Views
8 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

21. Tādēļ neīstus

21. Tādēļ neīstus Evaņģēlijus vienmēr arī pavisam viegli varēs atšķirt no īstiem; jo neīstie savstarpēji viens otru vajās un ienīdīs, - bet patiesie viens otru mīlēs kā dvīņu brāļi, un viens otru meklēs, un arī drīz viegli atradīs. 22. Es domāju, Mans mīļais Simon Jūda, ka nu Es uz jums gan runāju pietiekami skaidri! Bet nu izlem pats, vai tu Mani arī labi saprati!” 23. Simons Jūda teica: „Kungs, šoreiz, izņēmuma veidā, Tu reiz atkal uz mums runāji skaidri, un es visā Tevi ļoti skaidri sapratu, un noteikti arī visi citi. Bet no šīs Tavas Saules gaišās runas, es arī secināju, ko Tev uz tūkstoti nevar atbildēt ar vienu! Bet tā tas arī ir pilnīgi pareizi; jo, ja to varētu, tad Tu nebūtu Kungs un Meistars kopš mūžības. Bet šai Tavai runai mums arī jāpaliek par pastāvīgu mērauklu! Un mēs visi Tev pateicamies par šo ļoti gaišo pamācību!” 24. ES teicu: „Bet turiet to arī stingri, citādi jūs krītat, pirms spējat apskatīties.” 80. SVAIDĪŠANA BETĀNIJĀ 1. Pēc tam Es atkal vēršos pie romieša Markusa un viņam jautāju, vai arī viņš to saprata. 2. Markuss teica: „Un vai es to sapratu?! Bet es nu vēl vienmēr domāju par Mēnesi kā zināmā veidā soda vietu pasaulīgiem pasaules cilvēkiem. Tu mums apsolīji, ka Tu par to mums vēl kaut ko izskaidrosi un rādīsi, tādēļ mēs Tev nu lūdzam, ka Tu vēlētos mums savu solījumu arī izpildīt!” 3. ES teicu: „To Es arī darīšu; jo ko Es apsolu, tas arī piepildās, - tikai tam arī vajag pienākt īstajam laikam. Redzi, vēl nu ir diena, tādēļ, ka Saule vēl nav norietējusi, tādēļ ļaujam nākt naktij un zvaigznēm apgaismot zemi, tad to būs nedaudz vieglāk izskaidrot kā gaišā dienā, kur jūsu acis vēl aizmiglo laicīgas ainas! Bet tagad jau būs atrodams kaut kas cits, par ko mēs vēl pirms vakara varam pārmīt dažus vārdus. Bet vakara sākumā apmeklējam tos zināmos farizejus un rakstu mācītājus, un ar viņiem pārmijam dažus vārdus.” 4. Ar to romietis Markuss ir mierā, un mēs atkal baudām nedaudz maizi un vīna. 5. Mēs nu kādu pusstundu ilgi atpūtāmies, kad kāds Lācara kalps ienāca pie mums zālē un teica, ka ārā kopā ar pāris kalpiem esot atnākusi kāda ļoti skaista, jauna sieva, un ļoti vēloties redzēt Kungu un aprunāties. 6. ES teicu: „Es pazīstu atnākušo sievu; tādēļ ļaujiet viņai nākt iekšā.” 7. Ar to kalps attālinājās, un Lācars un mācekļi Man jautāja, kas tā esot par sievu. 8. Un Es teicu: „Jūs pazīstat jaunavu Mariju no Magdalonas, kas jau arī šodien agri no rīta bija pie mums Eļļas kalnā. Viņa mājās ātri nokārtoja savas mājas lietas un steidzās atkal nākt šeit; lai neviens no jums nedusmojas, tāpēc, ka viņa nu atkal atnāca šeit!” 9. Tikko Es šos vārdus izteicu, tad jaunava, labi tērpta un izgreznojusies, jau arī ienāca zālē, tūlīt nokrita pie Manām kājām, atvēra zelta kārbiņu, kas bija pildīta ar dārgāko nardas balzāmu, un ar to iezieda Manas kājas, jo pie dižciltīgākiem jūdiem tā kopš senatnes bija augstākā goda parādīšana, ka tā kājas, kas cēlās no kādas ķēnišķas dzimtas, iesvaidīja ar nardas balzāmu. 10. Bet, kad Mani mācekļi to manīja, viņi savā starpā runāja: „Vai tā sieva ir traka? Balzāms varētu tikt pārdots, mazākais, par 200 grašiem, kādu naudu tad varētu izdalīt starp nabagiem, un Kungam tāda veida pasaulīga godināšana nav vajadzīga!” 11. Bet Es kurnošos mācekļus uzskatīju un teicu: „Ko tas jums tad jau atkal rūp un sadusmo?! Nabagie vienmēr būs starp jums. Bet Es nē, kā nu esmu starp jums. Bet šī sieva nu pie Manis darīja labu darbu, un kur tiks sprediķots, šis Mans Evaņģēlijs, tur jātiek pieminētai arī šai sievai un šim notikumam! Es tomēr jau ilgi esmu starp jums, un jūs vēl nekad Man neesat pasnieguši krūzi tīra ūdens kāju nomazgāšanai. Bet šī sieva jau šorīt Manas kājas nomazgāja ar 122

