Views
8 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

3. Tie cilvēki

3. Tie cilvēki laicīgās lietās bija ļoti attapīgi un jau pirms daudziem šīs Zemes gadu tūkstošiem atrada viena veida sprāgstvielu. Kad tā tika aizdedzināta, tā sagrāva visu. Ja viņi ap desmit tūkstoš pfundu ļauno sprāgstvielu zem Lilonas kalna, ap tūkstoš vīru garumā, kādā alā sabērtu vienā kaudzē un aizdedzinātu, tad viņi visi vienā un tai pat acumirklī sadegtu, un lielais kalns sasprāgtu daudzos gabalos, kā to arī Haonīti pirms Noasa darīja ar dažiem kalniem, caur ko atvēra Zemes iekšējās ūdens slūžas, un tad visi noslīka tās lielajos plūdos. 4. Redziet, ar tādiem viņiem no velniem uzrādītiem ļauniem laicīgiem atradumiem tad arī sagrautās planētas cilvēki arvien vairāk ālējās un spēlējās, beigās jau ārkārtīgi lielā mērogā. Viņi karoja un dziļi visos virzienos mīnēja ienaidnieka zemi, un mīnas pildīja ar lielu daudzumu velnišķās sprāgstvielas. Tās tad mākslīgā veidā tika aizdedzinātas, un visu lielo [ienaidnieka] zemi iznīcināja. Tādus zemes iznīcināšanas mēģinājumus viņi turpināja vienmēr tālāk, un viņu lielās zemēs, kas bija gandrīz divtūkstoš reižu lielāka kā šī Zeme, viņi arī raka arvien dziļākas bedres, un beigās tomēr nonāca pārāk dziļi, caur ko zemes iekšējie kambari, kas no dabas arī tālu un dziļi visos virzienos ir pildīti ar pirmuguns vielu, līdzaizdegās. Un, redziet, tāds liels uguns spēks visu lielo planētu visos virzienos saspridzināja, un ļaunie cilvēki kopā ar viņu zemi sasniedza viņu beigas. 5. Es labi zināju, ka tas tā notiks, un šo Zemi jau paredzēju tam, kas tā tagad ir. Bet šī Zeme jau sākotnēji atbilda cilvēka ķermeņa pazemīgākai daļai, proti, zem kreisās kājas mazā pirksta ādas nerva kārpiņai – gan ne lokāli, bet gan, kā saka, pazemības garīgā nozīmē, - un nu ir Manu īsteno bērnu nesēja, kas pēc Manas viņiem pasludinātās gribas, no viņu brīvās gribas, paši sevi vada un audzina. 6. Bet pat fiziskā ziņā starp galveno dzīvības kārpiņu sirdī un kreisās kājas mazā pirkstiņa apakšējo ādas nerva kārpiņu pastāv sakars un atbilstība, un tā sevišķi pazemīgi garīgā attieksmē var teikt, ka šī Zeme pie lielā Radības Cilvēka iepriekš arī atbilda nosauktai kājas pirksta ādas nerva kārpiņai, un tādēļ nu arī ir un arī paliks galvenā dzīvības kārpiņa lielā Radības Cilvēka sirdī, t.i. garīgi caur uz tās topošiem Manas mīlestības un gudrības bērniem. Bet viņi arī fiziski tā var palikt uz jums neiedomājami ilgiem laikiem, kaut arī uz jūsu zemes notiks pārāk lielas pārmaiņas. Jo arī jūsu vēlākie pēcnācēji atkal atradīs ļaunās sprāgstvielas un vēl citus iznīcināšanas līdzekļus, un uz zemes nodarīs daudz, daudz postījuma; bet, ka viņi nevar nonākt pārāk lielos zemes dziļumos, par to jau no Manis tiks gādāts. 7. Tāpat Es Manējos uz šīs zemes nekad neatstāšu kā bāreņus, bet gan garā pie viņiem palikšu līdz viņu laiku beigām, un tādēļ tāda sagraušana uz šīs Zemes nekad nevarēs notikt; bet lokāla nopostīšana un izpostīšana noteikti gan notiks, un cilvēki pie tam pārcietīs daudz baiļu, briesmu un bēdas, un daudzi mocīsies bailēs un ļaunās gaidās par lietām, kas varētu nākt pār Zemi. Bet viņi paši arī būs vainīgi visā, kas nāks pār viņiem. 8. Un tā Es jūsu priekšā nu atklāju, kāda ir tā lieta ar o savā laikā sagrauto pasaules ķermeni, un kas ir un arī turpmāk būs ar šo Zemi; bet jūs paši sev nu jautājiet, vai jūs visu labi sapratāt!” 77. LĪDZĪBA AR DIEVA VALSTĪBU 1. Kad klātesošiem tas tā tika teikts un izskaidrots, tad romietis Markuss teica: „Ak, Kungs un Meistar, mazākais man tas viss nu ir skaidrs, - bet arī to es pavisam gaiši nu saprotu, ka tie cilvēki, kas tā no kaut kurienes dzirdēs, to neaptvers; jo tam gan piederas visvarenākās priekšzināšanas! Tev līdzās mums tas nu, protams, ir viegli, tādēļ, ka ar Tavas visvarenības, mīlestības un gudrības palīdzību Tu mums visu vari tā attēlot, ka mēs varam saprast pat 116

