Views
6 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

81. CILVĒKA NĀVE 1.

81. CILVĒKA NĀVE 1. Bet viens rakstu mācītājs, kas kā pie Manis atgrieztais bija pie mums, teica: „Kungs un Meistar, Tu brīnišķai Marijai no Magdalonas nu teici, ka Tu Pats esot patiesa maize no Debesīm un tā arī īsts vīns, un kas šo maizi un vīnu baudīs, tad mūžam neredzēs, nejutīs un nebaudīs nāvi. Es labi zinu, ka zem „maize” Tu domāji Tavu Vārdu, un zem „vīns” dzīvo garu tajā, kā zem „maizes ēšanu” Tava Vārda pieņemšanu un zem „vīna dzeršanu”, darbību, pēc Tavas dievišķās Mācības, kas noteikti ir no Debesīm, tādēļ, ka Tu Pats esi tas vienīgais visaugstākais Debess un arī Zemes Kungs, bet, ka tas, kas ēdīs patieso Debess maizi, un dzers vīnu no Debesīm, pavisam nemirs, tas ir kaut kas pavisam jauns, un es nu nezinu, kā man tas jāaptver. Jo to gan var teikt arī par visiem cilvēkiem, ka viņi nāvi neredzēs, nejutīs un arī nebaudīs, jo cik ilgi kāds cilvēks vēl dzīvo, viņš nāvi arī noteikti neredz, nejūt un nebauda, - bet, ja viņš ir miris, tad viņš noteikti arī neredz un nejūt, tādēļ, ka viņam vairs nav dzīvība, un, tātad, arī nekāda veida sajūtas. Tu redzi, kā pēc manas izpratnes šī lieta sevī satur dubultu nozīmi, un, tātad, ir vēlams, ka Tu kā dzīvības un nāves Kungs, mums šo lietu vēlētos attēlot nedaudz skaidrāk. 2. Visi sentēvi un pravieši, kas arī stingri dzīvoja pēc Tavas, viņiem pasludinātās gribas, beigās tad tomēr arī nomira, un arī mums visiem noteikti vajadzēs mirt, tādēļ, ka Tu Pats pie izdevības pārāk skaidri un gaiši mūs darīji uzmanīgus uz miesas atdalīšanos no dvēseles, bet nu Tu teici, ka tiem, kas pieņems Tavu Mācību un darbīgi tai sekos, nebūs nāve. Kā mums to jāsaprot?” 3. ES teicu: „Draugs, pie tevis vēl būs vajadzīgs dažs labs pārbaudījums, līdz tas tev kļūs pilnīgi skaidrs! Vai tad Es it kā domāju, ka cilvēks, kas dzīvos pēc Maniem Vārdiem, arī miesīgi nepārtraukti dzīvos uz šīs zemes?! Bet kā viens rakstu zinātājs var tik akli un neprātīgi domāt un spriest! Miesā katrs cilvēks gan noteikti mirs, un viņa miesa nāvi noteikti neredzēs, nebaudīs un nejutīs, - bet jo vairāk kāda grēcinieka dvēsele, ja viņš pēc Manas Mācības nelabojas un pareizi un patiesi nenožēlo grēkus. Jo pie kā dvēsele vēl ir ļoti saplūdusi un saaugusi ar miesu un tās jutekliskiem priekiem, pie tā arī tieši dvēsele nāvi ļoti redzēs, jutīs un baudīs, kad miesai nāks atšķiršanās stunda. 4. Uzskati tikai kādu noziedznieku, ja viņš pēc likuma tiek stiepts uz nāves soda izpildīšanas vietu, kā pie tam jūtas viņa dvēsele. Pirmkārt, dvēsele jau redz dabīgo nāvi, un ļoti mokošā veidā to jūs un bauda, un, otrkārt, nevainīgajai un garīgi mirušai dvēselei viņpusē nāve turpinās vēl ļoti ilgi; un tas, pirmkārt, tādēļ, ka viņa savā nevarībā un pilnīgā pamestībā savās degošās dusmās nevar atriebties tiem, kas nonāvēja viņas miesu, un, otrkārt, tādēļ, ka viņa nonāk lielākā dzīvības tumsā, no kuras neredz nekādu izeju, un tādēļ pārcieš lielākās mokas, līdz viņa sāk atzīt viņas pašas ļaunumu, un to pacietīgi panest. Vai tad tas nenozīmē redzēt, sajust un baudīt nāvi?! 5. Bet kāda dvēsele, kas pēc Manas Mācības savā garā no Manis jau uz šīs zemes pilnīgi atkalatdzims, tādu nāvi noteikti nekad neredzēs, nejutīs un nebaudīs, tādēļ, ka viņa šķirsies no miesas ar pilnīgāko un gaišāko dzīvības apziņu, brīva no visām mokām, kad Es viņu uz mūžību saukšu pie Sevis. Es jums saku: Daudzi no jums, kas būs sasnieguši garīgu atkalatdzimšanu, no šīs zemes Man lūgs un teiks: „Kungs, cik ilgi Tu uz šīs zemes mums vēl liksi nest smago miesas nastu?” Un Es visā mīlestībā viņiem teikšu: „Paciešaties vēl īsu laiku, un Es noņemšu jūsu nastu!” Un, ja viens vai otrs no jums Mana Vārda dēļ tiks vests uz nāvi, tad viņš smiesies un gavilēs, ka viņš kā asins liecinieks tiek atbrīvots no savas miesas nastas, un pat miesas sāpēs jutīs svētlaimi. Bet, ja pavisam noteikti tā un ne citādi, vai tad Es runāju divdomīgi, kā tu kā rakstu mācītājs, gribi to saprast? Nu runā tu, vai tev tā lieta vēl tā liekas?” 6. Rakstu mācītājs saka: „Jā, Kungs un Meistar, nu arī šī lieta man ir skaidra! Es to nu aptveru, un par to arī ļoti priecājos, kaut gan pie tam man tomēr vajag atklāti atzīt, ka, lai vēl cik aplaimojoša miesas nāve, tiem, kas vēl miesā paliek uz zemes, pavisam nav kas pievilcīgs un 124

