Views
6 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

nenoteiktu attēlu.

nenoteiktu attēlu. Tikai, pa laikam, vienai vai otrai tiek atļauts redzēt materiālo vietu, ko tāda atšķirta dvēsele apdzīvo. Tādā stāvoklī viņa tad arī zina, ko uz zemes dara kāds viņas radinieks, vai arī kāds cits cilvēks, kā viņam iet un vēl dažu ko citu, - bet visu tikai uz dažiem acumirkļiem; jo viņa tūlīt atkal atgriežas atpakaļ savā nederīgā fantāzijas vietā, kur viņa atrod sev līdzīgus. Jo arī pie nepilnīgām un ļaunām dvēselēm tas tā ir, ka vienādi domājošas apvienojas biedrībās, bet, protams, ne labās; jo labās biedrībās apvienojas tikai svētīti gari. Visu citu Es jums jau izskaidroju, un jums rādīju Eļļas kalnā, un ar to tas reiz būtu izbeigts. – Vai jūs to labi sapratāt?” 9. Visi kopā ar rakstu mācītāju teica: „Jā, Kungs un Meistar, esi tik Tu mums, grēciniekiem, vienmēr žēlīgs un līdzcietīgs, lai reiz mēs nenonākam ļauno dvēseļu biedrībās, un esi pacietīgs ar dažām labām mūsu vājībām! Vienīgi Tev mūžam visa slava un gods!” 84. LĪĶU SADEDZINĀŠANA UN BALZAMĒŠANA 1. Kad visi Manā priekšā tā bija izteikušies, tad vēl Agrikola pienāca pie Manis un teica: „Kungs un Meistar, pie mums, romiešiem, sevišķi dižciltīgi cilvēki tiek sadedzināti, un tad pelni zināmās urnās un krūzēs uzglabāti tam noteiktās vietās, vai arī augsti stāvošu kungu līķi tiek balzamēti u tad uzglabāti katakombās; aprakti tam nozīmētās vietās tiek tikai pavisam nabaga ļaudis un vergi. Vai tas tā ir atstājams vai maināms?” 2. ES teicu: „Ja jūs to nevarat izmainīt, tad atstājiet to seno paradumu kā ir! Bet sadedzināšana vēl ir labāka kā balzamēšana, caur ko ļoti tiek traucēts trūdēšanas akts; bet pareiza līķa apglabāšana ir tas labākais. Bet pie tam tikai jāskatās, ka līķis tikai tad tiek apglabāts, kad tas ir pilnīgi miris, ko no sejas krāsas un ļaunās trūdu smakas vajag varēt noteikt kādam ārstam; jo pie šķietami mirušiem īstenās nāves zīmes neiestājas. Tādēļ tiem arī nav jātiek ātrāk apglabātiem, līdz tie ir atzīti par pilnīgi mirušiem. 3. Kāds pilnīgs cilvēks, protams, gan nekad nenonāks šķietamā nāvē; bet materiāls un baudkārs – viegli, tādēļ, ka viņa dvēsele bieži ar lielu mīlestību turas pie savas miesas. Ja tāds cilvēks kļūst auksts, stīvs, bez elpas un pulsa, un no sevis neizrāda nekādas dzīvības zīmes, tad dvēsele tomēr vēl ir miesā, un bailīgi cenšas to atkal atdzīvināt, kas pēc dažām stundām viņai visbiežāk arī izdodas. Bet, ja tāds cilvēks pārāk drīz tiek aprakts zemē, un tad kapā atkal miesā atdzīvojas, tad jūs gan varat sev stādīties priekšā, ka tas viņam, ja arī tikai uz nedaudz acumirkļiem, noteikti sagādāt ļoti lielu izmisumu. Bet, ja jūs dzīvojat pēc Manas Mācības, kurā pirmām kārtām savā starpā ir darbīga mīlestība, tad pie patiesa tuvākā mīlestības akta arī ļoti piederas, ka jūs ļoti skatāties uz to, ka neviens šķietami mironis netiek aprakts vai sadedzināts. Bet, ja jūs manāt, ka kāds guļ šķietamā nāvē, tad nesiet viņu telpā, kur ir labs un svaigs gaiss, lūdziet par viņu un uzlieciet viņam rokas, un ar viņu kļūs labāk! 4. Ja daža laba cilvēka šķietamā nāve būtu stūrgalvīgāka, tad esiet pacietīgi un neturiet viņu par mirušu ātrāk, pirms pie viņa nav sākušās labi pazīstamās patiesas nāves zīmes! Jo ko jūs droši vēlētos, lai cilvēki darītu jums, ja jūs nonāktu tādā stāvoklī, to dariet arī viņiem! To jūs, romieši, sevišķi ievērojiet! Jo ar nomirušiem nabagiem un vergiem jūs tieši sevišķi nepūlaties, - un nu Es jūs uz to darīju uzmanīgus.” 5. Kad romieši to no Manis dzirdēja, viņi Man pateicās, ka Es viņus uz to darīju uzmanīgus, un Man apsolīja tam pievērst visas iedomājamās rūpes. 85. KUNGS UN JAUNATGRIEZTIE FARIZEJI. 128

