Views
6 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

9. ES teicu: „Ja arī

9. ES teicu: „Ja arī ne pilnīgi darbīgā īstenībā, tad tomēr tam paredzēta. Tajos pirmslaikos kā darbīgs bija cits pasaules ķermenis, bet tā cilvēki kļuva ļoti augstprātīgi un pilnīgi aizmirsa Dievu, un kuri vēl Dievam ticēja, tie Viņu necienīja, spītēja Viņam, un savā aklumā tīkoja zināmā mērā nogrūst no Viņa mūžīgās varas troņa. Viņi meklēja Viņu un ļauni pasaules gudrie teica, ka Viņš dzīvo viņu zemes centrā, vajag līdz turienei likt mīnas un tur Viņu sagūstīt. Tad viņi tajā zemē arī raka šausmīgi dziļas bedres, pie kam ļoti daudzi gāja bojā. 10. Ja Es pie viņiem sūtīju sūtņus, un viņus brīdināju, tad tie vienmēr tika nožņaugti, un cilvēki nelabojās. Un, redzi, tad Es pieļāvu, ka tā zeme no iekšpuses tika saplosīta daudzos gabalos. Un tas notika šīs Zemes sestā perioda sākumā, un par dzīvības kambarīti kļuva šī Zeme. Bet, kur tā zeme, riņķodama ap Sauli atradās, tomēr noteiksim vēl tuvāk. Bet tu, Lācar, liec atnest svaigu vīnu, tad runājam tālāk!” 75. PAR VĪNA DZERŠANU. PAMĀCĪBA PAR SAGRAUTIEM PASAULES ĶERMEŅIEM (ASTEROĪDIEM). 1. Lācars nu gāja un ar dažiem kalpiem atnesa svaigu vīnu, kam bija sevišķi laba garša. Ar to atkal tika pildīti kausi, un mēs visi no tiem dzērām un visā miesā kļuvām spēcināti, un visiem kļuva labs garastāvoklis, un slavēja Mani, ka Es šajā zemē devu tik labu un spēcinošu lietu. 2. ES teicu: „Jā, jā, tāds vīns ir spēcinošs dzēriens, bet tikai tad, kad tas tiek dzerts ar mēru un mērķi! Bet kas vīnu dzer pārmērīgi un sevi apreibina, tam tas nav nekāds spēcinošs, bet gan visu viņa būtni vājinošs dzēriens. Tādēļ šo dzērienu vienmēr baudiet ar mēru Manā Vārdā, tad tas jūs spēcinās arī mūžīgai dvēseles dzīvībai; bet pārmērīgā šī dzēriena baudīšanā dus kaislību un izvirtības ļaunais gars, bet šis gars nevienu neatdzīvina, bet gan nonāvē patiesam dzīvības garam no debesīm, un dvēseles garīgu atkalatdzimšanu garā no debesīm dara gandrīz neiespējamu. Arī to ievērojiet!” 3. Bet Es to nu teicu tieši ne vienīgi labas patiesības dēļ, tā kā Es to teicu jau vairākkārt, bet tādēļ, ka Jūda Iskariots dzēra pārāk lieliem malkiem, un bija tuvu pilnīgam apreibumam. Viņš to labi manīja, piecēlās no galda, devās ārā un aplūkoja Betānijas pilsētiņu. 4. Kad viņš bija ārā, Māceklis Andrejs teica: „Esmu ļoti priecīgs, ka šis nepatīkamais cilvēks attālinājās, jo kopš kāda laika viņš man liekas arvien aizdomīgāks, un Tava Mācība un lielās zīmes uz viņu neatstāj nekādu iespaidu. Viņš, tātad, neko neiegūst, un tomēr negrib mūs atstāt! Ja man, ak, Kungs, būtu vara, tad viņš jau sen vairs nebūtu mūsu sabiedrībā!” 5. ES teicu: „Bet arī viņam ir brīva griba, un saskaņā ar to, viņš var arī palikt vai iet, kā un kad viņš grib! Bet jūs redzat, ka Es pat velniem [pavēlēju] pēc viņu gribas ieiet cūkās, un tā Es arī šim cilvēkam, kas jūsu starpā arī ir velns, atļauju palikt vai iet, jo no Manis katrs cilvēks vai gars ir pilnīgi brīvs. Bet caur savu [gribu] katrs arī sagatavos savu algu. Ja viņš grib kļūt eņģelis vai velns, tas katram ir brīvi. – Tomēr nu par to vairs nē; jo mums ir daudz ko runāt par citām lietām! 6. Sestā perioda sākumā mēs redzējām kā kāds pasaules ķermenis tika no iekšienes sagrauts, un kā šī Zeme ar Ādamu lielajā Radības Cilvēkā kļuva dzīvības kambarītis. Bet nu Es jums rādīšu tās sagrautās pasaules stāvokli, un, proti, kāda tā bija agrāk, un kā tā izskatās tagad, bet tad Es jums arī rādīšu, kādā attiecībā šī Zeme kādreiz bija pret lielo cilvēku, t.i. tikai garīgā atbilstībā, bet ne materiālā īstenībā. Bet tā kā tas jums nevar tikt parādīts tikai vārdiem, bez tēlainiem simboliem, tad caur Manu gribu Es mazā mērogā nu attēlošu Sauli ar visām tās planētām, un tādu ainu redzot, jūs Manis teikto drīz un viegli aptversiet, un nu tātad, visi esiet uzmanīgi!” 114