savām asarām, un atkal atnāca un svaidīja Manas kājas. Kā tas jūs spēj sadusmot?! Bet, ja stāv rakstīts, ka Es esot Dāvida dēls, tad Man arī pienākas, ka Man parāda tādu ķēnišķīgu godu!” 12. Pie šiem Maniem vārdiem neviens vairs neko neiebilda, un nu uzslavēja sievu par viņas rīcību. 13. Bet pēc tam sieva piecēlās un gribēja iet. 14. Bet Es teicu: „Nu paliec pie Manis; jo no šī laika tev jākļūst un jāpaliek Manu darbu un žēlsirdības lieciniecei.” 15. Sieva priecīgi palika, un Lācars viņu draudzīgi apkalpoja un lika pacienāt arī viņas kalpus. 16. Bet, kad sieva pie stundu ilgi pieklājīgā veidā mums atstāstīja savus piedzīvojumus, tad daži pie Manis atgrieztie farizeji domāja, kad dažs, kas sievas atstāstītais, neiederas šai, cēlai sabiedrībai; bet viņi to īstenībā ievēroja tikai tādēļ, ka pavisam labā sievas atstāstījumā pavisam maigi bija dažs kas ievijies, kas ļoti tuvu attiecas arī uz viņiem. 17. Bet Es paslavēju sievas vaļsirdību un atklātību, un tad farizeju un rakstu mācītājiem teicu: „Mani nu nedaudz uztrauktie draugi! Nedusmojieties tādēļ, ka caur šīs sievas muti Manā priekšā dažs kas parādījās dienas gaismā, par ko arī jūs savā miesā nesat ievērojamu daļu vainas! Bet, ja jau sievas vārdi, kura nenosauca neviena vārdu, jūsu sirdīs jūs mulsina, kādēļ tad jūs nemulsina arī Mana viszināšana? Es jums saku: Viņpusē, Garu valstībā, jums tiks skaļi lejā no jumtiem pavēstīts tas, ko jūs šajā pasaulē, lai [vai] cik ļoti cenšaties noslēpt, tādēļ ir labāk vēl šajā pasaulē izturēt un paciest nelielu tiesu un vieglu pazemojumu, nekā viņpusē tikt apkaunotam visu Debesu eņģeļu priekšā. 18. Kas šeit uz šīs Zemes sevi grib parādīt kā labāku cilvēku, kāds viņš patiesībā ir, tajā veļ dus liekulīga daba; bet ar to vēl nevar nonākt Debesu Valstībā. Bet, kas reiz gribēs Manā priekšā labi pastāvēt, tam arī sevi pasaulei vajag rādīt, kāds viņš ir, tad viņam arī vairs nebūs nekāda tālāka tiesa Manā un Manu eņģeļu priekšā, jo viņš savā rīcībā ir labojies. 19. Uzlūkojiet šo sievu! Viņa patiesi daudz grēkoja; bet, tādēļ, ka viņas sirds ir atklāta, un pie tam arī pilna tuvākā mīlestības, tad viņai arī daudz ir piedots, un nu viņa Man ir mīļāka kā dažs labs taisnīgais, kas nekad nav grēkojis. Jo Es nenācu šajā pasaulē taisnīgo dēļ, bet gan tikai grēkus nožēlojušu grēcinieku dēļ, līdzīgi kā ārsts iet tikai pie slimiem, kuriem viņš ir vajadzīgs, un ne pie veseliem, kam ārstu nevajag.” 20. Pēc šiem Maniem vārdiem nedaudz sadusmojušie farizeji un rakstu mācītāji neko vairs neteica un samierinājās ar šo Manu aizrādījumu. 21. Bet pēc tam tā sieva Man lūdza, lai Es vēlētos būt ar viņiem pacietīgs, un viņa dedzīgi pūlēsies vēl vērst par labu visu, kas jebkad caur viņu esot grēkots. 22. Bet Es laipni draudzīgi viņai teicu: „Tev vairs maz kas jāvērš par labu, bet citiem būtu daudz kas jāvērš par labu! Bet Es tev saku: Piedod visiem, kas pie un pret tevi ir grēkojuši, tāpat, kā arī Es tev piedodu, un tad arī Es tiem piedošu viņu grēkus pret tevi! Bet nu ēd un dzer, un spēcini tavus locekļus!” 23. Jaunava teica: „Ak, Kungs, vienīgi Tu esi man labākā maize un visspēcīgākais, vissaldākais vīns no Debesīm; vienīgi Tu manai dvēselei un manai miesai esi labākais un patiesākais dzīvības spēcinājums; esi tikai Tu man vienmēr žēlīgs un līdzcietīgs, un neatstāj savu nabaga grēcinieci!” 24. ES teicu: „Mana mīļā meita, šos vārdus tev nedeva tava miesa, bet gan mīlestības gars tavas dvēseles sirdī! 25. Jā, Es esmu patiesa maize no Debesīm, un, tātad, arī patiess vīns; kas to maizi ēdīs, un to vīnu dzers, tas mūžam nebūs izsalcis un izslāpis. Es tātad esmu pareizais ēdiens un pareizais dzēriens, un kas Mani baudīs garā un patiesībā, tas nāvi neredzēs, nejutīs un nebaudīs. Bet tādēļ nu arī miesīgi ēd un dzer šo laicīgo maizi un laicīgo vīnu!” 26. Tikai pēc tam jaunava ņēma maizi un ēda, un pie tās dzēra arī nedaudz vīna. 123

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
AR 1. numuru - Vienotība
Gramatas Lat2-1 - bilingvals.lv