1. Kad arī par šo rakstu mācītāja apstākli viss svarīgais nu bija iztirzāts, un jau ļoti tuvojās vakars, tad jau kopš dažām stundā Betānijā atnākušie farizeji pie Lācara atsūtīja vienu kalpu, lai viņš vēlētos nākt pie viņiem labi aprunāties; jo viņi nu vēloties no viņa uzzināt, vai viņi neesot Betānijā atnākuši velti. 2. Pēc tam Lācars Man jautāja, kas viņam nu jādara. 3. ES teicu: „Atnākušie nu daudz pārrunāja par un pret Mani, bet nu vienojās, ka viņi vairs negrib nākt Man pretī naidīgi, un tā Es, tu un mūsu romiešu draugi, ejam pie viņiem. Bet visi pārējie paliek šeit, līdz mēs atgriežamies. Bet Mans Rafaels jums jau tāpat atstāstīs, ko mēs pie farizejiem runāsim. Un tā dodamies pie mūs gaidošiem.” 4. Es gāju pa priekšu, un Lācars, un romieši man sekoja. 5. Priekšējā pagalmā mūs satika Jūda Iskariots un Man jautāja, uz kurieni Es ejot. 6. Un Es teicu: „Uz turieni, kur tu neej! Tālāko tu vari dzirdēt mājā.” 7. Uz to viņš neko vairs neteica, devās mājā un mēs gājām pie farizejiem. Šeit Lācars gāja pa priekšu, un templiešiem zināmais Rafaels viņu pavadīja. Bet Es un romieši vēl nedaudz uzkavējāmies priekšējā pagalmā. 8. Kad mūsu Lācars kopā ar Rafaelu iegāja ļoti plašajā templiešu istabā, viņi viņu sveicināja ar viņiem raksturīgo pieklājības paradumu, uz kuru arī mūsu Lācars pavisam labi prata atbildēt, ar ko templieši arī bija pavisam apmierināti. Pēc šīs savstarpējās apsveicināšanās, tūlīt arī pārgāja uz galveno lietu, kas, dabīgi, nepastāvēja nekā citā, kā tikai tajā, kas, pats par sevi saprotams, varēja attiekties uz Mani. 9. Kāds, uz savu gudrību ļoti iedomīgs rakstu mācītājs, kuru mēs jau pazīstam no Eļļas kalna, Lācaram teica: „Draugs, tu vēl noteikti atceries, par ko mēs vakar vakarā pārrunājām, un arī tikpat kā pilnīgi vienojāmies! Tādēļ mēs šorīt, cik agri tas mums tikai bija iespējams, nācām ārā pie tevis; bet šeit, draugs, mēs patiesi netikām tā uzņemti, ka mēs būtu varējuši īsti priecāties. Jo no taviem suņiem mēs gandrīz būtu ļauni apstrādāti, ja tavi kalpotāji nebūtu mums nākuši palīgā! 10. Vienīgi arī to mēs maz, vai beigās arī nemaz, neņēmām pie sirds, bet tu pats mums apsolīji, ka šodien mēs personīgi satikšoties ar to Mesiju. Nu mēs jau vairākas stundas esam šeit, un ne tikai neko neredzējām no Mesijas varbūtējās klātbūtnes, bet gan tu mūs, kā bieži citas reizes, nesaņēmi ar tavu citādi visiem zināmo viesmīlību, un mēs pat nedrīkstējām iegriezties tavā galvenā mājā, bet gan tikām vesti šajā, tavā svešinieku viesnīcā, un tas – redzi, noteikti nebija pavisam pareizi no tevis, un, jo mazāk tādēļ, ka, cik mums zināms, tu biji mājā, un tev arī nebija nekādi steidzami darījumi! Bet atstājam to visu nu sānis, tādēļ, ka tu tagad atnāci kopā ar to brīnumaino jaunekli, un mēs ar jums varam runāt par galveno lietu! 11. Saki tad mums, vai tas Nācarietis – kas esot apsolītais Mesija – ko mēs savā starpā uzskatām par diezgan nolemtu lietu, atrodas jau šeit, Betānijā, vai arī kaut kur citur, tev zināmā vietā? Jo mūsu pašu dēļ, mums nu būtu ļoti svarīgi ar viņu tuvāk iepazīties. Šodien, priekšpusdienā, Augstā Padomē mēs Viņa dēļ izturējām lielu un smagu pārbaudījumu. Tomēr beigās mēs puslīdz labi to izturējām, kaut gan mēs paši, neskatoties uz to visu, ko mēs vakar pie tevis uzzinājām un dzirdējām, - mūsu pieņēmumā nedaudz svārstījāmies; bet nu visus mums zināmos apstākļus tuvāk apsvērām un no savām šaubām atbrīvojāmies. Tāpēc mēs nu gribētu runāt tieši ar Viņu Pašu. Sagādā mums tādu iespēju, un mēs atkal esam un paliekam senie, labie draugi!” 12. Lācars teica: „Ja šeit ierodoties, jūs būtu tik vienādās domās, kā jūs nu puslīdz esat, jums tūlīt arī būtu izdevība varēt un runāt ar patieso Mesiju, bet jūs nebijāt vienis prātis, un dažos no jums valdīja uzskats, ka, lai izpētītu vai Viņš esot Mesija vai nē – labākais pārbaudījums būtu, ka Viņu ar varu apcietinātu un nodotu tiesai nāvē! Ja viņš esot Mesija, tad gan neviens nespētu Viņu nonāvēt; bet, ja viņš esot tikai kāds ārkārtējs cilvēks, kāds dažs labs jau ir pasaulē, tad Viņu nonāvēs, un tad nevienam vairs nenāks prātā Viņu jebkad turēt par Mesiju. Redziet, šāds 129

Pages 1-8 - VA3CR
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Notlar 8
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
NFS2-8 - Notifier
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
1 - Vienna
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
1.. h. - Sottas SA
Untitled-1 - iibms
Unbenannt-1 - Till Nowak
Deel 1 - Demka - Vijfeeuwenmigratie.nl
stiege (1).pdf