īnumainākās lietas; bet mēs to nespējam, un tā šīs brīnumainās lietas no sevis būs grūti varēt padarīt saprotamas arī citiem cilvēkiem.” 2. ES teicu: „Bet tas arī nav svarīgi; jo Dieva Valstības dziļākai izpratnei to Es atklāju un darīju zināmu tikai jums. Bet tiem, kuriem Dieva valstības dēļ turpmāk būs nepieciešams Manus darbus dziļāk saprast, tiem to viņos jau atklās Mans Gars, un tas viņus vedīs visā patiesībā un gudrībā. Bet citi cilvēki dara pietiekami, ja viņi Man tic un dzīvo, un darbojas pēc Maniem baušļiem. Jo gan ļoti daudzi ir aicināti Dieva Valstībā, - bet maz ir izredzēto, kam ir dots saprast Dieva Valstības noslēpumus. 3. Bet jūs, tātad, saprotat, ka starp Mani un jums, un caur jums arī ar citiem cilvēkiem ir patiesa savienība, un Es tā esmu jūsos, kā jūs Manī, un vairāk pagaidām nav vajadzīgs! 4. Dieva Valstība šeit līdzinās sinepju graudiņam, kas gan ir viena no mazākām sēklām, bet, ja tā tiek sēta labā augsnē, tad tā drīz izaug par īstu koku, ka pēc tam nāk debesu putni un tā zaros ņem mājvietu. 5. Bet Mans Vārds ir tas mazais graudiņš, lieciet tikai to cilvēku labās sirdīs, un tas viņos arī attīstīsies par koku, zem kura zariem, nākdama no debesīm, mājvietu ņems gaiša izpratne. 6. Tāpat Mana Valstība atkal ir salīdzināma ar sievu, kurai, lai ceptu maizi, ņēma trīs pūrus miltu un lika klāt tikai nedaudz rūgstoša iejava. Bet, kad viņa mīklu iejauca, tā no nedaudz iejavas tomēr drīz pareizā mērā uzrūga. Redziet, Mans Vārds atkal ir tā nedaudzā iejava, samaisīta ar daudz miltiem, un tās pietiek daudz miltu uzrūgšanai! Tādēļ cilvēkiem Manā Vārdā dodiet tikai tik daudz, cik tas pagaidām ir nepieciešams, tālāko no sevis tad jau veiks Mans Vārds. 7. Ja piedzimst bērns, tad rūpējies tikai par viņa veselību: augšana atkarīga vienīgi no Manis. 8. Ja jūs cilvēkiem Manu Mācību nododat patiesībā, kā jūs to saņemat no Manis, tad dariet viņus uzmanīgus arī uz to, ka patiesības augļus tikai tad var ievākt un ievāks, kad sirdī pilnīgi novēršas no mīlestības uz pasauli un tās dārgumiem; jo mīlestība uz pasaules lietām ir tumši pelēks mākonis, kas vienmēr nostājas starp dvēseles redzi un debesu gaismu. 9. Šī iemesla dēļ, kā tumši pelēkais mākonis aizsedz debess tīro, mirdzošo gaismu, no vājā spīduma lielākai daļai cilvēku gan ir tikai neliela jausma par kaut ko augstāku un pārdabisku; bet tādēļ, ka minētais mākonis neatkāpjas, un tā vietā, lai kļūtu gaišāks, vienmēr kļūst tikai tumšāks, tad viņi arī neko neaptver no tīras debess patiesības, tātad, vienmēr arī ir pilni rūpju un pilni baiļu, un tie visādām dumjām lietām meklē mierinājumu un iepriecinājumu pie mirušiem elkiem un to priesteriem, tādēļ, ka viņi nevar pamanīt patiesu mierinājumu no Debesīm, pie kam minētais mākonis paliek guļam starp dvēseles redzi un Debesu Sauli. 10. Jo redziet! Cilvēks līdzinās ceļiniekam, kas ceļo, kad diena ir apmākusies, kad ielejas un kalnus klāj bieza migla. Kaut gan tāda migla parasti pavisam skaisto apvidu padara par pilnīgi neredzamu, tad apvidus tomēr pastāv; tikai tā tīrais attēls nevar sasniegt ceļinieka acis, un tādēļ viņš arī nevar aptvert un stādīties priekšā neko no tā, ko biezais mākonis aizklāj viņa acīm. Viņš gan vēro ceļu un no tikai vāji saskatāmām ceļa zīmēm atzīst, ka viņš varbūt gan ir uz pareizā ceļa; bet bieži ir sānceļi, un tas tad viņam atkal rada bailes un rūpes, tādēļ, ka viņš nevar droši zināt, kāds ceļš tad gan ir tas pareizais. Viņš gaida, vai kāds ceļinieks viņam nesekotu un nenāktu pretī. Daži gan nāk, bet viņiem, tāpat kā tam, kas no viņiem vēlētos uzzināt pareizo [ceļu]. Viens domā, ka uz vajadzīgo vietu varbūt gan vestu vidējais ceļš; kāds cits saka, ka tā esot vieta, kur ceļš uz vajadzīgo vietu nogriežas pa labi; trešais apgalvo pretējo, un ceturtais domā un saka: „Mēs visi šeit neko nezinām, tāpēc griežamies atpakaļ un uzkavējamies vietā, no kuras izgājām, līdz migla izgaisīs, un tad mēs droši varam uzsākt mūsu ceļojumu!” 11. Un, redziet, no šīs ainas jūs varat labi redzēt, kā lielākai daļai cilvēku nu iziet, ceļojot uz Dieva Valstību! 117

Pages 1-8 - VA3CR
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Notlar 8
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
NFS2-8 - Notifier
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
1 - Vienna
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
. 1 _ ms
1 - Autodesk
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)
Deel 1 - Demka - Vijfeeuwenmigratie.nl
stiege (1).pdf