vēlams, bet gan tikai pretējais. Godam būt cilvēkam un zināmā mērā dabas kungam, šķiet ļoti pazemojoši, ka saprātīgs cilvēks, kas savās domās un zināšanās paceļas līdz pilnīgai Dieva izpratnei, un savā sirdī arī nes Dieva mīlestību, beigās mirstot ne tikai nav priekšā kādam dzīvniekam, bet gan no tā tālu atpaliek. 7. Jo dzīvnieki iepriekš noteikti nezina, ka viņš nomirs, un cilvēkam ar šo nepatīkamo apziņu vajag sadzīvot visu dzīvi, un, tātad, nav arī tieši pavisam neaptverami, ka dažs labs cilvēks tikai aiz šī iemesla metas visos jutekliskos pasaules priekos, tādēļ, ka viņu uz to zināmā mērā spiež rūgtās domas par noteiktu nāvi. 8. Sevišķi vesela cilvēka dabā dominējoša noteikti ir priecīgas svētlaimes tieksme – jo kas gan varbūt negrib būt pilnīgi priecīgs, laimīgs un līksms? –; bet cilvēka tik aplaimojošo sajūtu vidū bieži nāk melnas un sirdi biedējošas domas par neizbēgamu nāvi, un uz dienu ar svētlaimi ir beigas! 9. Jā, ja katrs cilvēks zinātu to, ko caur Tavu žēlastību zinām mēs, tad viņš ar nāves domām gan nenodarbotos! Bet cik maz ir to kas to zina, un tā, pēc manām domā, viņiem ir arī piedodams, ja viņi savā, viņos vienmēr skaidri apzinātā nelaimē, pēc iespējas izklaidējas, lai kā laimīgas dzīves lieli draugi, kam netiek baidīts ar domām par nāvi un kapu. Es nu gan saprotu, ka ar miesas smagās nastas nešanu cilvēks nekad nevarētu kļūt pilnīgi svētlaimīgs, un, ka beigās miesas nāve viņam ir nenovērtējams dārgums; bet cilvēkam no Radītāja tomēr varētu tikt piešķirta šī privilēģija, ka viņa nāve nebūtu nekas rūgts, un viņa dabu bieži tik ļoti biedējošs?! Cilvēks vienā acumirklī varētu izgaist un kļūt citas pasaules iedzīvotājs! 10. Kālab ilga vārgšana līdz nāvei, kālab sāpes, un kālab nāves rūgtums, un pēc tam mirušās miesas ilga trūdēšana kapā? 11. Īsi un labi, ar cilvēka parasto nāves veidu es pavisam neesmu mierā, un to nevaru uzskatīt kā kaut ko taisnīgu!” 82. PIRMSNĀVES SĀPJU IEMESLS 1. ES teicu: „Te Es pat tieši nevaru teikt, ka tev nav taisnība; jo arī Es pavisam neesmu mierā ar cilvēku parasto nāves veidu! Bet ko Es tur varu darīt, ja cilvēki paši sev sagatavo tik rūgtu un nepatīkamu nāves veidu?! Ja cilvēki dzīvotu tikai pēc viņiem, jau kopš pirmsākuma gaiši atklātās kārtības, tad arī nebūtu neviens, kas varētu žēloties par rūgtu nāvi. 2. Visi sentēvi mira vieglā un pavisam maigā nāvē, ja eņģelis viņus sauca, viņu dvēseles ar lielu prieku atstāja miesu, kura kopš bērna gadiem līdz lielam vecumam nepārcieta nekādas sāpes; bet gan visbiežāk vienmēr palika spēcīgi un veseli, un miesas nāve arī nebija lielu ciešanu un sāpju sekas, bet gan tā sekoja tikai pēc eņģeļa vienmēr karsti ilgotā aicinājuma, pie kam, dvēsele brīvi un bez kāda spaida izgāja no miesas, bet miesa bez niecīgākām sāpēm zināmā veidā iemiga. 3. Bet, kad cilvēki arvien vairāk un vairāk sāka dzīvot pēc sava prāta, un arvien vairāk un vairāk nodevās netiklībām, izvirtībām un apziņu apreibinošām baudām, tad viņi paši sagandēja viņu veselo dabu, kļuva vāji, nožēlojami un slimi, un tad viņu miesas nāvei, pats par sevi saprotams, vajadzēja pieņemt citu raksturu. 4. Ja tu ņem nazi, kaut kur iegriez miesā, un pie tam sajūti sāpes, vai tu pie vesela saprāta vari apvainot Radītāju, vai varbūt vēlies arī teikt: „Jā, kādēļ Radītājs cilvēkam nedeva nejūtīgu miesu?!” Bet Es tev saku: Ja tava miesa būtu pilnīgi nejūtīga, kā tad tā varētu būt dzīva? Tikai pilnīgi mirusi miesa ir arī pilnīgi nejūtīga! 5. Bet Es pieņemu, ka [ja] cilvēkam, mazākais no ārpuses, būtu nejūtīga miesa, apmēram tā kā viņa mati, kādas pie vieglprātīga [cilvēka] pārāk drīz būtu tā sekas! Visāda veida 125

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
Unbenannt-1 - Till Nowak