7. Kad Es to pateicu, tad brīvā gaisa telpā stāvēja viena lode ar sprīdi lielu diametru. Tā attēloja Sauli, iespējami labi tuvinātās lieluma un attāluma proporcijās. Zāles telpa, protams, bija par mazu, lai to attēlotu pilnīgi pareizā proporciju samērā – tika attēlotas arī visas planētas ar to Mēnešiem, un, proti, kā toreiz, kad sestā perioda sākumā sagrautā planēta ar saviem četriem mēnešiem vēl nebija sagrauta. Es visiem izskaidroju planētu atrašanās vietas, tās nosaucu kā jūdu, tā arī grieķu valodās, un viņi planētu, par kuru nu ir runa, redzēja lidināmies starp Marsu un Jupiteru, un ap to riņķoja tās četri mēneši. Lielumā tā līdzinājās Jupiteram, tikai tai bija vairāk cietzemes kā Jupiteram, un virs tās arī augstāks gaisa slānis, tāpat spēcīgāks pola slīpums, un tādēļ arī slīpāka trajektorija ap Sauli. 8. Kad visi to nu bija labi aptvēruši, tad Es teicu tālāk: „Redziet, tāda bija kārtība pirms 4000 gadiem. Bet tad notika šīs planētas sairšana. Kā un kāpēc tas notika, to Es jums jau teicu. Tagad skatieties kā izskatījās ar planētu pēc sekojošā sprādziena!” 9. Visi nu skatījās uz planētu, kas sadalījās daudzos lielos gabalos; Tikai tie četri Mēneši palika veseli; bet tā kā tie zaudēja savu centrālo ķermeni, tad to kārtība izjuka, un tā iemesla dēļ, ka caur galvenās planētas sasprāgšanu saņēma ļoti ievērojamu triecienu, tie arvien vairāk viens no otra attālinājās. 10. Bet planētas gabali sadalījās ļoti plašā telpā starp Marsa un Jupitera orbītu. Daudzas mazākas drupas attālinājās arī pāri abām norādītajām orbītām, un dažas nokrita Jupiterā, dažas Marsā, dažas pat uz Zemes, Venēras un Merkūrā, un arī Saulē. 11. (Kungs:) „Jā, pie planētas sasprāgšanas brīvajā debess telpā lielā skaitā pat tika izmesti ārā ķermeniski milzīgi lielie cilvēki, līdzīgi arī cita radība. Daži sažuvuši līķi vēl lidinās apkārt plašajā ētera telpā, daži pavisam sažuvuši līķi vēl miruši sēž un guļ savās mājās, kas vēl pastāv uz planētas lielākām drupām; daži no to cilvēku līķiem nokrita pat arī uz šo Zemi, bet uz kuras jau pēc dažiem gadsimtiem sadalījās, un tāpat arī uz citām planētām. 12. Pie šīs planētas sasprāgšanas, arī lielās jūras, kopā ar to visāda veida un sugu iemītniekiem sadalījās lielākos un mazākos pilienos, no kuriem dažiem ir daudzu stundu diametrs, sevī glabā arī stingrāku augsni, un arī vēl tiek apdzīvoti no dažādiem dzīvniekiem. Bet uz tiem četriem Mēnešiem vēl dzīvo iepriekšējā radība, bet tikai jau vairāk panīkušā stāvoklī; bet uz mazākām drupām nevalda nekāda organiska dzīvība, izņemot sairšanu un lēnu izšķīšanu.” 76. PAR BOJĀ GĀJUŠĀS PLANĒTAS IEDZĪVOTĀJIEM 1. Kad klātesošiem tas tika parādīts un izskaidrots, tad romietis Markuss teica: „Ak, Kungs un Meistar, tam planētas iedzīvotājiem vajadzēja būt kaut kam neaprakstāmi briesmīgam! Viņiem aiz izmisuma vajadzēja nomirt! Un kas notika ar viņu dvēselēm?” 2. ES teicu: „Tas, ka tāda katastrofa tiem cilvēkiem bija kaut kas šausmīgs, tas ir pavisam droši, bet viņi paši pie tā bija vainīgi. Iepriekš viņi jau daudz un ilgu laiku bija pamācīti, mudināti un brīdināti. Viņiem tika rādīts, kas viņus sagaida. Bet savā lielā pasaules gudrībā viņi to visu turēja par savu gaišreģu murgiem un tukšām pļāpām, kuri savā viltībā un laicīgā nabadzībā tikai tādēļ lētticīgai tautai pareģo tādas lietas, lai iegūtu cieņu un arī miesīgu aprūpēšanu. Augstmaņi un dižciltīgie ne tikai viņiem neticēja, bet arī ar uguni un zobenu viņus visur vajāja, jā, beigās viņi tik nopietni pretojās visam tam, kas tikai oda pēc kaut kā garīga, ka katrs, kas kaut no tālienes iedrošinājās runāt vai rakstīt par kaut ko garīgu, bez žēlastības tika nonāvēts, un tā vairs arī nebija iespējams pretoties cilvēku lielai augstprātībai un nežēlīgai cietsirdībai. 115

Pages 1-8 - VA3CR
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Notlar 8
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
NFS2-8 - Notifier
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
1 - Vienna
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
. 1 _ ms
1 - Autodesk
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)
Untitled-1 - iibms
Unbenannt-1 - Till Nowak