti daudz dzīvokļu! Reiz Manā Valstībā jums visiem viss kļūs skaidrs! – Vai tu Mani saprati?” 7. Markuss teica: „Ak, jā, Kungs un Meistar! Bet nu vēl kaut kas, tādēļ, ka tas viens rada otru! 8. Vai pirmsādamiešu laikā šī Zeme arī jau bija lielā Radības Cilvēka sirdī zināmais dzīvības kambarītis?” 113

Pages 1-8 - VA3CR
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Notlar 8
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
NFS2-8 - Notifier
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
1 - Vienna
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Deel 1 - Demka - Vijfeeuwenmigratie.nl
stiege (1).pdf
AR 1. numuru - Vienotība
Gramatas Lat2-1 - bilingvals.lv
Solis Nr.1 - goldwell